Apklausos
Kaip planuojate pavasarį sumažinti brangių mineralinių trąšų išlaidas?
Kokią inovaciją jums pavyko 2021 m. įsigyti ir įdiegti savo ūkyje?
2021-12-08
1%

Melžimo ir / ar mėšlo šalinimo robotą

0%

Robotą lauko ir kitiems darbams

4%

Tiesioginės sėjos techniką

2%

Dirbtinio intelekto sistemą traktoriui ir / ar kombainui

5%

Išmanųjį purkštuvą ir / ar išmanųjį trąšų barstytuvą

3%

Droną pasėlių stebėsenai ir / ar priežiūrai

1%

Kompiuterinę ūkio valdymo programą

6%

Atlikau dirvų tyrimus ir sudariau tiksliojo tręšimo planą

8%

Išbandžiau iki šiol neaugintą augalų rūšį / veislę

0%

Įsirengiau reguliuojamą drenažą

5%

Įsirengiau saulės ar vėjo elektrinę, ar biojėgainę

65%

Nieko naujo neįdiegiau

Iš viso balsavo: 438

Kuri ekoschemų priemonė jums būtų priimtiniausia?
2021-11-15
9%

Aukštesnio standarto sėjomaina

18%

Daugianarių arba tarpinių pasėlių auginimas

10%

Sertifikuotos sėklos naudojimas

3%

Kraštovaizdžio elementų priežiūra

2%

Augalų (medingųjų, daugiamečių pupinių) juostos

30%

Neariminė žemdirbystė / tiesioginė sėja

3%

Migruojančių paukščių apsauga

2%

Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu

3%

Ariamų durpžemių ar eroduotų žemių keitimas pievomis

7%

Pievų ir šlapynių priežiūra (ekstensyvus ganymas ir pan.)

13%

Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo

Iš viso balsavo: 496

Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
2021-10-18
20%

Svarbiausia - didelis atlyginimas

12%

Geromis darbo sąlygomis

2%

Premijomis ir/ar dovanėlėmis

1%

Kelionėmis, mokymais, kursais...

5%

Kasdien teikiame nemokamus pietus

1%

Sveikatos draudimu

3%

Kitais paskatinimais

13%

Niekaip nemotyvuojame

43%

Samdomų darbuotojų neturime

Iš viso balsavo: 590

Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
2021-09-14
3%

Laikau santaupas grynaisiais

3%

Laikau santaupas banke

1%

Perku agroverslo ar kitų įmonių akcijų

1%

Įsigiju vertybinių popierių

1%

Dalyvauju sutelktinio investavimo platformose

26%

Perku žemę

15%

Perku naują techniką

3%

Į vaikų mokslus ir/ar savo tobulėjimą

47%

Pelno neuždirbu

Iš viso balsavo: 770

Ar savo ūkyje taikote nearimines technologijas?
2021-08-18
29%

Taip, visuose laukuose

44%

Dalyje laukų

27%

Netaikau, visas dirvas ariu

Iš viso balsavo: 579