Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 11 01
Renginiai
Veterinarijos gydytojai išrinko naują prezidentą

Kaunas. Šalies veterinarijos gydytojai suka permainų keliu. 16 metų jiems vadovavusį prof. Vidmantą Bižoką keičia naujas Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos vadovas.

Naujuoju Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) prezidentu ketverių metų kadencijai išrinktas LSMU Biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas dr. Audrius Kučinskas.

LVGA 48-ajame ataskaitos ir rinkimų suvažiavime A. Kučinskas, kurio kandidatūrą iškėlė gausiausia LVGA Bendrosios praktikos sekcija, įveikė LSMU Veterinarijos akademijos prof. Ramūną Antanaitį bei veterinarijos gydytoją Algimantą Lūžą.

Bioversija 22 08 31

Prieš pat rinkimus kalbinti veterinarijos gydytojai neslėpė, kad rinkimų lyderiai – pripažinti veterinarijos gydytojai A. Kučinskas ir R. Antanaitis, abu iš akademinės bendruomenės, ne vienos mokslinės publikacijos bendraautoriai, geri oratoriai, abu verti šių pareigų, tad apsispręsti nebus lengva.

Iš 108 balsavusių delegatų už A. Kučinską balsavo 67, už Maisto kontrolės sekcijos iškeltą R. Antanaitį – 35, už Panevėžio r. pirminės organizacijos iškeltą A. Lūžą – 6. Taigi, A. Kučinskas LVGA prezidentu slaptuoju balsavimu išrinktas jau pirmajame rinkimų ture.

LSMU dr. Audrius Kučinskas tapo naujuoju Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentu

LVGA viceprezidentu A. Kučinskas pasiūlė likti iki šiol šias pareigas ėjusiam Skuodo r. veterinarijos gydytojui Petrui Tamašauskui – kad būtų veiklos tęstinumas. „Tęstinumas reikalingas, tad kolegą, kuris buvo prof. V. Bižoko dešinioji ranka, norėčiau ir toliau matyti viceprezidento pareigose“, – savo siūlymą motyvavo A. Kučinskas. Kandidatūrai pritarta vienbalsiai.

Didžiulį autoritetą tarp kolegų turintis Petras Tamašauskas (kairėje) liko LVGA viceprezidentu

Naujaisiais LVGA valdybos nariais, be prezidento ir viceprezidento, taip pat patvirtinti Girmantas Gumauskas, Eglė Kvedaraitė, Anita Rokaitytė ir Kęstutis Patašius.

Dr. A. Kučinskas anksčiau yra ėjęs LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Neužkrečiamųjų ligų katedros profesoriaus, Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovo ir vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigas. Po studijų Veterinarijos akademijoje 1994 m. jis ketveriems metams išvyko į Europoje pripažintą Martino Liuterio universitetą Vokietijoje, apgynęs disertaciją grįžo į Lietuvą.

„Būtent tie metai man davė daug naudos ir kaip veterinarijos gydytojui, ir kaip asmeniui, praplėtė akiratį, leido susipažinti su kolegomis iš įvairiausių pasaulio šalių, dalyvauti pasauliniuose kongresuose, dirbti tarptautiniuose projektuose, vertėjauti netgi žemės ūkio ministrams. Bet kad ir kokių viliojančių darbo pasiūlymų girdėjau, visada traukė gimtasis kraštas ir mylima specialybė“, – sakė naujasis LVGA prezidentas.

Net kai grįžus teko dirbti kabinete, kuriame termometras rodė vos 12 laipsnių šilumos, neatšaldė jo noro dirbti ir būti naudingam savo Alma Mater, perteikti žinias studentams. Siekdamas profesinio tobulėjimo, A. Kučinskas tapo Vokietijos praktikuojančių veterinarijos gydytojų asociacijos nariu, mokslinis ir praktinis bendradarbiavimas su kolegomis iš Vokietijos išlikęs iki šių dienų. Būtent šias pažintis ir kolegišką bendradarbiavimą jis ketina išnaudoti būdamas LVGA prezidentu.

A. Kučinsko įsitikinimu, asociacijos prezidentas nėra vienišas kovotojas, o asmuo, sugebantis išklausyti, analizuoti, kritiškai vertinti, planuoti, atstovauti ir suburti žmones bendram darbui ir tikslui.

Labai svarbu išsiaiškinti, koks yra veterinarijos gydytojo statusas: „Amatininkas, felčeris (tenka girdėti ir tokių įvertinimų), ar techninis darbuotojas? Girdžiu kolegų diskusijas apie sumažėjusias darbo apimtis, sunkiai išlaikomas klinikas, veterinarijos kabinetus, apie darbą be atostogų, nemokius klientus ir kitas nūdienos problemas. Tik visi kartu asociacijoje turime ieškoti sprendimų būdų“, – rinkimų kalboje sakė A. Kučinskas.  

LVGA suvažiavime delegatai išrinko naują prezidentą ir išgirdo naujų minčių dėl savo ateities

Kalbant apie veterinarų pajamų galimybes, pasak naujojo LVGA vadovo, neverta išradinėti dviračio – reikia uždirbti iš savo tiesioginio darbo. Apie 40 proc. pajamų, jo teigimu, galėtų sudaryti parduodami vaistai, kurie kartu su gydomąja veikla keliauja iki pacientų. „Bet ne kiekvienas susimąsto, kad apie 40 proc. darbo laiko atima psichologinė pagalba pacientų savininkams. Europoje apie tai kalbama vis garsiau, pradedama ieškoti sprendimų, ir svarbiausią vaidmenį šioje diskusijoje vaidina asociacijos“, – pabrėžė A. Kučinskas.  

Jis išskyrė ir problemas, su kuriomis susiduria jauni veterinarijos gydytojai: „Diskusijose su jaunais veterinarais girdžiu, kad jie uždirba tik sąskaitoms ir mokesčiams sumokėti. Reikia ieškoti, kur problema.“

Tuo pačiu jis akcentavo bendradarbiavimo su VMVT būtinybę, kad būtų kartu tobulinamas veterinarinės veiklos reglamentavimas, neužleidžiant savo pozicijų visuomeninėms organizacijoms, pavyzdžiui, šioms siekiant teisės ženklinti gyvūnus. Daugialypės naudos duotų afrikinio kiaulių maro prevencinės priemonės, veterinarai turėtų būti pirmieji, kurie konsultuoja ir teikia pagalbą, o simbiozė kartu su VMVT duotų didžiausią efektą.

A. Kučinskas taip pat siūlo supaprastinti stojimą į LVGA, kad asociacija vienytų kuo daugiau narių, jo manymu, vertėtų pagalvoti apie atskirą studentų narystę ir tam juos ruošti.

„Labai norisi, kad jaunoji karta nuo pat pirmųjų studijų kursų imtųsi to darbo, kuriam nori paskirti savo gyvenimą. Daug studentų atlieka savanorišką praktiką, būtų gerai, kad jie pajustų visus šios specialybės privalumus. Asociacija privalo palaikyti glaudžius ryšius su Alma Mater ir kartu dalyvauti formuojant studentų praktinius įgūdžius.

Daugelyje šalių didelis dėmesys skiriamas įvairių ir kasdienių, neįprastų klinikinių atvejų išsamiems aprašymams bei publikavimui. Tokiu būdų didesnė dalis veterinarijos gydytojų įtraukiami į diskusijas, patirties pasidalijimą, o tai neretai subrandina ir mokslines publikacijas“, – galimybes įtraukti į aktyvią veiklą studentus vardijo A. Kučinskas.

Kalbėdamas apie LVGA finansavimo galimybes, naujasis asociacijos prezidentas siūlė pasvarstyti apie komercinę veiklą (pvz., prekybą veterinarijos gydytojų higienos reikmenimis, techninėmis priemonėmis), kuri leistų finansuoti kvalifikacijos kėlimo, knygų leidybos ir pan. priemones.

Pagrindinis LVGA uždavinys – veterinarijos gydytojų savigarbos auginimas ir specialybės populiarinimas. „Mūsų nuvertinimas iki amatininko verčia susimąstyti. Nei asociacijos prezidentas, nei valdyba nepagerins gydytojo įvaizdžio. Kiekvienas turime pradėti nuo savęs – gerbti specialybę, didžiuotis ja, būti kolegialiais, juk mus vienija išskirtinė profesija. Ne veltui sakoma, kad veterinarija gydo žmoniją“, – sakė A. Kučinskas.       

Prof. Vidmantas Bižokas Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijai paskyrė 16 veiklos metų

Veiklą LVGA baigęs prof. V. Bižokas dėkojo kolegoms už ilgametį bendradarbiavimą. „Savo darbu, patarimais ir kritika padėjote man šešiolika metų dirbti visuomeninėse Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento pareigose. Dariau, ką galėjau. Jeigu bus reikalinga mano pagalba ir patirtis  – mielai prisidėsiu“, – atsisveikindamas kalbėjo ilgametis LVGA prezidentas, kurį LVGA nariai išlydėjo atsistoję.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija