Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
BŽŪP
Perskirsčius KPP biudžetą, atrado dar 33 mln. eurų išimtinei paramai

Vilnius. Ketvirtadienį vykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitete svarstyti bei patvirtinti KPP keitimai ir projektų pagal KPP priemones atrankos kriterijai.

Komitete pritarta papildyti KPP nauja priemone - „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Perskirsčius programos biudžetą priemonės įgyvendinimui bus skirta 33,1 mln. Eur, praneša Žemės ūkio ministerija.

Didžiausia paramos suma neviršys 7 tūkst. Eur vienam pareiškėjui ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui vykdančiam žemės ūkio veiklą) bei fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą. Labai mažai ir mažai įmonei (juridiniam asmeniui neatsižvelgiant į jo teisinę formą) suma neviršys 18 tūkst. Eur.

Bioversija 2024 07 09 m7

„Pagal šią priemonę siekiama padėti ūkininkams ir fiziniams asmenims vykdantiems veiklą kaimo vietovėje, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė išlaikyti ekonominį gyvybingumą dėl to, kad jų ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis, taip pat siekiant išsaugoti Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą“, - pristatydama priemonės galimybes kalbėjo Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė Virginija Žoštautienė.

Parama būtų skiriama pareiškėjams, vykdžiusiems ir paraiškos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu (2020-03-15 iki 2020-06-17) buvo taikomi apribojimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ arba gamina žaliavą produkcijai ar produkciją, kurios realizavimui turėjo įtakos apribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus padėtį sunkina tai, jog paėję treji metai buvo nepalankūs – dėl stichinių meteorologinių reiškinių padarinių žemės ūkiui šalies teritorijoje buvo skelbiamos ekstremaliosios situacijos (2017 – dėl ilgalaikio kritulių pertekliaus; 2018, 2019 – dėl stichinės sausros).

Kadangi kai kuriems žemės ūkio sektoriams, vykdantiems pirminę gamybą ir nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, jau buvo skirta valstybės parama, šia laikina priemone siekiama spręsti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimančių mažųjų įmonių ir ūkių veiklos tęstinumui.

Planuojama paremti apie 1,9 tūkst. paraiškų. Paraiškos turėtų būti renkamos š. m. spalį-lapkritį, o vertinamos lapkritį-gruodį.

Pritarus išimtinei laikinai paramai, komitetas perskirstė lėšas iš kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kuriose prognozuojamas nepanaudotų lėšų likutis programinio laikotarpio pabaigoje.

ŽŪM, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos