Nacionalinė mokėjimo agentūra pasiruošusi administruoti ES fondų skiriamas lėšas
2004-05-11

Vilnius, gegužės 11 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) suteikta akreditacija administruoti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšas.

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus Valentino Miltienio, įvykusi akreditacija reiškia, kad žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į  nepriklausomo audito pateiktą ataskaitą dėl NMA gebėjimo išpildyti keliamas sąlygas ir užtikrinti tinkamą lėšų naudojimą, suteikia teisę šiai institucijai administruoti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus priemones.

EŽŪOGF paramos priemonių tikslas - remti struktūrinius pertvarkymus žemės ūkyje ir kaimo vietovių plėtrą, teikti paramą diegiant naujus ūkininkavimo metodus. EŽŪOGF sudaro Orientavimo ir Garantijų skyriai.

NMA turi teisę administruoti EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemones, kurios sudaro 91 proc. žemės ūkiui skiriamos paramos lėšų. Per jį finansuojamos rinkos reguliavimo priemonės (intervenciniai pirkimai, eksporto subsidijos), tiesioginės išmokos bei administruojamos kvotos. Tai - neinvesticinė parama, skiriama už tam tikromis sąlygomis vykdomą žemės ūkio veiklą.

Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus 2004 m. yra skirta per 291 mln. litų. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus gauti nuo kovo 1 d. iki  birželio 1 d. yra priimamos seniūnijose bei rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriuose. Vėliau paraiškos yra perduodamos NMA, kur yra tikrinami ir į kompiuterinę sistemą suvedami paraiškų duomenys.

NMA taip pat yra pasirengusi administruoti užsienio prekybos mechanizmus. Nuo gegužės 1 d. į NMA jau galima kreiptis dėl eksporto subsidijų gavimo. Lietuva, tapusi ES nare, privalo taikyti stojimo į ES sutartyje numatytą įsipareigojimą - pieno gamybos kvotų sistemą.

Pagrindines pieno gamybos kvotų administravimo funkcijas nuo balandžio 1 d. atlieka NMA, kuriai ES keliamas tikslas yra kontroliuoti pieno ir pieno produktų gamybą ir pardavimą, juos apskaityti ir stebėti, ar jie neviršija ES Lietuvai nustatytų nacionalinių kvotų dydžio.

MŪ ir NMA inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai lemia žemės ūkio paskirties sklypų kainą?
Orai