Basf 2024 04 09 A1 Basf 2024 04 09 m1
Aplinka, miškai
Purkšdami pasėlius, saugokime bites

Vilnius. Dabar yra aktyvus bičių ir kitų naudingų vabzdžių apdulkintojų skraidymo metas, todėl purškimus reikia atlikti griežtai pagal taisykles, kad būtų išvengta bičių apnuodijimo cheminėmis medžiagomis.

Augalų apsaugos produktų naudojimas Lietuvoje, kaip ir visoje ES, yra griežtai reglamentuotas, todėl visi naudotojai privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

„Noriu pasidžiaugti žemdirbių sąmoningumu – dauguma labai atsakingai tvarko augalų apsaugos produktus, suprasdami, kad pastarieji sudaryti iš cheminių medžiagų, kurios netinkamai naudojamos teršia aplinką, gali sukelti grėsmę žmonėms ir gyvūnams“, – teigia Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovas Sergejus Fedotovas.

Bioversija m7 2024 03 29

Jis primena, kad būtina nuo apnuodijimo augalų apsaugos produktais (AAP) apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus, todėl svarbu nepamiršti pateikti informacijos į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) apie planuojamus ne vien žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais produktais.

Žemdirbiai turi atkreipti dėmesį, kad privaloma pranešti į PPIS ir apie augalų purškimus tokiais AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“ (pvz., AvauntCyperkil 500 EC, Decis Forte, Decis Mega, Delmetros 100 SC, Delta Forte, Kaiso 50 EG, Karate Zeon 5 CS, NexideCS, Poleci, Sindoxa, Steward, Vantex CS, Vertimec 018 EC) ar planuojant sėti augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės sėklą, apdorotą produktais, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“.

Informacija apie planuojamus purškimo ar sėjos darbus PPIS pateikiama ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas interneto adresu www.vic.lt/ppis/.Svarbu žinoti, kad žydinčius augalus apdoroti AAP leidžiama tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus numatytus išimtinius atvejus, kai purškiami bičių nelankomi augalai, tokie kaip bulvės, javai, migliniai augalai, – visą šių augalų sąrašą galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje.

Žydinčius augalus apdoroti augalų apsaugos produktais leidžiama tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, kai neskraido vabzdžiai apdulkintojai

VAT specialistai rekomenduoja atidžiai perskaityti visą AAP etiketės informaciją ir reikalavimus, kuriais būtina vadovautis. Juk yra ir tokių AAP, kuriais dėl pavojaus bitėms iš viso draudžiama purkšti žydinčius augalus (pvz., Avaunt, Kavalerija, Decis Mega, Steward ir kt.).

Tik registruoti produktai

Gali būti naudojami tik tie AAP, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikoje arba jiems tapatūs. Išimtis taikoma tik asmeninėms reikmėms skirtiems AAP, kuriems Augalininkystės tarnyba yra išdavusi leidimą ir kurie yra tapatūs šalyje registruotiems AAP, taip pat produktams, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai ir naudoti ne ilgiau kaip 120 d.

Prieš augalų ar kitų objektų apdorojimą būtina perskaityti registruotų AAP etiketes, vadovautis nurodytomis instrukcijomis. Griežtai draudžiama saugoti ir naudoti ES valstybėse neregistruotu beicu beicuotą augalų sėklą.

Visi AAP platintojai turi turėti Augalininkystės tarnybos išduotą platinimo leidimą. Žemdirbiams reikia būti budriems ir nepirkti AAP turguje ar kitoje jų prekybai neskirtoje vietoje iš tam teisės neturinčių įmonių ar asmenų.

Įsigyjant AAP, visuomet reikėtų gauti tai patvirtinantį dokumentą (kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan.), kuriame nurodytas pardavėjo pavadinimas, pardavimo data, AAP pavadinimas, kiekis ir kita svarbi informacija. Taip apsisaugoma nuo rizikos įsigyti neregistruotus ar falsifikuotus AAP.

AAP turi būti parduodami tik originalioje gamintojo pakuotėje, o etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodytas produkto pavadinimas, tipas, veikliosios medžiagos (ar kelių veikliųjų medžiagų) pavadinimas ir kiekis, AAP naudojimo paskirtis ir naudojimo norma, įspėjamieji saugos ženklai, nurodytas gamintojas bei platintojas (-ai) ir jų kontaktai.

AAP pakuotė privalo turėti partijos Nr., pagaminimo datą, specialius gamintojo atpažinimo ir saugos ženklus. Platinimo leidimus turinčių subjektų sąrašą galima pasitikrinti Licencijų informacinėje sistemoje (LIS).  

Griežti naudojimo reikalavimai

Apdoroti augalus profesionaliam naudojimui skirtais AAP leidžiama tik su įregistruota ir techniškai patikrinta apdorojimo įranga. Jų savininkai privalo turėti galiojantį apdorojimo AAP įrangos pažymėjimą, kuris nuo 2020 m. spalio 1 d. privalomas ir kitoms apdorojimo įrangos rūšims (beicavimo mašinoms, rūko generatoriams ir t. t.). Svarbu, kad apdorojimo įranga veiktų patikimai, kad AAP būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi ant apdorojamų objektų efektyviai apsaugant juos nuo kenkėjų.

AAP leidžiama naudoti tik tiems augalams ar objektams, kuriems jie užregistruoti (skirti), būtina laikytis AAP normų, augalų apdorojimui tinkamo augimo tarpsnio, didžiausio galimo purškimų skaičiaus, didžiausio leistino AAP panaudojimo kiekio per augalo vegetacijos laikotarpį, laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo.

Ypač svarbu laikytis 1 metro apsaugos zonų iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės ar kt., jeigu AAP etiketėje nėra nurodytos didesnės apsaugos. Pastaroji siekiant apsaugoti vandens organizmus ar netikslinius nariuotakojus gali siekti ir 20 m. Taip pat svarbu laikytis AAP etiketėje nurodyto oro temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Laikome saugiai, pildome žurnalą

Ne mažiau svarbu tinkamai saugoti įsigytus AAP ir tvarkyti pakuotes. Tuščios, išplautos ir išdžiovintos profesionaliam naudojimui skirtų AAP pakuotės ir tuščios beicuotos sėklos pakuotės turi būti laikomos atskiruose pagalbiniuose ūkio paskirties pastatuose, jų patalpose. AAP saugojimo patalpos laikomos užrakintos ir paženklintos, jose privalo būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais, kurie skirti išsipylusių AAP taršai riboti.

Profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti AAP naudojimo apskaitos dokumentus pagal Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių reikalavimus. Šių taisyklių 3 priede yra nustatyta žurnalo forma, kurią privaloma pildyti popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo.

Jei apdorojimo paslaugą profesionalusis naudotojas savo įsigytais AAP suteikė kitam subjektui, tuomet jis turi užpildyti apdorojimo AAP paslaugos gavėjo ir savo AAP naudojimo apskaitos žurnalą popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje.

AAP naudojimo apskaitos žurnalo formą taip pat galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje. Žurnalas turi būti nuolat saugomas AAP profesionaliųjų naudotojų ar apdorojimo AAP paslaugos gavėjo buveinėje arba gyvenamojoje vietoje ne trumpiau kaip 3 metus.

Nuo kitų metų pavasario laukia pokyčiai: 2022 m. balandžio 5 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, AAP profesionalieji naudotojai žurnalą privalės pildyti tik prisijungę prie PPIS per elektroninę bankininkystę.

VAT, MŪ inf.  

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Ko tikitės iš šiųmečio pasėlių deklaravimo?
  Visos apklausos