Nacionalinio augalų veislių sąrašo naujienos
2014-01-27

Vilnius. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą pasiūlyta įrašyti 74 naujas veisles, iš jų 15 - lietuviškos selekcijos. Selekcininkams prašant, iš veislių sąrašo bus išbraukta daugiau kaip 60 įvairių augalų rūšių veislių. Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija aptarė iš viso 115 veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenis.

Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašomos tik tos augalų veislės, kurių duomenys akivaizdžiai geresni už tuose pačiuose tyrimuose tirtų standartinių veislių duomenis, arba veislės pasirodė nors vienu požymiu pranašesnės už standartines.

Sąrašas atnaujinamas kasmet

Linas agro mob 21 06 04

Nacionalinį augalų veislių sąrašą kasmet rengia Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Analogiškas sąrašas sudaromas Visose Europos Sąjungos šalyse narėse, o į nacionalinius sąrašus įrašytos žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislės įrašomos į Europos Sąjungos bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus. Po registravimo juose augalų veislių dauginamoji medžiaga gali būti tiekiama rinkai visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Siekiant nustatyti ūkinį vertingumą ir gauto derliaus kokybę, mūsų šalyje veislės tiriamos 7 augalų veislių tyrimo skyriuose ir įvairiose laboratorijose. Pastebima tendencija, kad kasmet tiriama vis daugiau augalų veislių: 2010 m. tirtos 476 Lietuvos ir užsienio šalių selekcininkų sukurtos augalų veislės, 2011 m. - 495, 2012 m. - 564, o 2013 m. - 580 augalų veislių.

Žieminių augalų rūšių veislės tiriamos trejus, vasarinių - dvejus metus. Pasibaigus tyrimo periodui, Augalų veislių skyriaus darbuotojai rengia duomenų suvestines Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai, kuri pasiūlo Tarnybos direktoriui įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą arba atmesti paraiškas toms veislėms, kurių duomenys tyrimuose nebuvo pakankamai geri.

Nauji lietuviški žieminiai kviečiai

Nacionalinį augalų veislių 2014 metų sąrašą papildys 32 naujos javų veislės, iš jų - 3 žieminių javų. Į sąrašą įrašyta labai gerų kepimo savybių grūdus užauginančią Vokietijos selekcininkų sukurtą žieminių kviečių veislę Famulus, kuri tyrimo metais pasižymėjo gausiais derliais (Pasvalio augalų veislių tyrimo skyriuje 2012 m. gautas 11,02 t ha-1, Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje - 10,24 t ha-1) ir geru žiemojimu.

Varpinių javų veislių ūkinio vertingumo bandymai Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje 2013 m.

„Sąrašas po 3 metų pertraukos pasipildė Lietuvos selekcininkų sukurta žieminių kviečių veisle Kena DS (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės institutas). Šios veislės grūdai yra gerų kepimo savybių tipo. Paskutinį kartą Lietuvos selekcininkų sukurtos žieminių kviečių veislės buvo registruotos 2011 metais", - pastebi VAT Augalų veislių skyriaus vedėja Sigita Juciuvienė.

Po trejų metų pertraukos sąrašas papildytas lietuviška žieminių kviečių veisle - LAMMC Žemdirbystės institute sukurta Kena DS

Puikius rezultatus tyrimuose parodė žieminiai miežiai KWS Meridian: jos derlius 2012 m. siekė net 13,13 t ha-1. Vasarinių kviečių veislė Calimero, kurią sukūrė Vokietijos selekcininkai, 2012 m. Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje išaugino 8,55 t ha-1.

Ieškantiems salyklinių miežių, bus iš ko rinktis

Dvi vasarinių pašarinių miežių veislės KWS Atrika ir  Milford, sukurtosVokietijos selekcininkų, tyrimo laikotarpiu užaugino 7,80 ir 7,71 t ha-1 grūdų. Sąrašą papildys net 15 naujų salyklinių miežių veislių. 9 iš jų sukurtos Vokietijos selekcininkų (Britney, Explorer, KWS Asta, KWS Bambina, KWS Orphelia, Montoya,Ronny, Salome ir Soldo), 5 - Jungtinėje Karalystėje (Chronicle, Melius, Odyssey, Overture, ir Sanette), ir viena - Passenger - Prancūzijoje. Subrandinami salyklinių miežių veislių grūdai atitinka visus svarbiausius salyklo gamybai naudojamų miežių grūdų reikalavimus - yra pakankamai stambūs, pasižymi mažu baltymingumu ir dideliu grūduose sukaupiamo krakmolo kiekiu.

„Nacionalinis augalų veislių 2014 metų sąrašas bus paskutinis, kuriame vasarinių miežių veislės išskirtos į pašarinius ir salyklinius. Atsižvelgiant į Lietuvos ir užsienio selekcininkų siūlymus, nuo 2013 m. visos vasarinių miežių veislės tiriamos kartu tuose pačiuose augalų veislių tyrimo skyriuose, neskirstant jų į pašarinius ar salyklinius miežius, taikant vienodą tręšimą, todėl ir sąraše nebus skirstomos", - naujieną pabrėžė VAT Augalų veislių skyriaus vedėja Sigita Juciuvienė

Augalo rūšies „sėjamieji grikiai" iš viso nėra Europos Sąjungos bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge. Į Nacionalinį augalų veislių 2002 metų sąrašą buvo įrašyta lietuviška sėjamųjų grikių veislė VB Vokiai. „Prieš porą metų į mūsų Tarnybą kreipėsi Lenkijos selekcininkai, norėdami, kad jų sukurtos veislės būtų registruotos Lietuvoje. Atlikus reikiamus tyrimus, sėjamųjų grikių veislės Kora ir Panda įrašytos į 2014 m. sąrašą", - sakė S. Jucieuvienė.

Kukurūzai, cukriniai runkeliai, linai

Sąrašas pasipildys 6 naujomis kukurūzų veislėmis - galvijininkystės krypties ūkiai turės galimybę rinktis naująsias Dutop (Šveicarija), LG30220, LG30240 (Prancūzija), Mosso (Austrija), Severus (Vokietija), Tetraxx (Prancūzija) veisles. Jos pasižymi ne tik geru žaliosios masės derliumi, bet ir sukaupiamu dideliu (22,90-22,56 proc.) sausųjų medžiagų kiekiu.

12 naujų cukrinių runkelių veislių: Vokietijos selekcininkų sukurtos Konrad, Lawenda KWS, Liberata KWS, Sinan ir Tuwim,Belgijos selekcininkų sukurtos Argali, Borneo ir Kilimanjaro, Švedijos selekcininkų sukurtos Calvin ir Cardamone, Danijos selekcininkų sukurta Bollywood.Iš jų išsiskiria Bollywood, kurios didžiausias šakniavaisių derlius tyrimo metais augalų veislių tyrimo skyriuose buvo 82,5 t ha-1, ir Borneo, kurios didžiausias šakniavaisių cukringumas buvo 18,38 proc. Reikėtų pažymėti, kad visos veislės yra genetiškai atsparios ar tolerantiškos rizomaniją sukeliančiam virusui.

Į Nacionalinį augalų veislių 2014 metų sąrašą bus įrašyta ir viena LAMMC Upytės bandymų stoties mokslininkų sukurta pluoštinių linų veislė Audriai.

Pluoštiniai linai Audriai sukurti Upytės bandymų stotyje

Dėmesys rapsų žiemkentiškumui

Atsižvelgdama į permainingas, kai kuriais tyrimo metais atšiaurias žiemas ir žemdirbių patirtus nuostolius, Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija šiemet ypač atidžiai atrinko žieminių rapsų veisles - tik 5 iš 18 žieminių rapsų veislių buvo pasiūlytos įrašyti į Nacionalinį sąrašą. Tai hibridinės veislės Belana, Mascara, Primus (Vokietija), pusiau žemaūgė hibridinė veislė DK Sedona (Prancūzija) ir nehibridinė žieminių rapsų veislė Minotaur (Kanada). Šios veislės pasižymi subrandinamu geru sėklų derliumi, dideliu kiekiu sėklose sukauptų riebalų ir palyginti geru atsparumu žiemojimo sąlygoms.

Iš naujų siūlomų registruoti 8 vasarinių rapsų veislių didžiausiu derlingumu tyrimo metais pasižymėjo hibridinės vasarinių rapsų veislės Coltan, Builder (Vokietija) ir Dylan (Švedija).

Ankštinių augalų naujienos

Į Nacionalinį sąrašą įrašyta Ukrainos selekcininkų sukurta sojų veislė Violetta, kurios sėkla gali būti naudojama kaip pašarus papildantis augalinių riebalų ir baltymų šaltinis. Be to, bus įregistruota ir kita vertinga Švedijoje sukurta ankštinių augalų veislė  - sėjamieji žirniai Ingrid.

Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija taip pat pritarė, kad į sąrašą būtų įrašytos 3 daugiamečių žolių veislės, sukurtos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute: pašarams gaminti skirta tikrųjų eraičinų veislė Alanta ir vejoms įrengti skirtos raudonųjų eraičinų Varius ir šiukščiųjų eraičinų Astravas.

Minėtasis sąrašas papildytas Latvijos selekcininkų sukurta gausialapių lubinų Valfrids veisle, kurios augalus tinka sėti nederlingose smėlio ir molio žemėse, ir jie gali būti naudojami biodujų gamybai. Naujasis sąrašas papildytas ir 10 dekoratyvinių augalų (skiauteručių) veislėmis, sukurtomis Aleksandro Stulginskio universitete.

„Nacionalinis augalų veislių 2014 metų sąrašas bus parengtas ir patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu ir atspausdintas specialiame leidinėlyje su naujųjų augalų veislių būdingiausių savybių aprašymais. Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys skelbiami svetainėje vatzum.lt", - patikslino S. Juciuvienė.

Bendruosiuose kataloguose - vis daugiau lietuviškų veislių

Duomenys apie į naująjį sąrašą įrašytas augalų veisles bus perduoti Europos Komisijai dėl šių veislių įrašymo į Europos Sąjungos bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus. Iki šių metų į bendruosius katalogus buvo įrašyta 140 Lietuvos selekcininkų sukurtų šių augalų veislių. Į Nacionalinį augalų veislių 2014 metų sąrašą įrašius 5 Lietuvos selekcininkų sukurtas žemės ūkio veisles, kurių rūšys yra bendruosiuose kataloguose, į pastaruosius jau bus įrašytos 145 Lietuvos selekcininkų sukurtos žemės ūkio ar daržovių veislės. Tai reiškia, visų jų dauginamąją medžiagą bus galima tiekti Europos Sąjungos rinkai.

Europos Komisija rengia naują reglamentą, sujungsiantį 12 augalų veislių tyrimą, registravimą, dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir tiekimą rinkai reglamentuojančių direktyvų nuostatas.

Nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus atliekami žemės ūkio augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimai. Šie tyrimai leidžia įvertinti žieminių augalų veislių, sukurtų Pietų ar Vakarų Europos selekcininkų, pakantumą palyginti įvairioms žiemos sąlygoms Lietuvoje bei įvertinti augalų veislių derlingumą, derliaus kokybę tam tikrame mūsų šalies regione.

VAT ir MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai