Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
BŽŪP
Trąšų importui į ES kuriami nauji ribojimai

Briuselis. Europos Parlamentas ir Taryba preliminariai susitarė dėl pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo. Nuogąstaujama, kad dėl to gali mažėti trąšų importas ir didėti jų kainos.

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (PADKM), kaip klimato politikos veiksmų dalis, skirtas skatinti ne ES įmonių vykdomą prekių, atitinkančių ES 27 valstybių klimato standartus, importą į ES. Faktiškai tai reiškia gamybos perkėlimą iš ES šalių į trečiąsias šalis, kuriose mažesni aplinkosaugos reikalavimai.

PADKM iš pradžių apims tam tikrus konkrečius produktus kai kuriuose daugiausia anglies dioksido išmetančiuose sektoriuose: geležį ir plieną, cementą, trąšas, aliuminį, elektros energiją ir vandenilį, taip pat kai kuriuos pirmtakus ir tam tikrą galutinės grandies produktų skaičių. Netiesiogiai išmetami teršalai taip pat būtų įtraukti į reglamentą.

Bioversija 2024 04 26 m7

Kodėl mechanizmas vadinamas pasienio korekciniu? Todėl, kad tam tikrų produktų įvežimas per ES sieną būtų papildomai apmokestinamas (pagalba gamybos sąnaudoms kompensuoti, pvz., kaip ES apyvartinių taršos leidimų prekybos dalis).

Pagal preliminarų susitarimą, PADKM pradės veikti nuo 2023 m. spalio. Iš pradžių supaprastintas PADKM būtų realizuojamas taikant pareigą teikti ataskaitas. Taip siekiama rinkti duomenis. O nuo 2026 m. pradės veikti visu pajėgumu. Jis būtų pradėtas taikyti kartu su laipsnišku nemokamų apyvartinių taršos leidimų panaikinimu.

Dėl laipsniško nemokamų apyvartinių taršos leidimų PADKM sektoriams panaikinimo dar turi būti susitarta vykstančiose derybose dėl ES ATLPS. Taip pat rengiamos priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias anglies dioksido nutekėjimui eksporto srityje.

Susitarimą turi patvirtinti ES valstybių narių ambasadoriai ir Europos Parlamentas.

Europos žemės ūkio organizacijos „Copa-Cogeca“ neigiamai vertina trąšų įtraukimą į naujai sutartą ES pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą. Jų nuomone, dėl to gali sumažėti trąšų produktų importas, didėti jų kainos. Nepatenkinta ir trąšų pramonė.

Šaltinis: manoūkis.lt inf
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kokio senumo traktorių turite ūkyje?
  Visos apklausos