Basf 29 05 23 Basf 2023 05 29 m1
Renginiai
LŪS posėdyje aptartos skaudžiausios ūkininkams temos

Akademija (Kėdainių r.). Vakar, rugsėjo 5-ąją, įvyko išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo narių posėdis, kuriame aptartos skaudžiausios žemdirbiams problemos ir bandyta ieškoti jų sprendimo būdų.

Į posėdį buvo pakviesti ir žemės ūkio bei aplinkos ministrai, tačiau dėl svarbių jau anksčiau suplanuotų reikalų jie dalyvauti negalėjo.

LŪS prezidiumo nariai – aktyvūs žemdirbiai, atidžiai sekantys procesus, kurie pastaruoju metu vyksta Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje. Ūkininkus labai neramina ŽŪM pasirinkimas vykdyti tokius projektus, kaip ministerijos kėlimą į Kauną ar maisto talonų įvedimą, tačiau mažai dėmesio skiriant išties svarbiems žemdirbių klausimams spręsti ar ruoštis naujajam Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpiui.

Bioversija 23 04 27

Išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje dalyvavę ūkininkų iš įvairių rajonų atstovai išsakė daugybę aktualių problemų, kurias reikės vienaip ar kitaip išspręsti

Nesulaukia atsakymų

Šiemet pavasarį (gegužės 17 d.) įvyko LŪS 31-asis suvažiavimas. Jame susirinkę suvažiavimo dalyviai iš LŪS rajoninių skyrių aptarė aktualiausias žemdirbių problemas ir jas išdėstė priimtoje rezoliucijoje. Ji buvo išsiųsta ŽŪM ir kitoms ministerijoms. Deja, dabar ūkininkai konstatuoja, kad tinkamo ŽŪM dėmesio jų išsakytos problemos nesulaukė: iki šios dienos atsakymo į rezoliucijoje iškeltus aktualius klausimus LŪS iš ministerijos negavo.

Tokio precedento nėra buvę per visą atkurtos LŪS 30-ties metų veiklos istoriją. Pasak ūkininkų, ŽŪM visada buvo ta valdžios institucija, kuri jautriai reaguodavo į aktyvius ūkininkus buriančios organizacijos narių iškeliamas problemas, net jei ir ne visuomet pavykdavo sklandžiai jas spręsti.

Todėl dabartinę situaciją ūkininkai vertina, kaip ŽŪM tiesioginės veiklos paralyžių, kuris kilo dėl užmojų žūtbūt iškraustyti ministeriją iš Vilniaus į Kauną. Dėl to ministeriją palieka kompetentingi specialistai, nėra kam dirbti ir spręsti aktualių klausimų.

Stengėsi nuraminti ūkininkus

Pradėjus dirbti naujajam žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui, LŪS nariai tikėjosi posėdyje išgirsti jo vertinimus dėl esamos situacijos žemės ūkyje ir sužinoti, kokius darbus artimiausiu metu planuoja ministerija.

Tačiau žemės ūkio ministras į LŪS posėdį negalėjo atvykti. Jis tądien lankėsi Lenkijoje, kur Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio ministrai pasirašė susitarimą drauge siekti tiesioginių išmokų žemdirbiams suvienodinimo. 

LŪS posėdyje dalyvavęs ŽŪM mentorius R. Krasuckis priminė žemdirbiams, kokie iššūkiai laukia žemės ūkio ir kaip reikės prie jų prisitaikyti. Jie nėra naujiena. Tai – klimato kaita, vandens ir oro taršos mažinimas ir su tuo susiję aplinkosaugos reikalavimai, tvarus ūkininkavimas.

ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės mentorius Rimantas Krasuckis patikino ūkininkus, kad naujasis žemės ūkio ministras su žemės ūkio sektoriumi yra susipažinęs ir įsiklauso į žemės ūkio specialistų įžvalgas

R. Krasuckis stengėsi ūkininkus nuraminti, patikindamas, kad „žemės ūkio ministro A. Palionio pozicija yra nuoseklus perėjimas prie tvaraus ūkininkavimo su galimybe išnaudoti esamos ir būsimos paramos priemones“.  

Pasak R. Krasuckio, naujasis žemės ūkio ministras su žemės ūkio sektoriumi yra susipažinęs ir įsiklauso į žemės ūkio specialistų įžvalgas.

Daugybė priekaištų Aplinkos ministerijai

LŪS nariams didelį susirūpinimą kelia Aplinkos ministerijos siūlomi įstatymų projektai, griežtinantys ir taip pakankamai griežtus aplinkosauginius reikalavimus. Pasak žemdirbių, dažniausiai tai yra didelių investicijų ūkyje reikalaujantys pakeitimai.

LŪS posėdyje dalyvavę žemdirbiai iš įvairių šalies rajonų kalbėjo apie vis blogėjančią ūkių padėtį, nes trys iš eilės metai žemės ūkiui buvo labai sunkūs. Ūkininkai siekė įtikinti valdžios atstovus, kad pastaraisiais metais žemės ūkis skaičiuoja ne metinius pelnus, o nuostolius.

Žemės ūkiui sudėtinga ne tik dėl trejus metus besitęsiančių nepalankių oro sąlygų, bet ir dėl smarkiai kritusių produkcijos supirkimo kainų, nuolat augančių gamybos kaštų. Pasak ūkininkų, atsirandančios papildomos išlaidos jiems nepalieka galimybių planuoti investicijas į brangią techninę įrangą, kuri būtina norint per labai trumpą laiką įgyvendinti reikalavimus, kuriais siekiami AM užsimoti tikslai.

LŪS nariai yra išsakę savo pastabas dėl AM pateikto mėšlo ir srutų tvarkymui taikomų aplinkosaugos reikalavimų aprašo projekto, kai keliami reikalavimai neadekvatūs esančiai realybei. Pasipiktinimą žemdirbių tarpe sukėlė ir vykstančios diskusijos dėl žemės ūkio technikos apmokestinimo taršos mokesčiu.

„Vertinant dabartinį mūsų ūkių konkurencingumo lygį ir ES paramos dydį, bet koks papildomas mokestis ar neplanuotų investicijų reikalaujantis teisės aktas tik dar labiau stabdytų ūkių plėtrą ir priverstų ūkininkus trauktis iš veiklos. O tai sąlygotų dar spartesnį smulkių ir vidutinių ūkių bei kaimų nykimą“, - konstatavo LŪS prezidiumo nariai.

LŪS teigia, kad AM norėtų matyti kaip pagalbininkę, padedančią ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos ir skatinančią prisidėti mažinant tos kaitos spartą, išsaugant darnų ryšį su gamta, o ne kaip vien tik žemės ūkio veiklos suvaržymus diegiančią instituciją.

LŪS posėdyje dalyvavusiai aplinkos viceministrei Justina Grigaravičienei (kairėje) ir Aplinkos ministerijos specialistams Tomai Leonovai bei Mindaugui Steponui teko išklausyti daug karčių ūkininkų išsakytų priekaištų

Ūkininkų priekaištų aplinkos ministras Kęstutis Mažeika tiesiogiai neišgirdo, nes jis negalėjo dalyvauti LŪS posėdyje, - tądien Seime pristatinėjo naują Lietuvos Teritorijos bendrojo plano koncepciją. Taigi visas LŪS prezidiumo narių atakas teko atlaikyti aplinkos viceministrei ir AM specialistams. Jie išgirdo itin daug priekaištų dėl AM nustatomų ūkiams perteklinių reikalavimų, dėl nesusikalbėjimo ir t. t.

LŪS posėdyje dalyvavusi aplinkos viceministrė J. Grigaravičienė sakė, jog AM yra pripratusi būti to „blogiuko“ vaidmenyje, nes „vis kažko neleidžia, uždeda apribojimus ir pan.“ Tačiau, pasak viceministrės, būdami ES nariais mes privalome laikytis ir Bendrijoje priimtų aplinkosaugos nuostatų.

Kita vertus, kai kuriuos su aplinkosauga susijusius klausimus sprendžia ES valstybės narės. Šioje vietoje ir galima žemdirbiams bei AM specialistams diskutuoti, ieškoti kompromisinių variantų.

LŪS nariai tikisi, kad šis retas susitikimas akis į akį su AM valdininkais padės ateityje geriau susikalbėti, sprendžiant aktualius aplinkosaugos reikalavimų klausimus.

Draugėn susirinkę LŪS prezidiumo nariai pasveikino savo organizacijos pirmininką Joną Talmantą su Jubiliejumi, kurį jis atšventė rugpjūtį

Išplėstiniame LŪS prezidiumo narių posėdyje buvo aptarta ir daugiau aktualių klausimų, dėl kai kurių jų vyko balsavimai. Kaip įprasta, LŪS priimti sprendimai ūkininkams aktualiais klausimais bus surašyti, o raštai išsiųsti už tuos klausimus atsakingoms institucijoms.  

MŪ inf.

  Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 + padovanok tėčiui mob

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate planuojamą mokesčių pertvarką?
  Visos apklausos