Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
BŽŪP
Europos žemdirbių organizacijos išgrynino poziciją dėl BŽŪP

Briuselis. Europos ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų organizacijų vadovai susitikę Briuselyje tarėsi dėl pozicijos būsimos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) atžvilgiu. Per susitikimą dar kartą pabrėžta būtinybė išsaugoti BŽŪP, padaryti ją paprastesnę, mažiau biurokratizuotą.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad ateities BŽŪP turi būti stipri, tvari ir šiuolaikiška. COPA vadovas Martinas Merildas sakė, kad daugeliu atžvilgiu BŽŪP yra sėkmingas projektas, todėl ūkininkai gali teikti vartotojams tvariai pagamintus, aukštos kokybės maisto produktus prieinamomis kainomis, o tuo pačiu BŽŪP leidžia gaivinti kaimo ekonomiką.

Tai juo labiau svarbu, nes BŽŪP skiriama tik 1 proc. ES viešųjų išlaidų. „Eurobarometro" tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis europiečių pritaria žemės ūkio rėmimo politikai.

Dabartinė BŽŪP struktūra - du stiprūs ramsčiai - turi būti išlaikyta tomis pačiomis sąlygomis visoje ES. Būtina išsaugoti dabartines paramos priemones, kaip antai tiesioginės išmokos, rizikos valdymas, kurios padeda atsilaikyti prieš rinkų svyravimus, stabilizuoti pajamas. Tiesioginės išmokos turėtų būti skiriamos tik aktyviems ūkininkams, kurie prisideda prie maisto saugumo užtikrinimo, kuria viešąsias gerybes ir paslaugas.

Tačiau BŽŪP būtina supaprastinti, nes jos sudėtingi mechanizmai ir schemos blokuoja inovacijas ir galimybę didinti gamybą. Visų pirma reikia apriboti patikras vietose, supaprastinti sankcijas, kad jos būtų aiškios, teisingos ir proporcingos pažeidimams.

Bioversija 2024 07 09 m7

Tai ypač pasakytina apie žalinimą, kuris yra didelė našta ūkininkams. Žalinimą būtina supaprastinti, skatinant praktiką, kuri neprieštarauja normaliai ūkininko veiklai.

Pastaroji krizė parodė, kad esamas priemones reikia modernizuoti. Siekiant sumažinti didėjantį nestabilumą, ūkininkams turėtų būti labiau prieinamos veiksmingos priemonės, kad jie galėtų plėsti ūkius ir darbuotis naujose rinkose. Tokių priemonių pasirinkimas turėtų būti savanoriškas.

Vienok kalbėta ne vien apie rinkas. Kaip padaryti gyvenimą kaimo vietovėse patrauklesnį jauniems ūkininkams ir kaimo verslininkams? Korko 2.0 deklaracijos „Geresnis gyvenimas kaime" įgyvendinimas būtų pirmasis žingsnis kuriant tvarius ir išmanius kaimus. COGECA vadovas Tomas Magnusonas pabrėžė būtinybę gerinti kaimo infrastruktūrą ir prieigą prie plačiajuosčio interneto, kuris leistų ūkininkams kurti įmones, plėtoti verslą naudojant skaitmenines technologijas.

Išmanusis ir tikslusis ūkininkavimas sudaro galimybes gaminti daugiau patiriant mažiau išlaidų. Gamybos priemonės, pavyzdžiui, trąšos gali būti naudojamos daug racionaliau ir taupiau.

ES ir nacionalinė parama bei mokymas - tai elementai, kurie leidžia užtikrinti naujovių sklaidą. Išmanieji telefonai ir plačiajuosčio interneto prieigos padėtų ūkininkams stebėti ir analizuoti žemės ūkio rinkas ir kurti verslą internete.

Kaimo plėtros politika turi palaikyti šios rūšies investicijas ir inovacijas, remti biologinę įvairovę ir skatinti žemės ūkio kooperatyvų ir kitų gamintojų organizacijų kūrimą.

Ūkininkui šiandien tenka vos 20 proc. galutinės kepsnio kainos, tai nepateisinama. Būtų teisinga, jei gamintojui atitektų didesnė dalis galutinės produkto vertės. Tai galima pasiekti skatinant ūkininkų kooperatyvų ir gamintojų organizacijų kūrimąsi, kurios padėtų jiems parduoti savo produktus ir užtikrintų palankesnes kainas.

Šią savo poziciją COPA-COGECA pateikė atsiliepdama į Europos Komisijos paskelbtas viešąsias konsultacijas dėl būsimos BŽŪP.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos