Basf m1 2024 06 14
Agropolitika
Ūkininkų susitikime su žemės ūkio ministru - bandymas sumažinti įtampą

Kaunas. Ketvirtadienio pavakarę įvykusiame nuotoliniame Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo narių ir žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko susitikime žemdirbiai išsakė daug įvairiausių problemų, kurioms sprendimą tikisi rasti tolesnėse abipusėse diskusijoje.

Gruodžio 10 d. vyko nuotolinis LŪS 32-asis suvažiavimas, kuriame aptartos aktualiausios žemdirbiams problemos ir jas išdėsčius priimtoje rezoliucijoje kreiptasi į naująją valdžią.

Ši rezoliucija buvo išsiųsta atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms. LŪS priimtame dokumente surašyti visi pagrindiniai šiuo metu žemdirbius neraminantys klausimai. Labiausiai dominantys susiję su ES Žaliuoju kursu: kaip atrodys žemės ūkio veikla Lietuvoje, kai iškelti tokie ambicingi tikslai kaip iškastinio kuro atsisakymas, nulinis anglies dvideginio išmetimas, trąšų, pesticidų naudojimo politinis ribojimas. Iš kur bus paimta lėšų, reikalingų ypatingai didelėms investicijoms ir pan.?

Bioversija 2024 04 26 m7

Pasak LŪS, bendra padėtis šalyje dėl COVID-19 pandemijos bei jos pasekmių ir taip labai įtempta, todėl visi šie klausimai dėl miglotos ateities ūkininkams kelia dar didesnę įtampą.

LŪS narių suvažiavime buvo nutarta artimiausiu laiku organizuoti išplėstinį LŪS prezidiumo posėdį, kuriame nariai galėtų susitikti su žemės ūkio ministru K. Navicku ir dar kartą jau gyvai jam išdėstyti pagrindinius klausimus.

Į nuotolinį susitikimą su žemės ūkio ministru ir keliais Žemės ūkio ministerijos darbuotojais prisijungė daugiau kaip 30 LŪS prezidiumo narių - rajoninių skyrių vadovų.

Su žemės ūkio ministru LŪS sutarė, kad į suvažiavimo rezoliucijoje pateiktus klausimus ministerija atsakys raštu. O šiame susitikime žemės ūkio ministras išklausė ūkininkų nuomonę ir kitomis aktualiomis temomis. K. Navickas sakė, kad šiame susitikime labiau nori būti svečiu, todėl konkrečių atsakymų, kaip bus sprendžiamas vienas ar kitas ūkininkų iškeltas klausimas, šįkart jis nepateikė.

Ar išliks Paskolų garantijų fondas?

LŪS pirmininkas Jonas Talmantas susitikimo pradžioje teiravosi, ar tikrai valdžia ketina Paskolų garantijų fondą jungti su kitomis finansinėmis institucijomis? Pasak J. Talmanto, Garantijų fondas daug padeda žemdirbiams, ir būtų didelis smūgis, jeigu jo neliktų.

Žemės ūkio ministras patvirtino, kad tokių planų iš tiesų esama, nes iniciatyva dėl valstybinio fondo ar pan. finansinės institucijos yra kilusi iš Prezidento. Nors konkretaus susitarimo dėl tokios finansinės institucijos dar nėra. Jungimo tikslas, pasak žemės ūkio ministro, būtų sukurti investicinį fondą, kuris lengvesnėmis sąlygomis nei dabar egzistuojantys komerciniai bankai teiktų paramą verslui.

Pasak K. Navicko, kiek žinoma, prieš apsisprendžiant, bus atlikta galimybių studija. Paskolų garantijų fondas, dirbantis su žemės ūkiu, turėtų išlikti, nors kol kas dar neapsispręsta, kokioje konkrečiai struktūroje jis būtų.

Nuolatinė problema - reikalavimai mėšlo tvarkymui

Gyvulininkystės srityje dirbančius ūkininkus ypač neramina nauji reikalavimai dėl mėšlo tvarkymo.

2020 m. gruodžio 9 d. aplinkos ir žemės ūkio ministrai patvirtino įsakymą „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja nuo 2021 kovo 15 d., bet kai kurie punktai įsigalios 2021-2024 metų laikotarpiu ir labai stipriai palies gyvulių augintojus.

Daugelis ūkininkų, kaip teigė Marijus Kaktys iš Plungės, yra neviltyje, kaip reikės įgyvendinti vis griežtinamas sąlygas. Pasak jo, gilinantis į įsakymą, matosi nesuderinamumas tarp skirtingų teisės aktų.

Žemės ūkio ministras patikino, kad šį klausimą jis pasižymėjo tarp kitų spręstinų klausimų.

Nepamiršti ir sofos bei ekologiniai ūkininkai

Ne vienas LŪS prezidiumo narys piktinosi vadinamaisiais sofos ūkininkais, kurie esą mulčiuodami žolę tik blogina ekologinę būklę, o ne gerina, be to, gauna dideles išmokas. Lilijos Šermukšnienės iš Joniškio rajono nuomone, nėra teisinga sofos ūkininkams skirti tiek paramos, kiek jie gauna dabar, nes jie nesukuria jokios pridėtinės vertės.

Pasak K. Navicko, atskirti, kas tai yra aktyvus ūkininkas, o kas tai yra sofos ūkininkas, ne visuomet pakanka.

„Yra ūkininkų, kurie, pavyzdžiui, pasėja moliūgus, o po to juos užaria, nenuimdami jokio derliaus, bet gaudami už tai didesnes išmokas. Tai taip neturėtų tęstis. O ES parama aplinkosaugai yra vieši pinigai, skiriami biologinei įvairovei palaikyti. Šiuo atveju pirmenybė teikiama ne konkurencijai, o aplinkai. Ar išmokos neteisingos, negaliu komentuoti. Yra vietų, kur žemdirbystė negalima dėl netinkamų sąlygų, bet ten turi būti palaikoma tam tikra pievų būklė“, - sakė žemės ūkio ministras.

Kaip pastebėjo Darius Viliūnas iš Zarasų, šis rajonas bene populiariausias tarp sofos ūkininkų. Tačiau, pasak zarasiškio, numulčiavus lauką bioįvairove tikrai nekvepia, nes storas žolės sluoksnis tiesiog pūva. Žemės ūkio ministro nuomone, leidžiant mulčiuoti tikrai neprisidedama prie pievos kokybės: „Gamtininkai tokį būdą seniai kritikuoja. Aplinkosaugines priemones, matyt, reikėtų taikyti ne taip plačiai kaip iki šiol.“

Radviliškio rajono ūkininkus atstovaujantis Ignas Hofmanas teiravosi, kokiomis motyvavimo priemonėmis ir instrumentais numatoma smarkiai padidinti ekologinio žemės ūkio plotus ir šių ūkių skaičių šalyje, kaip tai numatoma ES strategijose ir Žemės ūkio ministerijos planuose.

K. Navickas pastebėjo, kad kol kas ekologinių produktų suvartojimas nėra labai didelis, ir tai yra bėda, nes rinkos paklausa neskatina plėtros. O dirbtinai skatinti kurtis ekologinius ūkius nėra gerai. Reikia rasti būdų ir priemonių pateikti rinkai tokius ekologiškus produktus, kurie būtų vartojami. Be vartotojų ir gamintojų bendradarbiavimo jokia strategija, pasak ministro, nebus veiksminga.

Patikino, kad spaudimo nebus

LŪS prezidiumo narių susitikime su žemės ūkio ministru dar kalbėta ir apie tai, kaip įgyvendinant ES žaliojo kurso užmojus bus palyginama, kokio žalumo Lietuva tarp kitų ES narių, apie žemdirbių savivaldos organizacijas ir jų rėmimą, apie planus steigti naują karinį poligoną, o Kaišiadorių rajone - naują oro uostą, kuriems prireiks dabar ūkininkų dirbamų žemių, ekonomikos gaivinimo planą po pandemijos, apie vietos veiklos grupių perspektyvas, žemės reformos pabaigą ir t.t.

„Tuos pokyčius, kurie susiję su Bendrąja Europos žemės ūkio politika, mes vienaip ar kitaip turėsime įgyvendinti. Tik nėra jokio spaudimo daryti staigius judesius. Tikrai turėsime laiko sprendimams rasti. Tikrai negaliu pažadėti, kad visi sprendimai visus patenkins ar visus padarys laimingais. Tačiau siekti maksimalaus interesų suderinimo yra vienas mano prioritetų“, - dar susitikimo pradžioje prisistatydamas LŪS atstovams patikino K. Navickas.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos