Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Patvirtintas Dirvožemio tvaraus naudojimo veiksmų planas
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Vilnius. Patvirtintas Dirvožemio tvaraus naudojimo veiksmų planas. Jame numatytos konkrečios ilgalaikės priemonės iki 2030 metų, kurias įgyvendinant būtų atkurtas dirvožemis. Kartu dalyvaus Aplinkos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Planą parengė iš mokslininkų, ūkininkų ir ministerijų bei joms pavaldžių įstaigų atstovų sudaryta darbo grupė. Įgyvendinant planą bus siekiama spręsti žemės ūkyje naudojamo dirvožemio geros būklės užtikrinimo, jo tvaraus naudojimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, dirvožemio taršos mažinimo, jo teikiamos naudos žmonėms, gamtai ir klimatui vertinimo klausimus.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko teigimu, tikimasi, kad pirmą kartą parengtas Dirvožemio tvaraus naudojimo veiksmų planas suteiks papildomą postūmį taikant tvaraus ūkininkavimo priemones. Mat 2021 m. pabaigoje Europos Komisija pristatė naująją ES dirvožemio strategiją, kurioje numatyta ilgalaikė vizija, kad iki 2050 m. ES dirvožemio ekosistemos būtų geros būklės, dirvožemis būtų atkurtas, tausiai naudojamas ir tinkamai apsaugotas.

Bioversija 2024 04 26 m7

Kas numatyta plane?

Siekiant įgyvendinti planą, nustatyti šie uždaviniai:

  • mažinti rūgščių dirvožemių plotus ir skatinti žemės ūkio produkcijos gamybos pritaikymą pagal dirvožemio pH;
  • išsaugoti ir didinti dirvožemio humusingumą;
  • mažinti dirvožemio taršą;
  • užtikrinti kenksmingų organizmų ir ligų kontrolę;
  • išsaugoti ir puoselėti dirvožemio biologinę įvairovę;
  • plėtoti dirvožemio stebėsenos bei sveikatos valdymo ir vertinimo sistemą įvertinant ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus;
  • sutelkti ir įtraukti valstybės institucijas, užtikrinant dirvožemio tvarų puoselėjimą;
  • užtikrinti informacijos sklaidą, komunikaciją ir žinių atnaujinimą, įtraukiant mokslo ir studijų bei konsultavimo institucijas.

Dirvožemio tvaraus naudojimo planą rasite čia.

Sudarys darbo grupę

Plane detaliai numatytos ne tik priemonės, veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, bet ir konkretūs atsakingi vykdytojai. Įgyvendinant planą bus siekiama kryptingos valstybinių institucijų veiklos ir suinteresuotų organizacijų įsitraukimo.

Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą atsakinga ŽŪM. Ji sudarys tarpinstitucinę koordinavimo darbo grupę dirvožemio tvaraus naudojimo, stebėsenos, mokslinių tyrimų, studijų programų ir mokymo, konsultavimo ir kitiems dirvožemio probleminiams klausimams spręsti. Darbo grupė bus tvirtinama ministro įsakymu.

Parengta: pagal ŽŪM inf.
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
Visos apklausos