Ką turėtų žinoti grūdų pardavėjas ir supirkėjas
2014-07-24

Vilnius. Prasidėjus grūdų ir rapsų supirkimui, Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) primena, ką reikėtų žinoti kiekvienam žemdirbiui, kad nekiltų nemalonių ginčių parduodant derlių dėl grūdų kokybės vertinimo ir atsiskaitymo teisingumo.

Kasmet VAT darbuotojai atlieka patikrinimus pagal Grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimo planą. Šis planas rengiamas pagal atliktų patikrinimų rezultatus, ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą bei ankstesnio patikrinimo datą. Metiniai patikrinimo planai skelbiami interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijų atestavimo komisija, patiems ūkio subjektams prašant išduoti atestavimo pažymėjimą, tikrina jų veiklą vietoje (įvertina turimą normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, kokybės tyrimų įrangą ir matavimo priemones, stebi grūdų ėminių ėmimą, formavimą, komisijos pateikto mėginio kokybės tyrimų atlikimą ir kt.). Nuo 2012 metų birželio iki 2014 m. liepos ši komisija patikrino 53 grūdų kokybės tyrimo laboratorijas ir išdavė joms atestavimo pažymėjimus. Atestuotųjų laboratorijų sąrašą tai pat galima rasti minėtoje interneto svetainėje.

Standartai – tarsi rėmai

Kiekvienai grūdų rūšiai yra supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai – tarsi rėmai, kuriuose lipdomos papildomos sąlygos, pateikiamos grūdų pirkimo ir pardavimo sutartyse. Grūdų kokybės klasė nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę.

Tačiau šalims susitarus, superkami drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų, mažesnę hektolitro masę, didesnį skalsių kiekį turintys grūdai. Tokių grūdų kokybės rodiklių vertės dažnai gerokai viršija standartuose numatytąsias maksimalias vertes. Standartai numato ne didesnį kaip 0,05 proc. skalsių kiekį, 0,05 proc. kūlėtų grūdų kiekį, 0,1 proc. kenksmingųjų augalų sėklų, 0,1 proc. kibiojo lipiko kiekį.

Supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartuose yra pateikti baziniai rodikliai, kurie naudojami atsiskaitymui.

Ėminių ėmimas ir kokybės tyrimai

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų ėminio ėmime. Laboratoriniam grūdų kokybės tyrimui turi būti atskirtas mažiausiai 2 kg ėminys pagrindiniams kokybės rodikliams nustatyti, o tiriant aliejingąsias sėklas (rapsus) – mažiausiai 1 kg ėminys.

Nustatoma, ar kvapas yra būdingas grūdų rūšiai, ar nėra pelėsių, kūlių, salyklo ir kitų pašalinių kvapų. Pastaraisiais metais daug nesutarimų kyla dėl fuzariozės pažeistų grūdų kiekio. Grūdus superkančių laboratorijų darbuotojai šį kokybės rodiklį nustato vizualiai, t. y. išrenka grūdus, kurie atrodo apdžiūvę, susiraukšlėję ir turi rožinių arba baltų difuzinių lopinėlių neryškiais kontūrais. Šie grūdai būna užsikrėtę Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ir kitų mikroskopinių grybų gentimis, kurios gamina toksiškus, kancerogeninius, mutageninius ir kitokiomis žalingomis savybėmis pasižyminčius mikotoksinus.

Mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei iš mažesnės negu 50 t grūdų siuntos turi būti sudarytas nuo 1,0 iki 10 kg jungtinis grūdų ėminys, o iš didesnės negu 50 t – 10 kg. VAT Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija tik iš tokio dydžio ėminių gali atlikti ūkio subjektų užsakomuosius ir arbitražinius (ginčų atveju) mikotoksinų tyrimus.

„Infratec“ tyrimais galima pasitikėti

VAT administruoja įvairių modelių grūdų analizatorius „Infratec“, sujungtus į bendrą tinklą. Vienas iš svarbiausių tinklo privalumų – vartotojai naudojasi tomis pačiomis kalibracinėmis lygtimis. Kiekvienai grūdų rūšiai yra skirta tam tikra kalibracinė lygtis. Šios kalibracinės lygtys koreguojamos ir keičiamos centralizuotai. Patys ūkio subjektai neturi galimybės keisti prietaiso parametrų ar kitaip jį reguliuoti.

Grūdų kokybės vertinimo prietaisu „Infratec“ pagrindiniai privalumai: nereikia išankstinio mėginio paruošimo (sumalimo), analizuojami sveiki grūdai, tyrimas trunka apie vieną minutę, iš karto nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai, tyrimą atliekantis specialistas turi minimalią įtaką rezultatams.

Prieš kokybės nustatymą prietaisu„Infratec“grūdų mėginyje turi būti nusijotos stambios mėginio priemaišos ir atskirtos labai smulkios priemaišos, kad tiriamuose grūduose būtų ne daugiau kaip 1 proc. šiukšlinių priemaišų, o rapsuose – ne daugiau kaip 2 proc.

Prietaisu „Infratec“ per minutę galima sužinoti: kviečių 4–6 rodiklius (drėgmės, baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo kiekius, sedimentacijos rodiklį, hektolitro masę); miežių 3–4 rodiklius( drėgmės, baltymų, krakmolo kiekius, hektolitro masę), rapsų 2 rodiklius (drėgmės ir aliejaus kiekius).

Kaip elgtis nesutarimo atveju?

Jei pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjui dalyvaujant kartojamas tam tikras tyrimas (-ai) arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės. Tada gali būti sudaromi du ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas kokybės tyrimui supirkėjo laboratorijoje atlikti.

Jei pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją (transporto priemonę) grūdų, sudaromas paros laboratorinis ėminys, paimant iš atskirų partijų jungtinių ėminių atitinkamą grūdų kiekį. Jei pristatytų transporto priemonėmis partijų kokybė skiriasi, sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai pagal grūdų kokybę. Kai kurie grūdus superkantys ūkio subjektai saugo kiekvienos transporto priemonės grūdų laboratorinius ėminius. Šie ėminiai laikomi vieną parą sandariose tarose laboratorijų patalpose.

Kai pardavėjui nepriimtini pakartotųjų tyrimų rezultatai, grūdų pardavėjas gali paprašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti laboratorinį ėminį, įforminti aktu, įpakuoti į polietileninį maišelį, uždaryti taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuoti arba užantspauduoti bei apsaugoti nuo išorinių pažeidimų.

Grūdų ėminio ėmimo akte turėtų būti nurodomas grūdų ėminio ėmimo akto data ir numeris; grūdų pardavėjas; ėminio ėmimo vieta (grūdus superkančio ūkio subjekto pavadinimas, filialas, adresas) ir data; grūdų rūšis; partijos svoris; transporto priemonės duomenys; vairuotojo vardas ir pavardė; ėmimo būdas (rankinis ar automatinis); ėmimo metodas (LST EN ISO 24333: 2010/AC:2010); plombos numeris; pardavėją ir supirkėją atstovavusių ir dalyvavusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai. Pageidautina nurodyti, dėl kokio kokybės rodiklio yra nesutariama arba dėl ko grūdai priskirti blogesnės kokybės klasei.

Pardavėjas per parą (laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val.) tokį grūdų laboratorinį ėminį pateikia laboratorijai adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 276 0342. Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudoti pašto paslaugomis. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir (pirmą kartą kreipiantis į laboratoriją) du sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Tyrimai yra mokami.

VAT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai lemia žemės ūkio paskirties sklypų kainą?
Orai