Basf 23 01 02 Basf 2023 01 02 m1 +Rovaltra 2023 02 02
BŽŪP
Kokia jūsų nuomonė dėl ES dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų?

Briuselis. Europos Komisija (EK) kviečia žemdirbius ir jų organizacijas dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Europos Sąjungos (ES) dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų. Konsultacijos vyksta vasario-balandžio mėnesiais.

Geros būklės dirvožemiai – būtina ES Žaliajame kurse nustatytų klimato ir biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimo sąlyga, - teigia EK.

Atnaujinant 2006 m. ES dirvožemio apsaugos strategiją siekiama visapusiškai spręsti dirvožemio degradacijos problemą bei iki 2030 m. užtikrinti, kad dirvų būklė neblogėtų.

Bioversija 23 01 16

Pasak EK, itin svarbu sustiprinti pastangas siekiant apsaugoti dirvožemio derlingumą, sumažinti jo eroziją ir padidinti organinės medžiagos kiekį.

Be to, reikia nemažai nuveikti, kad būtų nustatytos užterštos dirvožemio vietos, atkurtas nualintas jo sluoksnis, apibrėžtos geros ekologinės būklės sąlygos, taip pat pagerinta dirvožemio kokybės stebėsena.

Viešosios konsultacijos apie atnaujinamą ES dirvožemio strategiją vyksta vasario 2 d. – balandžio 27 d. Nuomonę šiuo klausimu galima pateikti užpildant internetinį klausimyną bet kuria oficialiąja ES kalba čia

Viešosiose konsultacijose EK ragina dalyvauti visų rūšių žemės valdytojus, ūkių konsultantus, miestų planuotojus, kaimo kraštovaizdžio kūrėjus, žemės ūkio (agrochemijos, sėklų ir kt.), maisto ir gėrimų bei kitų pramonės sričių atstovus, mokslininkus, viešojo sektoriaus atstovus, vykdančius veiklą aplinkosaugos, žemės ūkio, dirvožemio valdymo ir žemės planavimo srityse.

Siekia atkurti biologinę įvairovę

Iki balandžio 5 d. taip pat vyksta EK organizuojamos viešosios konsultacijos dėl ES ekosistemų atkūrimo tikslų pagal ES Biologinės įvairovės strategiją.

Ši iniciatyva yra viena pagrindinių 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje nurodytų priemonių. Pasak EK, atlikus poveikio vertinimą, bus nustatyti teisiškai privalomi gamtos atkūrimo tiksliniai rodikliai.

Kaip teigia EK, šių viešųjų konsultacijų tikslas – iš suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės surinkti informacijos ir atsiliepimų apie ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimą ir ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių taikymą.

Taip pat tikimasi surinkti informacijos, kuri bus naudojama rengiant poveikio vertinimą. Juo EK remsis rengdama pasiūlymą dėl privalomų ES gamtos atkūrimo tikslų.

Dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl ekosistemų atkūrimo tikslų pagal ES Biologinės įvairovės strategiją galima čia. Internetinį klausimyną galima užpildyti bet kuria pasirinkta oficialiąja ES kalba.

EK ypač domina atsiliepimai iš institucijų ir asmenų, kurie dalyvauja biologinės įvairovės valdymo, atkūrimo ir apsaugos veikloje, arba kuriems daro poveikį įvairūs ES biologinės įvairovės politikos aspektai. Tai – visų lygmenų valdžios ir valdymo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės atstovai, konsultantai, žemės tvarkytojai, planuotojai ir plėtotojai, pramonės, verslo ir finansų sektoriaus atstovai.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Kaip jūsų ūkį paveikė 2022-ųjų infliacija?
Visos apklausos