Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Paramos gaus užsiimantieji žemės ūkio produktų perdirbimu

Vilnius. Nuo spalio 19 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos bus renkamos šalies rajonų savivaldybėse iki lapkričio 20 d.  

Kaip praneša Žemės ūkio ministerija, parama skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl šiemet paskelbtos ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 plitimu šalyje.

Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 33,142 mln. Eur paramos lėšų. Kaip jau buvo skelbta rugsėjo pradžioje, šių pinigų buvo rasta KPP įgyvendinimo ir stebėsenos komitetui perskirsčius KPP biudžetą.    

Bioversija 2024 04 26 m7

Parama būtų skiriama pareiškėjams, vykdžiusiems ir paraiškos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu (2020-03-15 iki 2020-06-17) buvo taikomi apribojimai arba gaminusiems žaliavą produkcijai ar produkciją, kurios realizavimui turėjo įtakos karantino apribojimai Lietuvoje.

Pagal minėtą KPP priemonę paraiškas gali teikti: žemės ūkio veiklos subjektai, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų (išskyrus žuvininkystės produktus) perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.

Tad paramos gali kreiptis žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, labai mažos ir mažos įmonės, taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą.

Įsidėmėtina, kad be kitų bendrų reikalavimų, visiems pareiškėjams taikomas reikalavimas iki 2020 m. kovo 16 d. būti įtrauktiems į bent vieną iš šių maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašų: Maisto tvarkymo subjektų sąrašą; Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą; Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašą; Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašą. 

Koks paramos dydis?

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad paramos dydis pagal minėtą priemonę priklauso nuo pareiškėjo statuso ir samdomų darbuotojų kiekio.

Žemės ūkio veiklos subjektui - juridiniam asmeniui galės būti skirta 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.), bet bendras išmokos dydis negali viršyti 7 000 Eur.

Žemės ūkio veiklos subjektui  fiziniam asmeniui– 1 800 Eur dydžio išmoka, tačiau jei valdoje ar ūkyje yra partnerių, samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir (ar) samdomam darbuotojui, bet bendras išmokos dydis negali viršyti 7 000 Eur.

Juridiniam asmeniui(neatsižvelgiant į teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus),atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.), bet bendras išmokos dydis negali viršyti 18 000 Eur.

Fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravusiam individualią veiklą, galės būti skirta 1 800 Eur dydžio išmoka.

Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, nurodyta išmokos suma bus mažinama gautos subsidijos suma. Kai gauta subsidijos suma lygi ar viršija apskaičiuotą išmokos sumą, išmoka nebus skiriama.

Paraiškas vertins savivaldybės darbuotojai. Visų paraiškų duomenys bus perduoti NMA, kuri apskaičiuos tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą. Jei ji viršis priemonės biudžetą, NMA atliks prioritetinį paraiškų vertinimą. Mokėjimus paramos gavėjams atliks NMA.

ŽŪM jau anksčiau yra informavusi, kad pagal minėtą priemonę planuojama paremti apie 1,9 tūkst. pareiškėjų.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kokio senumo traktorių turite ūkyje?
  Visos apklausos