Basf m1 2024 06 14
BŽŪP
Pagaliau! Patvirtintas Lietuvos strateginis planas
Manoūkis.lt nuotr.

Vilnius. Šiandien Europos Komisija patvirtino Lietuvos 2023–2027 m. strateginį planą, pagal kurį penkeriems metams žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirta beveik 4,3 mlrd. Eur, įskaitant nacionalinį finansavimą.

Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, šis patvirtintas strateginis dokumentas ne tik padės susidoroti su kylančiais išbandymais, bet ir leis įgyvendinti Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai svarbius sprendimus bei projektus.

Tvari Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtra

Bioversija 2024 04 26 m7

Norint įgyvendinti šį tikslą, Strateginiame plane suplanuotos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos ir priemonės siekti trijų svarbiausių sričių pokyčių: apsirūpinimo tvariais metodais užauginta žemės ūkio produkcija, sektoriaus pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimo. Šiam prioritetui skirta beveik pusė plano lėšų – apie 2 mlrd. Eur (47 proc.).

Siekiant paremti ūkininkavimo veiklos tęstinumą, išlaikyti gamybą ir padėti ūkininkams tęsti vartotojų aprūpinimą tvariais metodais užauginta žemės ūkio produkcija 1 135,1 mln. Eur (apie 2,9 mln. ha) bus skirta bazinėms išmokoms.

Penktadalis (20 proc.) tiesioginių išmokų sumos skiriama mažiems ir vidutiniams ūkiams, siekiant pagerinti jų ūkių gyvybingumą. Papildomai ekonomiškai jautriems, sunkumų patiriantiems sektoriams bus teikiama susietoji parama, kuri apima baltyminius augalus, vaisius ir daržoves, riešutus, pienines karves, sėklines bulves, jautieną, cukrinius runkelius, avis ir ožkas. Apie 35 proc. kaimo plėtros finansavimo skiriama ūkiams modernizuoti ir investicijoms į pažangias, tvarias technologijas, tvarius ūkininkavimo sprendimus, gamybinių procesų skaitmeninimą ar atsinaujinančiąją energetiką.

Prisitaikymas prie klimato kaitos ir gamtinių išteklių saugojimas

Vadinamosioms žaliosioms priemonėms numatoma skirti apie 1,3 mlrd. Eur (31 proc.) plano lėšų. Ūkininkai ir kiti paramos gavėjai įpareigoti laikytis valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartų. Jų reikės laikytis maždaug 96 proc. žemės ūkio paskirties žemės plote. Pagal Strateginį planą, 25 proc. tiesioginės paramos biudžeto skirta ekologinėms sistemoms. 

Gyvybingo ir ūkininkavimui, verslui patrauklaus kaimo kūrimas

Kaimo gyvybingumui palaikyti ir jauniesiems ūkininkams numatyta skirti – 0,9 mlrd. Eur. Beveik dvigubai daugiau lėšų nei 2014–2020 m. planuojama skirti jauniesiems ūkininkams, teikiant papildomą pajamų paramą tiesioginėmis išmokomis ir paramą įsikūrimui.

LEADER priemonei skirta beveik 75 mln. Eur.  

Dėmesys inovacijoms, skaitmenzacijai ir švietimui

Taip pat bus skiriamas dėmesys inovacijoms, skaitmenizacijai ir švietimui žemės ūkyje. Mokymams, konsultavimui, EIP, techninei pagalbai numatyta 115,1 mln. Eur.

Siekiant efektyviau įgyvendinti pokyčius kaimo vietovėse, bus galimybė pasinaudoti ir kitais fondais bei tarptautinių programų galimybėmis.

***

Strateginio plano įgyvendinimo veiksmingumą stebės specialus Stebėsenos komitetas, kuris nagrinės šio plano įgyvendinimo pažangą, taip pat klausimus, darančius poveikį plano įgyvendinimo veiksmingumui.

ŽŪM Strateginį planą parengė bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, kurie dažnai su sprendimais nesutikdavo arba juos kritikuodavo. Jaunieji ūkininkai savo abejones dėl plano veiksmingumo išreiškė protestuodami.

Parengta: pagal ŽŪM inf.
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos