Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Ūkis
Pristatomos tiesioginių išmokų naujovės

Akademija (Kauno r.), kovo 15 d. Nacionalinės mokėjimo agentūra (NMA) visą kovo mėnesį organizuoja seminarus, kuriuose pristato su plotu susijusių paramos priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą naujoves. Paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti šiemet bus galima teikti nuo balandžio 4 iki birželio 15 d., deklaravimas vyks tik elektroniniu būdu.

Nesuspėjusiems nurodytu laiku pareiškėjams bus galima tai padaryti nuo birželio 16 iki liepos 11 d., tačiau paramos dydis už kiekvieną darbo dieną bus mažinamas 1 proc. Deklaruojami laukai bus įbraižomi tik elektroniniu būdu, pareiškėjai galės savarankiškai pateikti paraišką internetu.

Vakar Lietuvos žemės ūkio universitete vykusiame seminare laikinai einanti NMA Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėjos pareigas Asta Petrauskaitė atkreipė žemdirbių dėmesį, kad jei nuo ankstesnio žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos valdoje neįvyko jokių pokyčių, teikiant paraišką apie tai reikia informuoti seniūnijos darbuotoją, kuris paraiškoje nurodo, kad kartu su pateikiama paraiška atnaujinami ir valdos duomenys.

Bioversija 2024 07 09 m7

NMA Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėjos pareigas laikinai einanti Asta Petrauskaitė atkreipė žemdirbių dėmesį, kad bus tikrinama, ar laikomasi GAAB reikalavimų dėl sėjomainos - ar neauginami tie patys augalai tame pačiame lauke ketvirtus metus iš eilės

Jei valdoje buvo pasikeitimų, pareiškėjas su pasikeitimus įrodančiais dokumentais turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujins valdos duomenis informacinėje sistemoje. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki 2011 m. sausio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklaususių paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki 2011 m. gruodžio 31 d. jau išmokėta, tą sumą teks grąžinti. Beje, šiemet paraiškose būtinai reikės įrašyti duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais valdoje panaudotas trąšas (jei trąšos nenaudotos - įrašyti 0).

„Agentūros informaciniame portale įgyvendinta galimybė pareiškėjams ir paramos gavėjams patiems keisti pagrindinius savo paraiškų duomenis - banko sąskaitą, kontaktinį adresą, telefoną, faksą bei elektroninio pašto adresą", - pabrėžė A. Petrauskaitė. Teikiant NMA prašymus raštu dėl banko sąskaitos pakeitimo, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, seniūno ar NMA darbuotojo.

Žemdirbiai turėtų atkreipti dėmesį, kad šiemet bus tikrinama, ar laikomasi Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų dėl sėjomainos - kitaip tariant, ar neauginami tie patys augalai tame pačiame lauke ketvirtus metus iš eilės (skaičiuojant nuo 2007 m.). Pagal GAAB reikalavimus, avižos, grikiai, kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai, rapsai tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 3 metus iš eilės (žieminių ir vasarinių grūdinių augalų bei rapsų pasėliai laikomi skirtingomis augalų rūšimis). Pareiškėjai taip pat turi išlaikyti 2005 m. paraiškose deklaruotą daugiamečių ganyklų arba pievų plotą.

Parama ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse

Ūkininkaujantieji vietovėse, kuriose yra kliūčių (MPŪV), turėtų atkreipti dėmesį, kad tyčiniu neteisingu deklaravimu bus laikoma tas faktas, kai deklaruojamas plotas, kuriame neužsiimama žemės ūkio veikla, ar kai prašoma išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas, neprižiūrimas, medžiais ir krūmais apaugusias žemės ūkio naudmenas. Tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma vietoj ganyklų arba pievų deklaruojama ariamoji žemė.

Kokie yra pareiškėjų tinkamumo kriterijai? Pievas ir ganyklas turintis pareiškėjas privalo konkrečioje valdos dalyje atitikti bent vieną iš šių kriterijų. Pirmas kriterijus - gaminti prekinę žemės ūkio produkciją (produkcijos realizavimo už 250 Lt/ha dokumentų kopijas pateikti NMA iki kitų metų balandžio 15 d., o patikrų ūkyje metu pareiškėjas privalo pateikti produkcijos realizavimo dokumentus - jų nesant, parama pagal priemonę MPŪV mažinama 1 proc.). Antras kriterijus - turėti bent 0,2 SG/ha pievų ir ganyklų. Žemdirbiai turėtų atkreipti dėmesį, kad sąlyginių gyvulių (SG) skaičiuojamas vidurkis per kalendorinius metus pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius 2010 m. duomenis, o išmokos dydis diferencijuojamas priklausomai nuo SG/ha. „Pagal iki šiol buvusią tvarką, galiojo reikalavimas turėti nustatytą gyvulių skaičių paraiškos teikimo dieną, ir pasitaikydavo atvejų, kai tas pats gyvulys būdavo ir pas vieną, ir pas kitą pareiškėją", - žemdirbių bandymus gudrauti konstatavo A. Petrauskaitė.

Parama pagal MPŪV diferencijuojama pagal plotą: iki 150 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 151 iki 250 ha - 75 proc., nuo 251 iki 500 ha - 50 proc., nuo 501 ha - 0 proc. Tiesa, parama pievų ir ganyklų plotui nemažinama, jei vienam hektarui tenka bent 0,2 SG. Konkretus paramos dydis pagal MPŪV kol kas neįvardijamas.

Sankcijos už kompleksinių reikalavimų nesilaikymą

Pareiškėjai, dalyvaujantys priemonėse „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos", „NATURA 2000 išmokos", „Agrarinės aplinkosaugos išmokos", „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves", „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Miškų aplinkosaugos išmokos", taip pat gaunantys tiesiogines išmokas už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų, paramą už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, privalo laikytis kompleksinės paramos reikalavimų. Kai kurių reikalavimų jau laikomasi nuo 2009 m., dalis įsigalioja šiemet, o nuo 2013 m. - paskutinė reikalavimų dalis.

Seminare dalyvavęs Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno r. skyriaus pirmininkas Vytautas Žilinskas pasigedo aiškesnės informacijos apie galimų taikyti sankcijų dydžius

Kompleksinių reikalavimų nesilaikymas gali skaudžiai finansiškai atsiliepti: už netyčinį pažeidimą taikoma sankcija - išmokų mažinimas nuo 1 iki 5 proc., už tyčinį reikalavimų pažeidimą išmokos mažinamos nuo 17 iki 23 proc., už toje pačioje srityje padarytus tris ir daugiau tyčinius pažeidimus išmokos visai nemokamos. Žemdirbiai, kuriems rūpi sužinoti, ar jų ūkis tikrai atitinka kompleksinės paramos reikalavimus, kviečiami atvykti į kiekviename rajone esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą, kur jiems bus suteikta naujausia informacija.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos