Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Ūkis
Į kooperatyvą priimami tik pasirengę investuoti

Šiaulių r. Ūkininkų kooperatyvas „Šiaulių aruodas“ paskutinėmis šių metų dienomis mini 10 metų veiklos sukaktį. 2019-ieji kooperatyvui ypatingi, nes pradėjo veikti bendrai narių lėšomis pastatytas grūdų elevatorius ir sėklų ruošimo cechas.

Elevatorius iškilo Beržynės kaime, prie Kužių geležinkelio stoties. „Pastatėme kompleksą ir šiemet pirmi metai galėjome priimti grūdus ir išsibandyti, kaip veikia įrengimai, koks realus jų našumas. Galima sakyti, kepėme pirmą blyną ir pamatėme, kad viskas gerai“, – sako kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ administracijos direktorius Raimundas Juknevičius.

Jis pats irgi ūkininkauja, plėtoja augalininkystės ūkį. „Mano ūkis nedidelis – deklaruoju beveik 160 ha. Kai noriu girtis, man smagiau kalbėti apie kooperatyvą – esame 34 ūkininkai ir valdome 8 000 ha plotą. Ir čia skaičiuoju tik tuos plotus, kuriuose auginama prekinė produkcija – grūdai, rapsai ir ankštiniai augalai“, – aiškina R. Juknevičius.

Bioversija 2024 07 09 m7

Kalbėdamas apie savo ūkį, jis pabrėžė, kad pastarieji metai – net ketveri iš eilės – buvo tikrai nelengvi. „Niekuo negaliu išsiskirti iš kitų žemdirbių: rezultatai tokie, kad džiaugiuosi, jog dar nebankrutavau... Bent jau mano ūkyje šiemet buvo jau ketvirti metai, kaip gamta nelepino. Gamtos negailestingumas ir rinkoje buvusios žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos ištirpdė visus įmanomus atsidėjimus, visus „lašinius“, ir dabar su didele viltimi žiūriu į 2020-uosius. Gal nebus penkti metai iš eilės prasti? Gal jie atseikės tiek, kiek neatidavė tie ketveri prieš tai buvę. Viltis Kalėdų laikotarpiu turi būti“, – kalba R. Juknevičius.

Kooperatyvui „Šiaulių aruodas“ irgi buvo sudėtingas laikmetis. Raimundas sako, kad prieš ketverius metus, 2015-aisiais, kooperatyvas ryžosi investuoti į bendro elevatoriaus statybą, teikė paraišką ES paramai gauti (pagal Lietuvos kaimo plėtros programą) ir nuo to laiko, tikėdamiesi, kad paraiška bus patvirtinta, intensyviai pradėjo kaupti nuosavą kapitalą, kad projektui įgyvendinti turėtų reikiamą dalį nuosavų lėšų.

„Akivaizdu, kad mūsų laukia dideli iššūkiai“, – sako kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ administracijos direktorius Raimundas Juknevičius

„Visi tie metai kaip tyčia buvo prasti. Visi pajamų „pagrandukai“, kuriuos šiaip ne taip pavyko sugramdyti, ėjo į kooperatyvą, o pačių ūkių investicijos buvo pristabdytos, tad technikos atsinaujinimas ir visi kiti reikalai buvo komplikuoti“, – aiškina R. Juknevičius.

Viskas suprojektuota su galimybe plėstis

Kooperatyvas pasistatė grūdų elevatorių ir sėklų ruošimo cechą. Viso projekto apimtis (žemės sklypai ir pastatai jau buvo įsigyti anksčiau) siekia 8 mln. eurų. Kooperatyvo narių nuosavų lėšų dalis siekia arti 3 mln. eurų.

„Dabar esame pasiskolinę 5 mln. 330 tūkst. eurų, tikimės iki Naujųjų metų pateikti mokėjimo prašymą ir gauti truputį daugiau kaip 2,4 mln. eurų paramos. Kai gausime paramą, gerokai sumažės mūsų įsipareigojimai bankui ir pasikeis persvara tarp skolintų ir savų pinigų – kooperatyvo turto dalis perkops 50 proc. bendros investicijų sumos ir tai reikš, kad mūsų verslas pasidarys šiek tiek mažiau rizikingas“, – aiškina R. Juknevičius.

Grūdų elevatoriaus talpa – 20 tūkst. tonų. Suprojektuota plėtimosi galimybė – dar 20 tūkst. tonų. Yra 10 operatyvinių talpų po 340 t ir 7 pastovaus laikymo bokštai, kurių kiekviename telpa po 2 500 tonų.

Modernus „Šiaulių aruodo“ elevatorius su sėklos ruošimo cechu stovi Šiaulių r. Kužių seniūnijoje, Beržynės kaime, prie Kužių geležinkelio stoties

Pastatytos dvi našios džiovyklos, kurių kiekvienos našumas – 75 t/val. Veikia dvi grūdų priėmimo duobės, kurių bendras našumas 300 t/val, o projekte numatytos vietos dar 2 duobėm. Veikia dvi galingos valomosios – po 200 t/val. „Aišku, viskas kompiuterizuota ir automatizuota. Grūdų atkrovimo talpoje svarstyklės iš karto pasveria reikiamą porciją grūdų, todėl visos mašinos iš mūsų išvažiuoja optimaliai tikslaus leistino svorio“, – sako R. Juknevičius.

Sėklų fabrikas 2019 m. rudenį irgi buvo išbandytas – vidutinis jo pajėgumas 10 t/val, o galima pasiekti ir 15 t/val našumą (tai priklauso nuo valomų grūdų kokybinių parametrų). Sėklų fabrike ruošiama sertifikuota ir ūkinė sėkla.

„Turėjome unikalų bandymą – kokybiškai išvalėme ir paruošėme kvietrugių sėklą. Kai kurie Lietuvoje veikiantys fabrikai šiemet atsisakė tą daryti, nes kvietrugių grūdai buvo palyginti sausi, o tokiu atveju jie linkę skaldytis ir trupėti. Su kvalifikuota komanda ir gerais įrengimais mes pasiekėme reikiamą sėklinių kvietrugių kokybę“, – pasidžiaugia R. Juknevičius.

Ateityje numatyta galimybė prijungti dar dvi valomąsias, tada būtų galima ruošti ir žolių, kmynų, rapsų sėklas. Kooperatyvas dabar gali atlikti paslaugą sėklininkystės įmonėms – užauginti dauginamąją medžiagą ir ją paruošti iki aprobavimo bei sufasavimo. Ateityje galbūt ir pats kooperatyvas taps sėklų tiekėju.

Nauji nariai turi prisidėti prie investicijų

Kooperatyvas yra gyvas organizmas ir jis tiesiog privalo augti. Veiklą pradėjęs nuo 24 narių, dabar „Šiaulių aruodas“ jungia 34 žemdirbius. Aišku, nauji nariai nepriimami taip paprastai: jie turi prisidėti prie bendrų investicijų.

„Nepriimame žmogaus, kuris nepasiryžęs investuoti į kooperatyvą. Todėl tikrai nėra sprogstamo narių augimo bumo, nestovi eilė žemdirbių už vartų, norinčių jungtis į kooperatyvą. Žinoma, dabar „ant gero“ gal daugelis norėtų ateiti. Bet mes turime didelius įsipareigojimus bankui, todėl visi nauji nariai savo lėšomis turi prisidėti prie to, kad greičiau grąžintume skolas“, – sako R. Juknevičius.

Pasak kooperatyvo direktoriaus, natūralu, kad kooperatyvo narių daugėja po truputį. Kiekvienas žemdirbys kooperatyvui turi subręsti, suprasti, ko jis čia atėjo. Kooperatyvas valdomas labai demokratiškai: nepriklausomai nuo to, kiek žmogus turi pajų, kiekvienas balsuoja vienu balsu.

„Jei ateitų iš karto daug naujų narių, tai gali kelti problemų, kaip toliau susitarti ir valdyti kooperatyvą. Tad specialiai ir nedarome kažkokių ypatingų veiksmų, kad pritrauktume žmones. Taip, esame atviri, visiems jungtis galima, tik yra tam tikros sąlygos“, – patikslina R. Juknevičius.

Svarbu mažinti verslo riziką

„Šiaulių aruodo“ nariai jau keleri metai aktyviai draudžia pasėlius. Taip ne tik sumažinama ūkininkavimo rizika, bet ir pagerinamas bendras kooperatyvo įvaizdis derantis su bankais dėl kreditų. Pasak kooperatyvo direktoriaus, skaičiuojama, kad apie 50 proc. kooperatyvo narių deklaruojamų pasėlių yra draudžiama.

Kooperatyvas turi darbuotoją, kuris tarpininkauja tarp žemdirbių ir savidraudos fondo „VH Lietuva“, sudarydamas sutartis bei padėdamas susitvarkyti kitus reikalingus dokumentus. Net trys kooperatyvo nariai dirba kaip žalų vertinimo ekspertai, nes turi tam reikalingą kvalifikaciją.

„Stabilus verslas yra svarbu ir ūkiui, ir bankui. Net ir sunkiais metais, kai ūkiams labai trūksta apyvartinių lėšų, prioritetą teikiame draudimo įmokoms sumokėti, nes mums svarbu mažinti savo verslo riziką“, – sako R. Juknevičius.

Daugiau kaip 10 metų jis vadovauja ir Šiaulių krašto ūkininkų sąjungai, kuri dabar jungia 90 aktyvių narių. „Labai griežtai žiūrime tvarkos: kas nesumokėjo nario mokesčio (0,7 Eur/ha deklaruoto ploto), tas braukiamas iš narių sąrašo. Neturime tikslo turėti kuo daugiau narių, mums svarbu, kad organizacija realiai veiktų“, – paaiškina Raimundas Juknevičius.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos