Basf 22 07 01 Adama 22 05 12
Aplinka, miškai
Klimato kaitos programos lėšos bus planuojamos ketveriems metams

Vilnius. Ketvirtadienį Seimo priimtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pataisos leis optimaliau planuotiir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti, praneša Aplinkos ministerija (AM).

Pritarus Vyriausybės pateiktoms pataisoms, kurias parengė Aplinkos ministerija, nustatyta, kad Klimato kaitos programos (KKP) lėšos bus planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, kaip ligi šiol.

„Ilgalaikis planavimas bus patogesnis ir verslui, nes Vyriausybės numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į savo ilgalaikę strategiją“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Bioversija 22 02 02

Ketverių metų KKP investicijų planus tvirtins Vyriausybė, suderinusi su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei visuomene. Metines lėšų panaudojimo ataskaitas Aplinkos ministerija teiks Vyriausybei ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetui. 

Ketverių metų investicijų planai ir lėšų panaudojimo ataskaitos bus teikiamos kartu su informacija apie planuojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų sumažinimus, ir tai sudarys galimybę įvertinti planuojamą aplinkosauginį efektą.

Nustatyta, kaip turi būti rengiama nacionalinė išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio apskaita ir prognozės. Ligi šiol toks reglamentavimas nebuvo apibrėžtas įstatymu. Siekiant į apskaitos rengimo procesą įtraukti mokslo ir kitas kompetentingas institucijas, aplinkos ministras įgaliotas sudaryti ekspertų darbo grupę išmetamų ŠESD kiekiui skaičiuoti.

Patikslintos ir nuostatos, kaip turi būti sudaromas Nacionalinis klimato kaitos komitetas, ir jo funkcijos. Komitetas bus sudaromas nepriklausomoms mokslinėms konsultacijoms klimato politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais teikti. Ši nuostata priimta, atsižvelgus į Europos klimato reglamentu išsakytą raginimą ES valstybėms narėms įsteigti nacionalines klimato patariamąsias mokslines tarybas, kurios klimato politikos klausimais konsultuotų valstybės institucijas.

Pagal AM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar praūžusios liūtys pakenkė jūsų pasėliams?
Visos apklausos