Basf 20 03 23 Basf 2023 03 20 m1
BŽŪP
Leista didinti nacionalinę paramą ūkininkams

Briuselis. Didžiausia pagalbos suma, kurią galima skirti vienam ūkiui per trejus metus, padidės nuo 15 000  iki 20 000 eurų. Europos Komisija pakeitė valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje (de minimis pagalbos) taisykles.

Šią padidintą sumą nacionalinės valdžios institucijos galės panaudoti ūkininkams remti be išankstinio Europos Komisijos patvirtinimo. Sprendimas leis ES šalims didinti paramą ūkininkams neiškraipant rinkos ir kartu mažinant nacionalinių valdžios institucijų administracinę naštą.

„Padidinus didžiausią pagalbos sumą ūkininkams, nacionalinės valdžios institucijos turės daugiau lankstumo ir galės greičiau bei veiksmingiau teikti paramą pažeidžiamiems ūkininkams. Kai kuriais atvejais valstybės pagalbos suma, kurią galima teikti atskiriems ūkininkams, bus padidinta 66 proc. Šios naujos taisyklės ir toliau bus taikomos kartu su įprastomis valstybės pagalbos taisyklėmis“, – pranešime spaudai nurodo ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan).

Bioversija 23 01 16 + Agrokoncernas 23 02 06

Siekiant išvengti bet kokio galimo konkurencijos iškraipymo, kiekvienai ES šaliai nustatyta didžiausia nacionalinė suma, kurios ji negali viršyti. Kiekvienos šalies nacionalinė viršutinė riba bus 1,25 proc. šalies metinės žemės ūkio produkcijos per tą patį trejų metų laikotarpį (pagal dabartines taisykles – 1 proc.). Taigi, nacionalinė viršutinė riba padidės 25 procentais.

Jei šalis neišleidžia daugiau kaip 50 proc. savo bendro nacionalinio pagalbos paketo vienam konkrečiam žemės ūkio sektoriui, ji gali dar padidinti de minimis pagalbą vienam ūkiui iki 25 000 Eur, o didžiausią nacionalinę sumą – iki 1,5 proc. metinės produkcijos. Taigi, viršutinė riba vienam ūkininkui padidės 66 proc., o nacionalinė viršutinė riba – 50 procentais.

Naujosiose taisyklėse nustatyta, kad šalys, kurios nuspręs taikyti šią didžiausią viršutinę ribą, privalės sukurti nacionalinio lygmens centrinius registrus. Tai leis stebėti suteiktą pagalbą ir taip supaprastinti ir pagerinti de minimis pagalbos teikimą ir stebėseną. Kelios valstybės narės jau turi tokius registrus, taigi jos galės nedelsdamos pradėti taikyti didesnes viršutines ribas.

Didesnės viršutinės ribos įsigalioja kovo 14 d. ir gali būti taikomos atgaline data visas sąlygas atitinkančiai pagalbai.

***

Pagal ES valstybės pagalbos taisykles ES šalys turi pranešti Komisijai apie valstybės pagalbą ir negali įgyvendinti pagalbos priemonės tol, kol Komisija nedavė leidimo. Vis dėlto, jeigu pagalbos sumos yra pakankamai mažos, o taip ir yra de minimis pagalbos atveju, ES šalys neprivalo pranešti Komisijai apie pagalbą ar gauti jos leidimą. Dėl pagalbos sumų dydžio pagalba nekelia grėsmės konkurencijai ir prekybai vidaus rinkoje.

De minimis pagalbą valstybės narės paprastai naudoja tada, kai reikia greitai imtis veiksmų nediegiant schemų pagal valstybės pagalbos taisykles, ypač ištikus krizei. Ji taip pat dažnai naudojama labai konkrečiu tikslu, pavyzdžiui, siekiant padėti užkirsti kelią gyvūnų ligoms arba jas likviduoti, kai tik kyla protrūkis, arba atlyginti ūkininkams žalą, kurią padarė ES arba nacionalinės teisės nuostatomis nesaugomi gyvūnai, pvz., šernai. Saugomų gyvūnų (vilkų, lūšių, lokių ir kt.) padaryta žala gali būti atlyginama pagal valstybės pagalbos, apie kurią pranešama, taisykles.

EK, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar reikėtų riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą?
Visos apklausos