BASF A1 2024 06 19 Basf m1 2024 06 19
Ūkis
Strateginiame plane – didesnė parama smulkiems ir vidutiniams ūkiams
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Parama ūkiams leidžia mechanizuoti procesus, diegti naujas technologijas, gerinti infrastruktūrą, mažinti rankų darbą, kurti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktus. Smulkiems ir vidutiniams ūkiams tai ypač aktualu. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) jiems numatyta galimybė gauti didesnę paramą nei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP).

Parama pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ buvo skiriama ūkiams, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas standartinės produkcijos verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 eurų. Didžiausia išmoka siekė 15 000 eurų.

Ūkiams, kurių VED yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur, parama galėjo būti skiriama pagal KPP priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Į šios priemonės paramą pretendavo labai daug pareiškėjų, todėl smulkiems ir vidutiniams ūkiams buvo sunku konkuruoti su stambesniaisiais.

Bioversija 2024 04 26 m7

Pasak ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausiosios specialistės Snieguolės Valiulienės, atlikus KPP analizę, pastebėtas didėjantis atotrūkis tarp smulkių ir vidutinių bei stambių ūkių diegiant pažangias technologijas, žemas išliko ir šių ūkių modernizavimo lygis. 

„KPP įgyvendinimo pažangos ataskaitoje konstatuota, kad pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ teikiama parama išmokos forma neatitinka jos gavėjų poreikių, nes dažnai smulkių ūkių investicijoms reikia daugiau lėšų. Didesnius investicijų poreikius patvirtina panašių paramos priemonių duomenys ir potencialių pareiškėjų apklausos“, – komentuoja specialistė. 

Didžiausia suma vienam projektui – 200 tūkst. eurų

Rengiant Strateginį planą nuspręsta diferencijuoti paramą pagal pareiškėjų ūkių dydžius, kurie nustatomi pagal VED. Taip Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane atsirado intervencinės priemonės „Labai smulkių ūkių plėtra“ ir „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“. Pagal priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ paramos gali kreiptis ūkininkai, kurių VED ne mažesnis kaip 16 001 ir ne didesnis kaip 30 000 eurų. 

Pareiškėjais gali būti ir juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka arba perdirba ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, netaikomas reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą.

Paraišką galima teikti vienam arba su partneriais, nepertraukiamai vykdančiais žemės ūkio veiklą. Partnerių skaičius nėra ribojamas.

Strateginiame plane 2023–2027 metams intervencinei priemonei „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ skirta 45 mln. eurų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 Eur. Didžiausias paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos pirmą kartą pagal šią priemonę, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc. punktų, iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Parama teikiama dotacijos forma. 

Paramos gavėjo, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 m. laikotarpiu pagal šią priemonę negali viršyti 400 000 eurų.

Technika ir įranga palengvino darbus

Smulkiesiems ūkiams skirta parama KPP laikotarpiu pasinaudoję ūkininkai sutartinai tvirtina, kad nors parama palyginti nedidelė, tačiau buvo reikšminga ūkiui, nes padėjo mechanizuoti rankų darbui imlius procesus ir palengvino darbus. 

Kupiškio rajono smulkaus pieno ūkio šeimininkė Jolita Varnienė, ūkio darbus atliekanti su vyru, paramos lėšomis įsigijo nedidelės galios traktorių mėšlui iš tvarto išvežti ir vandeniui karvėms vasarą į ganyklas atvežti, šaldiklį pienui šaldyti, nes pieną supirkėjams veža bidonais, ir vieną melžiamą karvę. Dabar jos ūkyje yra keturios melžiamos karvės ir telyčia. Ūkininkė valdo apie 10 ha, nemažą dalį skiria pievoms ir ganykloms, bet augina ir grūdų pašarams.

„Parama labai padėjo, tačiau jos neužteko visoms numatytoms investicijoms, teko savo lėšų pridėti, nes traktorių pirkome naują. Jei pieno supirkimo kainos būtų aukštesnės, bandą plėstume“, – dalijasi ūkininkė.

Šalia Žagarės, Joniškio rajone česnakus, svogūnus ir bulves auginantis Regimantas Lipskis, pasinaudojęs parama smulkiesiems ūkiams, investavo į techniką – įsigijo nedidelės galios traktorių, sodinamąją, kasimo, aižymo ir lupimo įrangą ir taip palengvino česnakų, nuo kurių ir pradėjo ūkininkauti senelių žemėje, auginimą. 

„Paramos užteko būtiniausiai įrangai, tačiau jei būtų galimybė, pasinaudočiau ir antrą kartą, nes dabar daugiau žemės įsigijau, plečiu veiklą. Šiuo metu ūkio valdos ekonominis dydis siekia 26 tūkst. Eur, tad, ko gero, galėčiau kreiptis paramos pagal priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“, – svarsto ūkininkas. Šalia daržovių, kurioms skiria 3 ha, jis antrus metus augina 27 ha javų. 

Ūkininkas pasakoja, kad ūkiui reikėtų galingesnio traktoriaus ir skutiko, kad galėtų bearimę technologiją taikyti, galbūt net plėstų svogūnų plotus, nes česnakai imlūs rankų darbui, o norinčių ir galinčių dirbti kaime – vis mažiau.

Šiuo metu R. Lipskis česnakus augina 1,5 ha plote, dar tiek pat ploto skiria svogūnams ir bulvėms. Ūkininkavimą derina su pamaininiu darbu, o ūkyje darbuojasi kartu su kitais šeimos nariais. Daržoves realizuoja tiesiogiai, prekiauja jomis turguose.

Remiami visi pagrindiniai sektoriai

Pagal intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ remiamas smulkių ir vidutinių žemės ūkio valdų modernizavimas, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant. Visa tai atitinka ir Bendrosios žemės ūkio politikos tikslą – labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai.

Pagal priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ gali būti remiami gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriai. Daržininkystės sektoriuje remiamos tos investicijos, kurios susijusios tik su šviežių daržovių gamyba ar perdirbimu: vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu. 

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos realiai suplanuotos, pagrįstos išlaidos. Šios priemonės paramą smulkūs ir vidutiniai ūkiai gali investuoti į naują žemės ūkio techniką ir įrangą,  naujus technologinius įrengimus, skirtus žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizacijai, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat naujoms N kategorijos transporto priemonėms, skirtoms žemės ūkio produktams gabenti įsigyti: pienovežiams, sunkvežimiams gyvuliams vežti, transporto priemonėms su temperatūriniu režimu.

Pareiškėjai paramą gali investuoti į pastatų ir statinių statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą, infrastruktūrą valdoje, daugiamečių augalų įsigijimą, padengti bendrąsias išlaidas, kurių dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės.

Paraiškos pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ renkamos nuo spalio 31 iki gruodžio 29 dienos.

Užsakymo Nr. 11414
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos