Basf 22 09 27 22 10 03 Lytagra
Agropolitika
Parama smulkiesiems ūkiams

Vilnius. Smulkiesiems ūkininkams, kurie norėtų investuoti į savo ūkius, sudarytos ypač palankios sąlygos pasinaudoti parama iki 15 000 eurų.

Paramos lėšomis galima pirkti iš juridinių ir fizinių asmenų naują ir naudotą įrangą, techniką ir kt. Nereikia teikti komercinių pasiūlymų, nėra reikalavimo drausti įsigyjamą turtą, nėra kontrolės laikotarpio. Šia parama jau pasinaudojo daugiau kaip pusketvirto tūkstančio ūkininkų.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą smulkiesiems ūkiams remti skirta apie 32 mln. eurų. Šiuo programavimo laikotarpiu patvirtinta daugiau kaip 1 200 paramos gavėjų už 17,8 mln. eurų. Kovo viduryje buvo išmokėta apie 16 mln. eurų paramos. Paraiškos pagal šią paramos sritį priimamos nuo kovo 1 iki gegužės 31 d., kvietimui skirta 10 mln. eurų.

Bioversija 22 08 31

Teikiant paramą smulkiesiems ūkiams remiama: žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Parama teikiama tik fiziniams asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Juridiniai asmenys paramos kreiptis negali. Pareiškėjai turi būti iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Jie turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Pagal šią priemonę paraiškos su partneriais nepriimamos.

Parama jau pasinaudojo

Didelė dalis smulkiųjų ūkininkų, pasinaudoję šios paramos lėšomis, investavo į techniką ir įrangą. Trakų rajono Aukštadvario seniūnijos ūkininkas Lionginas Suchockas, pridėjęs šiek tiek nuosavų lėšų, pirko nedidelės galios traktorių, priekabą, kultivatorių ir plūgą. „Smulkiam mišriam ūkiui to visiškai pakanka. Nedidelis traktorius degalų mažiau naudoja ir darbą ūkyje labai palengvina, labai patogu juo vežti pašarus. Tikrai vertėjo pasinaudoti šia parama“, – sako ūkininkas. Parengti dokumentus paramai gauti nebuvo labai sudėtinga, tačiau, norėdamas išvengti klaidų ir nereikalingos rizikos, ūkininkas kreipėsi patarimų į konsultantus.

Šalčininkų rajono ūkininkė Lilija Voitechovičienė paramos lėšomis pirko plūgą, germinatorių ir priekabą grūdams vežti. „Vien savo lėšomis finansuoti tokią investiciją būtų ūkiui buvę brangu ir sudėtinga. O kai pasitaikė šitokia proga, ryžomės. Paramos priemonė išsiskiria keliais aspektais, visų pirma savo prieinamumu, paprastumu ir tuo, jog ūkininko neslegia įsipareigojimų našta, o tai smulkiam žemdirbiui ypač svarbu“, – sakė L. Voitechovičienė.

Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje, ūkininkaujantis Sigitas Blėda, pasinaudojęs parama, įsigijo tai, kas buvo reikalingiausia augalininkystės ir sodininkystės ūkiui: mažos galios traktorių (49 AG), bulvių sodinamąją ir kasamąją. Iš pradžių ketinęs pasinaudoti pagalba paraiškai rengti, vėliau ūkininkas tokio sumanymo atsisakė, patikėjo tai buhalterės patirties turinčiai savo mamai. „Paraiška nėra visiškai paprasta, bet ir ne tokia, kad neįveiktume. Skaičiuojame kiekvieną eurą, tad nusprendėme pildyti savarankiškai. Rezultatas parodė, kad tai įmanoma“, – džiaugiasi prie ūkio sėkmės patirtimi galėjusi prisidėti Veronika Blėdienė, pridurdama, kad ši parama ūkiui labai reikšminga.

Tinkamumo kriterijai

Šiemet Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ taisyklėse daug supaprastinimų. Paraiškos ir verslo planai, palyginti su ankstesniais metais, gerokai skiriasi ir yra mažesnių apimčių. Juose numatyti tik pagrindiniai dalykai, kurie būtini vertinimui ir priemonės įgyvendinimui. Svarbiausia, kad pareiškėjai, kurie siekia paramos smulkiam ūkiui, verslo plane numatytų leistinas veiklas (žemės ūkio produktų gamyba ir pirminis perdirbimas bei tiekimas rinkai). Jos turi būti vystomos bent viename žemės ūkio sektoriuje: gyvulininkystėje, uogininkystėje, sodininkystėje, daržininkystėje, augalininkystėje arba mišrioje žemės ūkio veikloje. Pareiškėjai turi būti deklaravę 2018 m. pasėlius ar registravę ūkinius gyvūnus.

Šiam šaukimui numatyta, kad paraiškas paramai gauti gali teikti tik tie smulkūs ūkiai, kurie nėra gavę ES paramos pagal šią veiklos sritį.

Paramos dydis ir reikalavimai išlaidoms

Pagal šią veiklos sritį parama mokama supaprastinta tvarka. Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui 15 000 eurų. Suma išmokama dviem dalimis. Kai pareiškėjas patvirtinamas paramos gavėju, priimamas sprendimas, jog jis tinkamas paramai gauti, išmokama vadinamoji avansinė dalis – 80 proc. patvirtintos paramos sumos. Tuo atveju jokių dokumentų Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti nereikia. Įgyvendinus verslo planą teikiamas mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita (mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita teikiama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo) ir išmokama likusi dalis – 20 procentų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Kas turėtų sudaryti planuojamo steigti Melioracijos fondo lėšas?
Visos apklausos