Basf 2024 04 09 A1 Basf 2024 04 09 m1
Verslo informacija
Fungicidų naudojimo žieminiuose kviečiuose 2022-ųjų pamokos

Praėjęs vasaros sezonas buvo palankus kviečiams vystytis ir geram grūdų derliui, o kartu ir lapų ligoms kviečių pasėliuose plisti. Dėl vėsių gegužės orų ligos ėmė plisti palyginti vėlai ir jų plitimas buvo lėtas.

Kviečių pasėliuose kviečių dryžligė ir lapų septoriozė plito lėtai ir gana tolygiai. Gegužės pabaigoje, iškritus daugiau kritulių ir kylant temperatūrai, susidarė palankios sąlygos ligoms plisti ir vystytis: lapų septoriozė nurungė kviečių dryžligę ir tapo pagrindine kviečių liga.

„Syngenta“ Vainiūnų bandymų padalinyje 2022 m. vykdyti 4 fungicidų veiksmingumo bandymai žieminiuose kviečiuose – po 2 bandymus Etana ir Skagen veislėse. Per šiuos bandymus siekta įvertinti skirtingų fungicido ElatusTM Era normų ir fungicido ElatusTM Plus Plexeoveiksmingumą, palyginti jį su naujo triazolo mefentriflukonazolo ir jo derinio su fluksapiroksadu veiksmingumu.

Kviečių pasėliai purkšti 2 kartus. Pirmą kartą (T1) purkšta antrojo bamblio tarpsnyje (BBCH 32), pasirodant pirmiesiems ligų požymiams ant apatinių lapų, kai pirmasis ir antrasis lapai dar buvo neišsivystę, todėl tiosiogiai apipurkštas trečiasis ir žemesni lapai. Visi bandymų variantai, išskyrus kontrolinį be fungicidų, nupurkšti fungicidu Amistar® 0,4 l/ha ir Pecari 300 EC 0,4 l/ha mišiniu.

T1 purkštame variante ligų apskaita atlikta praėjus beveik 6 savaitėms po purškimo, kai fungicidų veikimas jau buvo pasibaigęs, o ligoms vystytis, ypač lapų septoriozei, sąlygos buvo palankios. Ši apskaita parodė tik dalinį T1 purškimo veiksmingumą nuo ligų, geriau apsaugotas buvo trečiasis lapas, silpnai – antrasis ir vėliavinis lapai. Nepaisant to, kad atliktas tik pirmas purškimas, gautas 0,25 t/ha grūdų derliaus priedas (2 pav.). Iš to galima daryti prielaidą, kad fungicidų Amistar® ir Pecari 300 EC mišinio pasirinkimas T1 purškimui – geras sprendimas, leidžiantis žieminių kviečių pasėlius apsaugoti nuo anksti plintančių ligų: kviečių dryžligės, lapų septoriozės ir miltligės.

Ankstyvas T1 purškimas galėjo būti ir labiau reikšmingas, jei būtų susidariusios palankios sąlygos ligoms vystytis, tarp jų ir miltligei, ypač ligoms jautresnių veislių pasėliuose. Šiame mišinyje fungicidų santykis gali būti pasirenkamas pagal ligų pasireiškimą pasėlyje. Pavyzdžiui, anksti pradėjus plisti dryžligei (atsėliuotuose kviečiuose), gali būti tikslinga didinti Pecari 300 EC normą iki 0,5 l/ha, o plintant miltligei, ypač šiai ligai jautrių kviečių veislių pasėliuose, rekomenduotina į mišinį įvesti nuo miltligės veiksmingą fungicidą Leander (0,3–0,4 l/ha). Bet nereikėtų pamiršti, kad antrasis (T2) purškimas kviečiuose vamzdelėjimo laikotarpiu (BBCH 45–49) yra esminis ir lemia grūdų derlių bei jo kokybę.

Antrasis purškimas (T2) šiuose bandymuose atliktas kviečiams vamzdelėjant (BBCH 45–49). Tuo metu lapų ligoms vystytis jau buvo susidariusios ypač palankios sąlygos, o septoriozės požymiai fungicidais nepurkštoje kontrolėje jau buvo išryškėję ant trečiojo lapo. Purškimai atlikti pagal bandymo schemą, siekiant palyginti fungicidų ir jų normų veiksmingumą nuo kviečių lapų ligų.

Pirma ligų apskaita atlikta praėjus beveik 3 savaitėms po T2 purškimo, kai septoriozė kontrolėje buvo pažeidusi 21,4 proc. trečiojo lapo ploto ir praktiškai buvo nustelbusi kviečių dryžligės vystymąsį. Ši apskaita parodė labai gerą visų tirtų fungicidų apsauginį veikimą nuo lapų septoriozės. Ant vėliavinio lapo ligos vystymąsį fungicidai stabdė 80–92 proc., ant antrojo lapo – 61–81, ant trečiojo lapo – 50–58 proc.

Nuo lapų septoriozės fungicido ElatusTM Era 1 l/ha normos veiksmingumas buvo tolygus fluksapiroksado ir mefentriflukonazolo deriniui su piraklostrobinu.

Fungicido ElatusTM Era visa norma (1 l/ha) buvo truputį veiksmingesnė už naudotą (0,8 l/ha) normą. Fungicido ElatusTM Plus Plexeo (0,6+0,5 l/ha) apsauginiu veikimu nuo lapų septoriozės šiek tiek nusileido kitiems fungicidams.

Po T2 purškimo praėjus 5–6 savaitėms, per antrąją apskaitą, žalias buvo likęs tik vėliavinis lapas, septoriozės išsivystymas fungicidais nepurkštoje kontrolėje jau siekė 20,4 proc. lapo ploto, o T2 purškimo fungicidų veiksmingumas sudarė 63–70 proc. Didesniu veiksmingumu išsiskyrė fungicidas ElatusTM Era, panaudotas visa norma (1 l/ha), o mažesnė norma – 0,8 l/ha – veiksmingumu truputį skyrėsi nuo kitų fungicidų.

Fungicidų veiksmingumas nuo lapų septoriozės ant vėliavinio lapo (4 bandymų vidurkis). Fungicidų veikliųjų medžiagų santrumpų reikšmės: PRS – piraklostrobinas, MFZ – mefentriflukonazolas, FXD – fluksapiroksadas

Nuo kviečių dryžligės fungicidų veiksmingumą įvertinti sunku, dėl gana mažo ligos išsivystymo, bet ElatusTM Era ir ElatusTM Plus Plexeo buvo veiksmingeni už fluksapiroksado ir mefentriflukonazolo derinius net ir variante, kur derinta su piraklostrobinu.

T2 purškimo variantai ElatusTM Era (1 l/ha) ir ElatusTM Plus Plexeo (0,6 + 0,5 l/ha) turėjo didžiausią teigiamą įtaką žieminių kviečių grūdų derliui (2 pav.).

Fungicidų įtaka žieminių kviečių grūdų derliui (3 bandymų vidurkis)

Šiuose variantuos kartu su T1 purškimu Amistar Pecari (0,4 + 0,4 l/ha) didžiausias derliaus priedas – 1,1t/ha – gautas antram purškimui naudojant ElatusTM Era (1 l/ha) ir ElatusTM Plus Plexeo (0,6 + 0,5 l/ha). Galima teigti, kad tai lėmė platesnis ElatusTM Era veikimo spektras, apimantis tiek gerą veiksmingumą nuo lapų septoriozės, tiek ir nuo kviečių dryžligės.

Bendrai karboksamidų deriniai su triazolais išlieka veiksmingiausiomis javų apsaugos nuo lapų ligų priemonėmis, javų auginimo technologijose rekomenduojamomis naudoti pagrindiniam (T2) purškimui.

Dr. Juozas Semaška

„Syngenta Polska“ produktų ekspertas

Užsakymo Nr. 11254
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Ko tikitės iš šiųmečio pasėlių deklaravimo?
Visos apklausos