BASF A1 2024 06 19 Basf m1 2024 06 19
Mokslas
Parodomieji projektai – galimybė skleisti technologines inovacijas ir žinias, gauti grįžtamąjį ryšį
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Naujos technologijos ir žinios leidžia šiuolaikiniam žemdirbiui pelningai ūkininkauti, tausojant gamtą ir mažinant poveikį aplinkai bei klimatui. Teorines ar mokslines žinias ir pažangias inovacijas įvertinti praktiškai padeda parodomieji projektai, kurie daugeliu aspektų naudingi ir juos rengiančioms organizacijoms, ir dalyviams.

Praktiškai pritaikyti mokslo žinias, įdiegti technologines inovacijas ir jas populiarinti skatina ir parama – jau nuo spalio 2 d. bus galima teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“.

Priemonės tikslas – stiprinti žinių perteikimą, inovacijas ir skaitmeninimą žemės ūkyje, miškininkystėje, skatinant žemės ūkio veiklos subjektus keistis geriausia patirtimi įgauti naujų technologinių žinių ir įgūdžių, siekiant užtikrinti žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą.

Bioversija 2024 04 26 m7

Paramos žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims skirtiems parodomiesiems projektams rengti gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo ir konsultavimo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti formalųjį suaugusiųjų švietimą.

Paraiškos bus renkamos iki lapkričio 30 dienos. Bendrai 2023 m. kvietimui pagal priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ skiriama 800 tūkst. eurų. Vieno projekto didžiausia paramos suma – 100 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Pagal intervencinę priemonę remiamos veiklos: parodomųjų bandymų rengimas ir vykdymas, informavimo renginių (seminarų, lauko dienų) ir dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų organizavimas. Pareiškėjas turi numatyti vykdyti visas nurodytas veiklas.

Naudos gauna ir tyrėjai, ir ūkininkai

Parodomieji bandymai  ir informavimo veiklos aktyviai remtos ir iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšų. VDU Žemės ūkio akademija ir Lietuvos miškų ir agrarinių mokslų centras (LAMMC) yra vienos iš tų organizacijų, kurios aktyviai dalyvauja parodomųjų projektų rengimo ir parodomųjų bandymų informavimo veiklose, teikia ūkininkams įvairiausias moksliniais tyrimais pagrįstas tvaraus, aplinkai palankaus ūkininkavimo rekomendacijas.

Pasak gyvulininkystės technologijų specialisto, VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto prof. Rolando Bleizgio, parodomieji projektai – puiki galimybė ne tik skleisti naujas mokslo žinias ir inovacijas, bet ir gauti grįžtamąjį ryšį, kuris leidžia susipažinti su konkrečiuose ūkiuose sprendžiamomis problemomis. 

„Šie projektai padeda nuo teorinių žinių pereiti prie praktikos, leidžia inovacijas įvertinti ir išanalizuoti praktiškai. Be to, ūkininkams kylančios problemos dažnai tampa paskata naujiems moksliniams tyrimams. Nauda akivaizdi ir ūkininkams, nes jie turi galimybę susipažinti su inovacijomis ir gauti patikimą, pagrįstą nešališką informaciją apie naujoves ir tiesiogiai sužinoti mokslininkų atliktos stebėsenos, įvairiausių tyrimų ir matavimų duomenų rezultatus“, – pastebi prof. R. Bleizgys, atkreipdamas dėmesį ir į ūkininkų dalijimosi, keitimosi patirtimi tarpusavyje svarbą per projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamus seminarus ar lauko dienas.

Mokslo žinių pristatymo svarbą gamyboje pabrėžia ir LAMMC Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lina Šarūnaitė. Jos teigimu, būtent parodomieji projektai sudaro sąlygas ūkininkų laukuose diegti moksliniuose tyrimuose patikrintas žinias ir rezultatus skleisti per seminarus, lauko dienas, pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus.

„Ūkininkai ne tik išgirsta eksperimentų ir tyrimų rezultatus, bet ir patys pamato, kaip mūsų rekomenduotos priemonės veikia konkrečiame ūkyje ar lauke. Didelė nauda ir tai, kad mokslininkai ar tyrėjai, atvykę į ūkius, žinias ir atitinkamas priemones, pvz., sėjomainos ar dirvožemio gerinimo, pritaiko pagal regioną, aplinkos, dirvožemio sąlygas, ūkininkavimo ypatumus ar ūkyje turimą techniką“, – pastebi mokslininkė, prisimindama 10 apskričių vykdytus parodomuosius bandymus.

Pasak jos, dažnai ne tik tie ūkininkai, kurių ūkiuose įrengiami parodomieji bandymai, bet ir kiti rezultatų viešinimo renginiuose dalyvavusieji kai kuriuos variantus ar pasiūlytų technologijų fragmentus sėkmingai pritaiko savo laukuose, siekdami gauti ne tik daugiau pelno, bet ir ilgalaikės naudos, pvz., dirvožemio gerinimo, biologinės įvairovės didinimo ir pan.

Mokslą priartina prie žemdirbių 

Parodomųjų projektų naudą pripažįsta ir patys ūkininkai. Pasak Pasvalio rajone augalininkystės ūkį puoselėjančios Lauros Masiulionytės, noriai mokslininkus ir tyrėjus įsileidžiančios į savo valdas, tokie projektai leidžia susipažinti su naujausiomis technologijomis ir pritaikyti jas savo ūkyje.

„Parodomieji bandymai – tiesioginis ryšys su Lietuvos mokslininkais, kurių dauguma orientuojasi į aukštesnį lygį ir palyginti mažai dalijasi informacija su vietiniais žemdirbiais. Tad jie labai reikalingi, juolab kad mokslininkams taip pat leidžiama susipažinti su vietiniais ūkininkais ir jiems rūpimais klausimais, kurie vėliau gali tapti kitų tyrimų ar parodomųjų projektų pagrindu“, – sako ūkininkė.

Šiuolaikinių technologijų, inovacijų ir mokslo žinių svarba ūkininkaujant neabejoja ir daugiau kaip tris dešimtmečius Kėdainių rajone gyvuojančios Okainių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Vilius Samuolis. Siekiant sukurti tinkamą tvartų mikroklimatą, ankstesniuoju paramos laikotarpiu šioje pienininkystės krypties bendrovėje melžiamų karvių tvartuose įdiegtos vėsinimo-drėkinimo sistemos, naudojant dirbtinį rūką. Įgyvendindami parodomąjį projektą VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai stebėjo, vertino, analizavo duomenis ir teikė rekomendacijas, kaip tokias sistemas optimizuoti ir valdyti, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.

„Bendrovėje inovacijas diegėme ir toliau diegsime, nes jų nauda didžiulė. Pavyzdžiui, drėkinimo sistemos labai gerai ir gyvuliams, ir žmonėms, ypač karštuoju periodu, tačiau visos inovacijos brangios, labai didina pieno savikainą, o esant žemoms supirkimo kainoms tai liūdina“, – prisipažįsta bendrovės pirmininkas. Šiuo metu Okainių žemės ūkio bendrovėje iš viso laikomi 3 737 galvijai, iš jų 1 450 melžiamų karvių. 

Dėmesys tvariai gamybai, poveikio aplinkai mažinimui ir skaitmeninimui

Artėjant kvietimo teikti paraiškas pradžiai pagal intervencinę priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“, Žemės ūkio mokslo taryba, sudaryta iš ūkininkų, mokslininkų ir specialistų, patvirtino aktualiausių parodomųjų projektų 12 temų sąrašą. Daugumos temų prioritetas – Europos žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimas, siekiant teigiamo poveikio aplinkai ir klimatui.

Nustatant parodomųjų projektų poreikį, atsižvelgta į ūkininkų ir kitų tikslinių grupių nuomonę apie jiems aktualias temas. Ūkininkus domina daugianarių pasėlių ir tvarių sėjomainų taikymas auginant žemės ūkio augalus, jų veislių, atsparių klimato kaitai, ar rūšių, galinčių augti padidinto rūgštingumo dirvožemyje, parinkimas, priklausomai nuo regiono ir taikomų technologijų, taip pat inovatyvūs, aplinkai palankūs dirvožemio rūgštingumą mažinantys būdai ir jų taikymas, tiesioginės ir juostinės sėjos technologijų privalumai, iššūkiai ir galimybės, anglies kaupimas gilesniuose dirvožemio sluoksniuose taikant inovatyvias žemės dirbimo technologijas.

Tarp aktualių temų – ir žolinių pašarų gamybos optimizavimas, produktyvių sėtinių žolynų įrengimas gyvulininkystės ūkiuose, inovatyvių biopreparatų naudojimas žemės ūkyje, pažangių biotechnologijų taikymas gyvūnų veislinei vertei didinti, genominių tyrimų panaudojimas gyvūnų selekcijos programoms gerinti, taip pat žydinčių augalų juostų įtaka kenksmingųjų vabzdžių kontrolei rapsų pasėliuose, paukščių auginimo nenaudojant antibiotikų technologinės inovacijos, skaitmenizacijos inovacijų taikymas žemės ūkio verslo vystymui, panaudojant kooperaciją.

Projektams, susijusiems su skaitmeninimu, teigiamu poveikiu aplinkai ir klimatui, taip pat su aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto žaliavų gamyba ir perdirbimu arba trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis, atrankos balai bus suteikiami už vieną pasirinktą atrankos kriterijų.

Užsakymo Nr. 11380
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos