Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 11 01
Ūkis
Ūkių apskaita tampa dar svarbesnė

Akademija (Kėdainių r.). Žemdirbiai susiduria su mokesčių reformos praktinio įgyvendinimo klausimais. Atsakymų jiems padeda ieškoti mokslininkai. VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Astrida Miceikienė (nuotr.) pristatė ūkininkams esminius reformos pokyčius.

Vienas iš Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo posėdžio klausimų buvo skirtas mokesčių aktualijoms. Įgyvendinant mokesčių reformą siekiama atsisakyti lengvatų ir žemdirbius apmokestinti kaip ir bet kurį kitą verslą ar veiklą.

Skaičiuojant 2018 m. veiklos rezultatus skiriamos dvi ūkininkų kategorijos: mokančių PVM ir nemokančių. Visos per metus gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos apmokestinamos, jei ūkininkas yra įregistruotas (arba privalo būti įregistruotas) PVM mokėtoju. Jo pajamoms, gautoms iš žemės ūkio veiklos, taikomas 10 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM ) pereinamojo laikotarpio tarifas, o skaičiuojant 2019 metų pajamas bus taikomas jau 15 proc. GPM tarifas.

Bioversija 22 08 31

Gyventojų, kurie nėra PVM mokėtojai, pajamos iš žemės ūkio veiklos neapmokestinamos, o pajamos už kitos produkcijos realizavimą ir iš žemės ūkio veiklos veiklos ilgalaikio turto pardavimo apmokestinamos 15 proc. tarifu.

Pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, pavyzdžiui, gluosninius žilvičius, tuopas, nendrinius augalus, kalėdines ir naujametines eglutes, apmokestinamos 15 proc. tarifu.

Auga apskaitos svarba

A. Miceikienė atkreipė dėmesį, kad kiekvienu atveju GPM taikymas priklausys ne nuo gautų pajamų, o nuo veiklos pelningumo, todėl didės apskaitos svarba. Kuo atsakingiau bus pagrindžiamos pajamos ir sąnaudos bei įrodomos išlaidos, tuo teisingiau atsispindės pelnas.

LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vyko išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo posėdis

Apmokestinant pelną bus taikomas progresyvinis principas. Svarbu bus ne ūkio dydis, o apmokestinamojo pelno dydis. Apmokestinamosios pajamoms bus taikomi skirtingi tarifai: pelnui iki 20 tūkst. Eur – 5 proc., nuo 20 iki 35 tūkst. Eur – 5–10 proc., didesnėms kaip 35 tūkst. eurų – 15 proc. Tiesa, apmokestinant pajamas, gautas 2018 metais, bus taikomas pajamų mokesčio kreditas, t. y. apmokestinamosios sumos mažinimas. Kai metinės žemės ūkio veiklos pajamos neviršija 20 tūkst. eurų, joms taikomas koeficientas 0,05, o kai viršija – šiek tiek sudėtingesnė formulė. Apmokestinant 2019 metų pajamas mokestinis kreditas jau nebus taikomas.

Apmokestinant 2019 m. pajamas ūkininkavimas bus traktuojamas kaip ir bet kuri kita individuali veikla, todėl „visus nuostolius galima bus dengti visais pelnais“, t. y. nereikės atskirai skaičiuoti miškininkystės, kaimo turizmo, ūkininkavimo mokesčių.

Pajamos iš atliekų

Kita naujovė, kurią pristatė A. Miceikienė, – GPM 5 proc. tarifo taikymas ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas.  Atliekos apmokestinamos nuo pirmo euro (neatėmus įsigijimo išlaidų) taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Atliekomis laikoma medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Tačiau būtina atsakingai pasverti ir įvertinti, kada daiktas ar medžiaga gali būti laikomas atliekomis, o kada ne.

Atliekomis laikomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, jų dalys, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buitinės atliekos. Parduodama padėvėta technika, jeigu jos likutinė vertė mažesnė nei gaunamos pajamos, apmokestinama bendra tvarka. Jeigu parduodama žemė ją išlaikius 10 metų, tai ji yra laikoma fizinio asmens turtu, bet ne ūkio turtas. Ūkyje sukaupto mėšlo jokiu būdu negalima laikyti atliekomis, nes tai – produkcija.

Jei ūkininkas nori parduoti daugiau kaip 3 metus ūkyje naudotą nebereikalingą automobilį, tuomet prasmingiau jį „išimti iš ūkio turto“ ir parduoti kaip „kitą turtą“, tuomet pajamos nebus apmokestinamos.

Išlaidų už paslaugas grąžinimas

A. Miceikienė taip pat priminė galimybę fiziniams asmenims susigrąžinti dalį 2019 m. sumokėto GPM už automobilio ir gyvenamojo būsto remonto bei auklių samdos paslaugas (bus grąžinama už paslaugas sumokėto GPM dalis, ne didesnė kaip 2000 eurų vienam asmeniui). Mokesčio dalis bus grąžinama teikiant deklaracijas 2020 m., todėl būtina iš anksto pasirūpinti išlaidas pateisinančius dokumentus.

Pranešėja partikslino, kad lengvata taikoma tik paslaugoms, o ne prekėms, todėl sąskaitose atskirai turės būti išskirta, kiek remonto atveju kainavo paslauga, o kiek medžiagos, detalės.

Į klausimą, ar galima bus susigrąžinti GPM už automobilio techninę apžiūrą, atsakyta, jog tai nėra remontas, todėl nebus galima. Ši lengvata nebus taiko ir būsto renovacijos atveju, o tik remonto.

Sveikatos ir socialinis draudimas

Valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazė sudaro 90 proc. žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, kuri negali viršyti praėjusių metų 43 vidutinių darbo užmokesčių (šiuo metu – 48 857 Eur). Tuo atveju, jeigu pajamos nėra deklaruojamos, įmokų bazė yra 90 proc. minimalios mėnesinės algos (šiuo metu MMA – 555 Eur.).

Ūkininkams taikomos šios socialinio draudimo įmokos: 12,52 proc., 14,32 proc. – jei kaupia pensijai (1,8 proc.), 15,52 proc. – jei kaupia pensijai (3 proc.). Kadangi ūkininkų pajamos apmokestinamos GPM, įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos.

Privalomojo sveikatos draudimo tarifai ūkininkams sudaro 6,98 proc., jei žemės ūkio valda praėjusį mokestinį laikotarpį (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.) buvo didesnė kaip 2 EDV (555 Eur x 6,98 proc. = 38,74 Eur). Jei ūkio dydis mažesnis kaip 2 EDV, taikomas 2,33 proc. tarifas (555 Eur x 2,33 proc. = 12,9,3 Eur).

Minimalus metinis PSD įmokos dydis didesnių kaip 2 EDV ūkių sudaro 464,88 Eur, mažesnių – 155,16 Eur.

Kai kurie ūkininkai teiravosi, ar jiems džiaugtis, jei PSD įmokos sumažėjo. A. Miceikienė paaiškino, kad nustatytos PSD įmokos mokamos kiekvieną mėnesį. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis ir kurie yra PVM mokėtojai, pasibaigus kalendoriniams metams turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas, o sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą sumokėti iki metinės deklaracijos pateikimo VMI paskutinės dienos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija