Basf 22 07 19 Lytagra 22 07 04
Renginiai
ŽŪR norėtų daugiau ministeriškų funkcijų

Kaunas. Žemės ūkio rūmai norėtų perimti kai kurias ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų funkcijas, kaip antai kvalifikacijos kėlimas veislininkystės srityje, trumpų maisto grandinių plėtra, tautinio paveldo populiarinimas.

Žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje rugsėjo 5-ąją pristatytas sąrašas funkcijų, kurias Žemės ūkio rūmai norėtų perimti iš Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų. Vyriausybės 2016 m. patvirtintoje veiklos programoje įrašytas ketinimas perduoti dalį valstybės funkcijų nevyriausybiniam sektoriui. Lygiai prieš metus ŽŪR siūlė ministerijai iki 2017 m. pabaigos apsispręsti dėl jai nebūdingų funkcijų delegavimo žemdirbių savivaldai, bet pokyčių nėra.

Šiuo metu svarstomas Lietuvos gyvulių veislininkystės įstatymas, todėl ŽŪR mano, kad tai palanki proga perimti kai kurias šios srities funkcijas, kaip antai mokymų organizavimas, leidimų teikti veislininkystės paslaugas išdavimas, ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimas ir kt.

Bioversija 22 02 02

ŽŪR norėtų perimti veislininkystės asociacijų pripažinimo funkciją ir kontroliuoti šią sritį (t. y. spręsti, kurioms asociacijoms suteikti teisę vykdyti selekcijos programas, vesti kilmės knygas).

Iš kuriamos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ŽŪR norėtų perimti tautinio paveldo srities konsultavimo, švietimo, tarptautinių parodų, švenčių organizavimo ir kt. funkcijas.

Taip pat kalbėta apie galimybes perimti kai kurias funkcijas, susijusias su ekologinės gamybos organizavimu. ŽŪR nutarė pakartotinai kreiptis į ministeriją, prašydama perduoti savivaldai kai kurias valstybei nebūdingas funkcijas.

Važiuos į akciją Briuselyje

ŽŪR Taryba pritarė pasiūlymui rengti Briuselyje protesto akciją drauge su kitų valstybių žemdirbiais, kurioje būtų reikalaujama išlaikyti dabartinį Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo lygį, suvienodinti išmokas. Akcija numatoma organizuoti spalio 18-ąją, Briuselyje posėdžiaujant ES Vadovų Tarybai.

Diskutuojant dėl šio sumanymo ŽŪR posėdyje nuskambėjo du skirtingi siūlymai: vienas – kelti reikalavimus Briuseliui, o po to tartis dėl europinės paramos paskirstymo nacionaliniu lygiu, kitas – iš pradžių susitarti dėl pinigų voko paskirstymo principų Lietuvoje, o po to kelti reikalavimus Briuseliui.

Siūlo tobulinti draudimą

ŽŪR surinktais duomenimis, iki  rugsėjo 1 d. savivaldybių žemės ūkių skyriai išdavė apie 70 pažymų dėl sausros sukeltų nuostolių. Derlius, palyginti su 2017 m., yra nuo 30 iki 50 proc. mažesnis: vasarinių kviečių – vidutiniškai 50 proc., žieminių rapsų – 50 proc., žieminių kviečių – 20-30 proc.

Draudimo bendrovės „VH Lietuva“ vadovas Algimantas Navickas patvirtino, kad po to, kai 2014 m. vienas ūkininkas apsidraudė nuo sausros, daugiau niekas iki šiol nuo jos nesidraudė.

Anot A. Navicko, priežasčių yra daug. Visų pirma, netobula stichinės sausros paskelbimo sistema, kuri remiasi meteorologinių stotelių duomenimis, o šių stotelių tinklas yra per retas. Be to, nuo draudimo sumos žemdirbiai gauna tik 15 proc. išmokų, o neretai patiria net 30 ar 50 proc. nuostolių.

Antra, kompensuojamas ne derliaus netekimo kiekis, o išmokama tik 15 proc. nuo žalos nukentėjusio sklypo ar sklypo dalies draudimo sumos. Ir tik tuo atveju, jei derliaus žala viršija 30 proc. Tai labai menkos sumos palyginti su įmokomis. ŽŪR skaičiavimais, realiai žemdirbys gali tikėtis, kad jam bus atlyginta vos 8 proc. nuostolių.

Pasak A. Navicko, pasiūlymai dėl draudimo sistemos tobulinimo ne kartą buvo pateikti ministerijai. Jo teigimu, situaciją pakeistų naujų vertinimo kriterijų taikymas, t. y. ne į temperatūros ir kritulių santykio, o dirvos drėgnumo, kurį nėra sudėtinga nustatyti kiekvienai konkrečiai vietovei remiantis palydovų duomenimis.

Žemdirbiai pageidauja aiškios ir paprastos draudimo sistemos, kuri leistų draustis nuo visų pagrindinių rizikų vienu kartu, nespėliojant, ar kitąmet bus sausra, kruša, liūtys ar kita stichija.

ŽŪR Tarybos posėdyje dalyvavęs žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sakė, kad jau galioja pakeista draudimo įmokų kompensacijų išmokėjimo tvarka –  iki 50 proc. kompensacijos išmokama anksčiau, nes neliko aktyvaus ūkininko vertinimo, o artimiausiu metu planuojama didinti paramos intensyvumą nuo 65 iki 70 proc. bei mažinti kompensuojamų nuostolių ribą nuo 30 iki 20 proc.

Mokys valdyti riziką

ŽŪR posėdyje dalyvavęs Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos prezidentas Karolis Šimas keliskart pabrėžė, kad žemdirbiai turėtų vengti pagal išankstines sutartis parduoti daugiau kaip 30 proc. būsimo vidutinio derliaus, priešingu atveju labai auga rizika.
Jis užsiminė, kad perdirbėjai tariasi, jog būsimose išankstinėse sutartyse gali atsirasti ūkininko įsipareigojimas pagal išankstines sutartis parduoti ne daugiau kaip trečdalį savo derliaus.

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija rekomenduoja savo nariams atsižvelgti į ūkių padėtį, ir jei priimtina, siūlyti ūkių įsiskolinimus perkelti į kitus metus, nenustoti kredituoti ūkių, nes jau kai kurios kredito įstaigos, pagautos ažiotažo, siaurina žemdirbių kreditavimo galimybes.

NMA pati rūpinsis pažymomis

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja Alma Valskytė priminė, kad agentūra supaprastino dokumentų pateikimo tvarką ūkininkams, kenčiantiems nuo gamtos stichijų.

Atsižvelgiant į tai, kad liepos 4 d. paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, ūkininkai neturi imtis jokių papildomų veiksmų dėl sausrą patvirtinančių dokumentų. Atvykę NMA specialistai užfiksuos lauko būklę ir patys gaus pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.

Paramos gavėjai, kurių vykdoma veikla tiesiogiai susijusi su žemės ūkiu, neturi imtis jokių papildomų veiksmų. Tais atvejais, kai paramos gavėjo vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, tačiau jis dėl blogų oro sąlygų negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., išplėtoti gamybos apimtis, pasiekti pelningumo rodiklius konkrečiais metais, užtikrinti darbo vietų skaičių ir kt.), paramos gavėjas turi pateikti NMA laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio reikalavimo / įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi, ir pridėti tai patvirtinančius dokumentus.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar Lietuvos žemės ūkis geba prisitaikyti prie klimato kaitos?
Visos apklausos