Basf 20 03 23 Basf 2023 03 20 m1
Nuomonė
Neįmanoma išspausti iš žemės ūkio daugiau, jei investuojama mažiau

Valstybės biudžeto reikalai man buvo, yra ir liks svarbesni už kovas dėl sostų, pasosčių ir galimybių pabučiuoti žiedą apsišaukėliui imperatoriui. Aš prieš „reformas“, kurios reiškia tik naikinimą. Aš už gilias struktūrines reformas, bet jų nepasitaikė. Mano požiūris ir skaičiai - žemiau.

Asignavimai žemės ūkiui metodiškai ir beatodairiškai mažinami jau daug metų. Spjaunama į mokslininkų išvadą, kad 1 euras, investuotas į žemės ūkį, sukuria (jei ūkininkaujama tvarkingai) 1,6 euro vertę. Galima teigti, kad sektorius kryptingai naikinamas pasitelkiant populistinę demagogiją.

Apie biudžetą ir skaičius. 2020 metų valstybės biudžeto projektas žemdirbių neguodžia. Skaičiai oficialūs. Nemalonūs.

Bioversija 23 01 16 + Agrokoncernas 23 02 06

Žemdirbiai treti metai iš eilės patiria nuostolių dėl nepalankių meteorologinių reiškinių. Vykstant klimato kaitai visame pasaulyje, tokių metų bus vis daugiau. Žemdirbiai tikėjosi, kad Vyriausybė, rengdama ateinančių metų valstybės biudžeto projektą, į tai atsižvelgs ir žemės ūkio sektoriui skirs didesnį finansavimą. Deja, to neįvyko.

Finansų ministras Šapoka praeitą savaitę pristatė Seimui 2020 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame žemės ūkio sričiai numatyta skirti 978,4 mln. Eur arba 0,6 proc. mažiau nei 2019 metais (t. y. 5,6 mln. Eur mažiau). Bendras skaičius sumažėjo nedaug, tačiau Europos Sąjungos paramos lėšų sumažėjo 35,559 mln. Eur arba 4,7 procento.

Nežymiai padidėjo bendrojo finansavimo lėšos. Tačiau net kriziniais 2007-2013 metais Kaimo plėtros programos (KPP) bendrajam finansavimui buvo skiriama mažiausiai 25 proc. lėšų, o dabartinio 2014-2020 m. laikotarpio bendrajam finansavimui jau nuo pat pradžių buvo skirta ES reglamente numatyta minimali suma - vos 15 proc. Programos įgyvendinimo laikotarpiu kai kurioms priemonėms bendrasis finansavimas buvo didinamas, todėl dabar siekia apie 18 proc. Tačiau tai tik truputį daugiau nei minimalus prisidėjimas.

Norite smulkiau? Toliau bus išsamiau.

Pagal valstybės 2020 m. biudžeto projektą, kurį išprakaitavo valdantieji, visai žemės ūkio sričiai numatoma skirti 978,4 mln. Eur arba 5,6 mln. Eur, t. y. 0,6 proc. mažiau negu 2019 m. ES lėšos sudaro 720,2 mln. Eur ir yra 36,7 mln. Eur, t. y. 4,8 proc. mažesnės palyginti su 2019 m.

Bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 230,4 mln. Eur ir yra 30,85 mln. Eur, t. y. 15,5 proc. didesnės negu 2019 metais.

Pajamų įmokos sudaro 3,1 mln. Eur ir yra 0,04 mln. Eur, t. y. 1,3 proc. mažesnės negu 2019 m.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams sudaro 24,7 mln. Eur ir yra 0,274 mln. Eur, t. y. 1,1 proc. didesnės negu 2019 metais.

Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms 2020 m. numatyta skirti 950,1 mln. Eur. Palyginti su 2019 m.:

Žemės ūkio ministerijos asignavimai mažėja 5,6 mln. Eur, t. y. ES lėšos mažėja 35,6 mln. Eur (- 4,7 proc.);
valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšos didėja 29,7 mln. Eur (16,8 proc.);
asignavimų valdytojų pajamų įmokos mažėja 0,04 mln. Eur (-6,2 proc.);
specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams didėja 0,274 mln. Eur (+1,1 proc.).

Žemės ūkio ministerijai papildomai skirta:
+ 0,371 mln. Eur Tręšiamų produktų įstatymui įgyvendinti;
+ 0,200 mln. Eur Žemės ūkio ministerijos patalpų Kaune pritaikymui;
+ 0,072 mln. Eur topografinės ir inžinerinės informacinės sistemos plėtrai ir palaikymui finansuoti;
+ 0,090 mln. Eur Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūrai ir valstybės sienos įgaliotinių veiklai finansuoti;
+ 0,540 mln. Eur centralizuotos turgaviečių apskaitos informacinės sistemos sukūrimui finansuoti;
+ 27,657 mln. Eur bendrai su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis įgyvendinamų priemonių bendrajam finansavimui;
+ 0,136 mln. Eur pagal finansų ministro įsakymą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;
+ 1,0 mln. Eur perskirstymui iš Aplinkos ministerijos pasaulinės parodos ,,EXPO 2020“ Dubajuje išlaidoms padengti pagal| atskirą ministrų susitarimą;
+ 0,007 mln. Eur dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo;
+ 0,632 mln. Eur valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bazinio dydžio padidinimui;
+ 0,205 mln. Eur darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mažiausiems koeficientams padidinti;
+0,050 mln. Eur licencijų ir IT infrastruktūros atnaujinimui, sujungus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, GIS-Centrą ir Valstybės žemės fondą;
+ 1,3 mln. Eur Nacionalinės mokėjimo agentūros VIP projektui „Automatinės laukų nuotolinio stebėjimo informacinės sistemos sukūrimas“;
+ 0,274 mln. Eur savivaldybių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui (dėl MMA padidėjimo, bazinio dydžio padidinimui, darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti).

Žemės ūkio ministerijos asignavimai sumažinti:
- 0,136 mln. Eur baigtinių programų lėšos dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros likvidavimo ir funkcijų perdavimo;
- 1,5 mln. Eur mažinimas dėl neefektyvaus planavimo;
- 0,016 mln. Eur baigtinės lėšos, skirtos į Valstybes investicijų programą įtrauktiems projektams finansuoti;
- 0,423 mln. Eur lėšų, skirtų netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti, mažinimas;
- 0,121 mln. Eur mažinimas dėl lėšų perskirstymo pertvarkytos VĮ ,,Infostruktūra“ į BĮ ,,Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ veiklai finansuoti;
- 0,020 mln. Eur mažinimas dėl lėšų perskirstymo Valstybės tarnybos departamentui valstybės tarnautojų konkursų organizavimui;
- 0,295 mln. Eur mažinama nuo 2019 m. suplanuotų asignavimų prekėms ir paslaugos bei turtui įsigyti (pagal FM raštą).

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 2020 m. numatyta skirti 28,3 mln. Eur arba 0,041 mln. Eur, t. y. 0,1 proc. mažiau palyginti su 2019 m. pradiniu planu.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai papildomai skirta valstybės biudžeto lėšų:
+ 0,504 mln. Eur darbuotojų padidintiems minimaliems koeficientų dydžiams ir priedams už stažą finansuoti;
+ 0,1 mln. Eur maisto produktuose esančių riebalų rūgščių transizomerų ir kitų rodiklių (medžiagų) kiekio, įskaitant arseno, randamo geriamajame vandenyje, nustatymo įgyvendinimui;
+ 0,239 mln. Eur maisto gaminių laboratoriniams tyrimams ir maisto klastojimo kontrolei finansuoti;
+ 0,350 mln. Eur VIP projektui „Nacionalinės veterinarinių produktų IS sukūrimas“;
+ 0,019 mln. Eur dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo;
+ 0,298 mln. Eur valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bazinio dydžio padidinimui;
+ 0,122 mln. Eur darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mažiausiems koeficientams padidinti;

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai asignavimai sumažinti:
- 0,094 mln. Eur mažinimas dėl lėšų perskirstymo pertvarkytos VĮ ,,Infostruktūra“ į BĮ ,,Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ veiklai finansuoti;
- 0,022 mln. Eur dėl lėšų perskirstymo Valstybės tarnybos departamentui valstybės tarnautojų konkursų organizavimui;
- 0,492 mln. Eur mažinama (bendrojo finansavimo lėšos – 0,200 mln. Eur; valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų PVM, netinkamam iš ES lėšų, finansuoti – 0,030 mln. Eur; valstybės biudžeto lėšos - 262 mln. Eur) nuo 2019 m. suplanuotų asignavimų prekėms ir paslaugos bei turtui įsigyti (pagal FM raštą).

Mažėja:
- 1,143 mln. Eur ES lėšos, t. y. 36 proc. mažiau palyginti su 2019 m. pradiniu planu.

Lieka nepatenkinti 2020 m. Žemės ūkio ministerijos poreikiai:

1,500 mln. Eur – teikiant pradinį 2020–2022 m. žemės ūkio sektoriaus valstybės biudžeto projektą ši asignavimų suma buvo nukreipta svarbioms priemonėms finansuoti: „Laikinoji išskirtinė parama afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulių laikytojams“ – 850 tūkst. Eur, „Parama draudimo įmokoms kompensuoti“ – 250 tūkst. Eur, „Teismų sprendimams dėl restitucijos vykdyti“ – 150 tūkst. Eur, „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymui ir palaikymui“ – 250 tūkst. Eur. Minėtų priemonių vykdymui užtikrinti 2020 m. suplanuotos asignavimų sumos yra būtinos ir jų mažinti negalima;

0,408 mln. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl valstybės tarnautojams didėsiančio priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir darbuotojams už profesinio darbo patirtį;

2,267 mln. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl valstybės tarnautojams padidėjusio pareiginės algos dydžio;

0,329 mln. Eur – Žemės ūkio ministerijos pavaldžioms įstaigoms sumokėti VĮ Turto bankui nusidėvėjimo sąnaudų sumas;

0,520 mln. Eur – Nuo 2020 m. sausio 1 d. planuojamam trijų valstybės įmonių – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir Valstybės žemės fondo sujungimui;

0,509 mln. Eur – Nacionalinės mokėjimo agentūros projektui „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų ir infrastruktūros tęstinumo užtikrinimas“;

0,135 mln. Eur – VĮ ŽŪIKVC informacinių sistemų saugumo paslaugų įsigijimui, norint užtikrinti organizacinius ir techninius informacijos saugumo reikalavimus;

0,177 mln. Eur – Žemės ūkio ministerijos nuo 2020 m. sausio 1 d. planuojamai įsteigti naujai atašė pareigybei Jungtiniuose Arabų Emyratuose;

33,178 mln. Eur – melioracijos valstybės investicijų projektams vykdyti;

23,342 mln. Eur – ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 5,808 mln. Eur, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise – 17,534 mln. Eur);

20,415 mln. Eur – bendrojo finansavimo lėšoms pagal 2019 m. pateiktas paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ finansuoti;

0,390 mln. Eur – atstatyti Nacionalinei žemės tarnybai sumažintus asignavimus, skirtus VĮ Registrų centrui mokėti už teikiamas paslaugas, kurios nepriskirtos neatlygintinoms paslaugoms.

Papildomi Žemės ūkio ministerijos 2020 m. poreikiai, atsiradę po derybų:

7,3 ml. Eur – 2019 m. šalnų padarytiems nuostoliams Lietuvos sodams ir uogynams.

0,631 mln. Eur – ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimui naudojamiems pagal kokybės sistemas pagamintiems produktams įsigyti;

Čia oficialūs skaičiai, bet jie gali būti įvairiai interpretuojami. 2020 m. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos poreikiai:

2,032 mln. Eur - Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimui (dėl stažo ir pareiginės algos dydžio padidėjimo);

0,645 mln. Eur - 2015 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo” įgyvendinimui;

0,150 mln. Eur - Viešojo administravimo įstatymo nuostatų dėl ūkio subjektams teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimo, įgyvendinimui;

0,920 mln. Eur - naujo investicinio projekto „Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto techninių gebėjimų stiprinimas 2020-2022 m.“ įgyvendinimui (iš jų: 2020 m. – 0,920 mln. Eur, 2021 m. – 0,920 mln. Eur, 2022 m. – 0,920 mln. Eur).

Aiškinu dar kartą. 1 euras, įdėtas į žemės ūkį, grįžta 1,6 euro pavidalu. Tik reikia tai padaryti. Kartu su inovacijoms ir visais gerais dalykais. Leiskite mums. Padarysime!

Kazys STARKEVIČIUS

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar reikėtų riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą?
Visos apklausos