MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/04
Lietuva ES pieno eksporto lyderių fone
  • Dr. Vida DABKIENĖ LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
  • Mano ūkis
  • 2022/04

Europos Komisija pateikė Bendrijos pieno ūkių apžvalgą, kurioje nagrinėja jų rezultatus, kai standartinė produkcija (SP) iš pieno sudaro ne mažiau nei 40 proc. visos SP. Taip pat pateikė išlaidas ir įplaukas, tenkančias vienai tonai pagaminto pieno. Ūkių apskaitos duomenų tinklas ūkiuose renka išsamią informaciją pagal ūkininkavimo kryptis, tačiau įplaukos ir išlaidos pateikiamos ūkio, o ne pasėlių ar produkto lygmeniu. Daugiau

Turinys