Basf 2024 04 09 / 2024 04 19 A1 Basf 2024 04 09 / 2024 04 19 m1
Agropolitika
Prasideda 2021 metų pasėlių deklaravimas

Vilnius. Balandžio 12 d. prasidėjo šiųmetis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.

Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), pereinamojo Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpio gairės nenumato esminių pokyčių tiesioginių išmokų ar pasėlių deklaravimo srityje, tačiau naujovių yra.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, vienas didesnių pokyčių, jog šiemet laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės. Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Deklaruojantiems pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus ūkiams privaloma nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) sutvarkyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.: išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius.

Bioversija 2024 04 15 m7

ŽŪM informuoja, kad daugiametes pievas ir ganyklas deklaruojantys ir tiesiogines išmokas norintys gauti bitininkai, kaip ir kiti pareiškėjai, privalo taip pat laikytis minėto žolės tvarkymo reikalavimo.

Be to, bitininkai Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravę turimas bičių šeimas, turi nušienauti pievas bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Šis terminas, pasak ŽŪM, nebuvo keistas, keitėsi tik pievų sutvarkymo būdas, kuris neturi įtakos žolinių augalų žydėjimui ir apdulkinimui, t. y. bitės apdulkina augalus iki šio termino.

Patiksinti reikalavimai dėl žaliojo pūdymo, sodų, daržų...

Patikslinus žaliojo pūdymo apibrėžimą, įterpimui į dirvą pūdyme auginami žemės ūkio augalai turės būti pasėti einamaisiais metais.

Šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalės mobiliąja „NMA agro” programėle pateikti iš kiekvieno lauko nuotraukas, kuriose matytųsi užaugintas derlius.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai – tokiu būdu suteikiama galimybė gauti susietąją paramą smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams.

Ankstinama šildomų šiltnamių įregistravimo data – juos įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo iki gruodžio 31 d.).

Sugriežtinti reikalavimai juridiniams asmenims, siekiantiems gauti jauniesiems ūkininkams skirtą išmoką. Juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tokiu būdu nebelieka galimybės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai sąrašų apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Dar metus galima nežinoti, kokia veislė auginama

Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, lubinus, pupas, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip „Nežinoma“.

Kitais metais tokios galimybės nebebus. Atsižvelgiant į tai, augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis.

Dabar apie 40 proc. pasėlius deklaruojančių pareiškėjų nurodo nežinantys, kokią augalų veislę augina, nors veislių klasifikatoriuje yra arti 1 000 veislių. Taip žemdirbiai siekia išvengti selekcinio užmokesčio mokėjimo. Arba ūkiai nurodo tokią veislę, kuriai jau nebetaikomas selekcinis užmokestis.

ŽŪM informuoja, jog siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams šiemet suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Bus galima pateikti informaciją apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus.

Pareiškėjai, deklaruojantys valstybinės žemės plotus, privalės šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui.

Deklaravimo paraiškos forma papildyta nuostata, jog pareiškėjas žino, kad paukščiams svarbiose teritorijose esančių natūralių pievų, ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių radavietės pievų ir ganyklų negalima aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis ar apsodinti mišku. Pažeidusiems šį vieną iš kompleksinės paramos reikalavimų bus taikomos sankcijos.

Pateikti deklaracijoms - du mėnesiai

Deklaruojantieji žemės ūkio naudmenas ir pasėlius kartu galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį, anksčiau tokios galimybės nebuvo.

Šiemet deklaruojant pasėlius atsisakoma pernai buvusios galimybės skirti savanorišką paramą - 1 Eur/ha - ūkininkus vienijančioms organizacijoms.

Nuo šiol deklaravimo ir patikrų procese bus daugiau skaitmenizacijos pasitelkiant „NMA agro“ išmaniąją programėlę, mažės patikrų skaičius.

Deklaravimas numatytas nuo balandžio 12 d. iki birželio 7 d. Paraiškas bus galima teikti ir pavėluotai: nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.

Elektroniniu būdu arba seniūnijose

Deklaruoti pasėlius galima prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas ir (ar) struktūrinius padalinius. 

NMA informuoja, kad Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir ėriavedes.

Taip pat šioje paraiškoje ūkininkai nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiais metais pirmą kartą Tiesioginių išmokų paraiškoje bus galima prašyti paramos ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

2020 metais 124 885 pareiškėjai deklaravo 2 937 302 ha. 2019 m. buvo pateiktos 126 057 paraiškos ir deklaruota 2 926 751 ha.

MŪ, ŽŪM, NMA inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Ko tikitės iš šiųmečio pasėlių deklaravimo?
  Visos apklausos