Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Mokslas
Bioekonomikos studijos - perspektyvi sritis regionų jaunimui

Kaunas. Šią savaitę prasidėjo abiturientų priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Kalbamės su VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekane prof. dr. Astrida MICEIKIENE apie tai, kodėl ši sritis tampa viena perspektyviausių regionų jaunimui.

Kas vadinama bioekonomika ir kodėl ši sritis šiuolaikiniame pasaulyje tampa vis svarbesnė?

Klimato kaitos padariniai ir kiti pokyčiai rodo, kad netgi gamta jau pradėjo priešintis žmogaus neapdairiai veiklai, greitam ir nepamatuotam vartojimui. Europos Sąjunga, parengusi Bioekonomikos strategiją, gręžiasi į Žaliąjį kursą, darnų vystymąsi. Bioekonomika, kurios pagrindas yra žemės ūkis ir miškininkystė bei akvakultūra, tampa kertinėmis ūkio šakomis, turėsiančiomis užtikrinti darnų visos Bendrijos, tame tarpe ir Lietuvos, vystymąsi.

Bioversija 2024 04 26 m7

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė

Beje, Lietuvoje šių metų pradžioje lankėsi Europos biožaliavų pramonės konsorciumo (BIC) atstovai, kurie pristatė Europos bioekonomikos plėtros strategiją ir įvertino mūsų šalies potencialą šioje srityje. Po šio vizito BIC pateiktoje ataskaitoje akcentavo, kad Lietuvoje yra itin didelių galimybių plėtoti bioekonomikos verslus, t.y. atsinaujinančių žaliavų gamyba ir perdirbimas į aukštos pridėtinės vertės produktus.

BIC specialistai pripažino, kad pas mus visas maisto perdirbimo sektorius, gėrimų pramonė, baldų pramonė, miškininkystė yra labai išvystyti ir dar turi labai didelį plėtros potencialą. O tam, aišku, reikia inovacijų, kurias gali generuoti tik aukštos kvalifikacijos specialistai. Dėl to ir mūsų fakultetas savo mokslo tyrimus ir studijų programas orientuoja būtent į bioekonomikos verslus. O tai ne tik maisto ar gėrimų pramonė, bet netgi vaistų pramonė, kuri nuo chemijos gręžiasi į augalinius ar iš gyvulininkystės žaliavų gaminamus vaistus.

Taigi, bioekonomikos sritis apima labai daug dalykų ir turi didelių vystymo perspektyvų. Svarbiausi Lietuvos ekonomikos varikliai dabar yra žemės ūkis, miškininkystė ir biochemijos pramonė. Kaip labai svarbūs bei perspektyvūs sektoriai mūsų šalyje įvardijami ir mėlynoji ekonomika (jūra ir vidaus vandenys - pavyzdžiui, galimybė auginti jūros dumblius ir iš jų gaminti inovatyvius produktus, netgi statybines medžiagas), maistas ir gėrimai, medienos apdorojimas.

Kaip ir minėjote, visoms šioms sritims vystyti reikės aukštos kvalifikacijos specialistų. Kokios studijų programos veikia VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultete?

Mūsų fakultete yra studijų programų, tiesiogiai orientuotų į bioekonomikos sektorių. Pavyzdžiui, magistrantūros programos Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Žemės ir maisto verslų vadyba. Jos tiesiogiai siejasi su žemės ūkiu ir maisto sektoriumi. Dabar itin išryškėjo ir kitų studijų programų, susijusių su inovatyvių bioekonomikos verslų vystymu, poreikis.

Ypač šis koronaviruso pandemijos atvejis parodė, kaip svarbu yra maisto produktų logistika. Mūsų logistikos ir prekybos studijų programos specialistai gali dirbti visose srityse, bet gauna ir specifinių bioekonomikos žinių, padedančių labai tiksliai sudėlioti maisto tiekimo grandines, trumpąsias maisto grandines - nuo produkto gamybos iki jo pateikimo vartotojams.

Nauja Bioekonomikos fakultete yra Turizmo industrijų studijų programa, kurioje bus ruošiami specialistai inovatyviems turizmo produktams kurti. Dabartiniu pandemijos laikotarpiu paaiškėjo, kad turizmas bus kitoks. Dėl to ir šio verslo specialistai turės sugebėti kurti kitokius turizmo produktus, kaip, pavyzdžiui, išmanusis turizmas, lėtasis turizmas ir pan.

Specializuota, regionams, taip pat žemės ūkį tiek šalies, tiek europiniu lygiu administruojančioms institucijoms skirta studijų programa yra Kaimo plėtros administravimas. Ši studijų programa nukreipta į lyderius, kurie geba kurti bei įgyvendinti kaimo, regionų verslo ir plėtros idėjas. Šie specialistai gali dirbti ne tik regionuose. Jų labai reikia ir nacionalinėse bei tarptautinėse kaimo bei regionų vystymąsi administruojančiose struktūrose. Šią studijų programą baigę specialistai tiesiogiai dalyvauja formuojant kaimo, žemės ūkio ir bioekonomikos plėtros politiką tiek valstybės, tiek europiniu lygiu.

Klasikinė Bioekonomikos plėtros fakulteto studijų programa yra Apskaita ir finansai. Be šių aukštos kompetencijos, gebančių valdyti IT technologijas specialistų joks verslas negali vystytis, todėl jų reikia ne tik žemės ūkyje, bet ir visose kitose srityse.

Kokių savybių turintys jaunuoliai galėtų rinktis minėtas studijų programas?

Kadangi studijų programos skiriasi, tai joms reikia ir skirtingų kompetencijų. Pavyzdžiui, apskaitos ir finansų studijų programa labiausiai domina tuos, kurie nori ir mėgsta skaičiuoti, prognozuoti, padėti vystyti verslą per finansų prizmę.

Jeigu kalbėtume apie kaimo plėtros administravimą, tai į šią studijų programą dažniau susirenka tie, kurie nori rengti ir įgyvendinti projektus, turi idėjų ir nori jas realizuoti, yra kūrybingi, sugeba burti komandą. Tai - kaimo ir regionų lyderių specialybė.

Logistikos ir prekybos bei Turizmo industrijos studijų programos derina savyje tiek kūrybiškumą, idėjas, tiek ir analitinius gebėjimus bei tikslumą. Šiems specialistams dažnai tenka dirbti su užsienio rinkomis, tad jiems reikalingos ir kelios užsienio kalbos (jų išmoksta studijų procese), komunikavimo gebėjimai.

Aišku, visi studentai turėtų degti nori kurti, noru padaryti karjerą.

Kada prasideda priėmimas į VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos fakulteto studijų programas?

Kaip ir į visas kitas šalies aukštąsias mokyklas, taip ir į mūsų universitetą priėmimas į bakalauro studijas prasidėjo birželį - atsidarė elektroninė LAMA BPO sistema, kurioje visi norintieji gali pateikti prašymus stoti tiek į nuolatines, tiek į ištęstines studijas.

Magistrantūros priėmimas prasidės birželio antroje pusėje, kai bakalaurai jau bus gavę diplomus.

Kokios galimybės patekti į valstybės finansuojamas vietas?

Pagal naują priėmimo sistemą į valstybės finansuojamas bakalauro studijų vietas tikrai galės pretenduoti nemažai abiturientų, nes daugiau nei dvigubai padidintas priėmimo skaičius į verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programas. Jeigu po pirmojo priėmimo etapo liks neužimtos kitų sričių valstybės finansuojamos vietos, jos bus perskirstytos. Taigi, geriausi abiturientai turi daug galimybių patekti į valstybės finansuojamas vietas.

Manau, kad didžioji dalis motyvuotų stojančiųjų tikrai gali tikėtis už mokslą nemokėti.

Magistrantūroje valstybės finansuojamų vietų taip pat yra nemažai. Dėl to bakalauro studijas baigę absolventai irgi gali tikėtis gauti valstybės finansuojamą vietą. Į magistrantūros programas pas mus stoja tikrai nemažai absolventų, daliai jų už studijas tenka mokėti. Universitetas taiko lanksčią nuolaidų sistemą, yra galimybių gauti stipendijų. Taip pat ir bakalaurams. Stipendijų skiria ir verslas. Taigi, yra įvairių galimybių gauti paramą.

Kaip vyksta studijų procesas? Ar yra galimybių mokytis turintiems darbą ar gyvenantiems regionuose?

Pas mus nauja tai, kad po šių išbandymų koronaviruso pandemija visas ištęstines studijas organizuosime nuotoliniu būdu. Studentams nereikės važiuoti į universitetą, su dėstytojais jie bendraus šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba. Mums toks šviečiamosios veiklos pobūdis nebuvo naujiena, bet per pastarąjį laiką dar kartą įsitikinome, kad nuotolis ir darbinis užimtumas netrukdo studijuoti. Tie, kas gyvena atokesniuose regionuose, netgi ne Lietuvoje, kurie turi darbą, jie gali visiškai suderinti ir studijas, nes paskaitos vyks nuotoliniu būdu. Studentai ir dėstytojai bendrauja pasitelkdami informacines priemones.

Kaimo plėtros administravimo bakalauro nuolatinės studijos irgi vyks nuotoliniu būdu.

Visų fakulteto magistrantūros studijų programų studentai studijuos pusiau nuotoliniu būdu, t.y. kai į universitetą atvyksta 1-2 dienoms per mėnesį, likusį laiką studijuoja nuotoliniu būdu. Taigi, galima pasakyti, kad praktiškai visos mūsų fakultete lietuvių kalba dėstomos ištęstinės programos vyksta nuotoliniu arba mišriu nuotoliu būdais.

O bakalauro nuolatines studijas pasirinkęs jaunimas, kaip įprasta galės gyventi akademijos bendrabučiuose ir dalyvauti paskaitose auditorijose.

Fakultete taip pat organizuojama unikali magistrantūros studijų programa anglų kalba „Žemės ir maisto ūkio verslų vadyba“. Ji yra trijų Baltijos šalių universitetų jungtinė programa. Vieną semestrą magistrantai mokosi mūsų fakultete, kitus – Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų bei Estijos gyvybės mokslų universitetuose. Tai - vienintelė tokia programa Lietuvoje.

Papasakokite apie įsidarbinimo perspektyvas.

Mūsų absolventai tikrai gauna daug pasiūlymų įsidarbinti. Kartais pasiūlymų gauname daugiau negu turime baigusiųjų. Pavyzdžiui, mes vieninteliai šalyje ruošiame universitetinio lygio apskaitos srities specialistus. Logistikos ir prekybos programos absolventai įgyja dvigubą kompetenciją - ir logistikos, ir prekybos. Turizmo industrijų studijų programa irgi yra unikali. O kaimo plėtros administravimo specialybė - išskirtinė, tik mūsų universitete tokia yra.

Todėl darbo pasiūlymų baigusieji sulaukia labai įvairių: pradedant rajonų ir seniūnijų lygiu ir baigiant užsienyje dirbančiu žemės ūkio atašė pareigūnu.  

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos