Basf 2024 04 09 A1 Basf 2024 04 09 m1
Nuomonė
Ministerija „gelbės“ ūkius: rems prastesnio pieno gamintojus
Zita Dargienė

Žemės ūkio ministras 2023-03-24 pranešė, kad Ministerijos skirtus 8 mln. Eur pieno krizei suvaldyti planuoja paskirstyti taip, kad ją gautų ūkiai, kurių šiandien parduodamo natūralaus supirkimo kaina yra žemesnė nei 35 centai.

Vien dėl to, kad ŽŪM planuoja sietis prie natūralaus (žaliavinio) pieno, o ne bazinių rodiklių kainos, iš šios paramos grandinės visiškai pašalinami aukštesnės kokybės ir geresnės sudėties rodiklių pieną parduodantys ūkiai.

Juk žaliavinio pieno kaina priklauso nuo daugelio rodiklių: bazinės kainos; sutartyje numatytų priedų ir priemokų; pieno kokybės rodiklių; pieno sudėties rodiklių.

Bioversija 2024 04 15 m7

Bazinė pieno kaina numatyta pieno supirkimo sutartyje ir ji apskaičiuojama pagal bazinius rodiklius – kai riebalai yra 3,4 proc., o baltymai – 3 proc. Bazinė pieno kaina skiriasi tarp atskirų pieno supirkėjų. Taip pat skiriasi ir tarp atskirų pieno gamintojų, priklausomai nuo parduodamo pieno kiekio, nuo to, ar pienas paimamas iš ūkio, ar iš supirkimo punkto. Standartiškai už tą patį kiekį mažiausia bazinė kaina mokama supirkimo punktuose, bet ten pieną pristatantis ūkininkas neprivalo turėti pieno šaldytuvo ir gali pristatyti neatšaldytą pieną. Iš ūkio paimamą pieną visais atvejais privaloma atšaldyti.

Priedus ir priemokas kiekvienas supirkėjas taiko skirtingai. Lietuvoje įprasti tokie priedai:

  • už lojalumą (parduodant tam tikrą laiką ar įsipareigojant ateityje parduoti tam tikrą laiką);
  • kooperatyvas, perkantis pieną iš savo tikrų narių ir ne iš narių, priedą moka tikram nariui;
  • už logistiką (arčiau perdirbimo įmonės esančiam ūkiui mokamas priedas);
  • už aukštesnius kokybės reikalavimus nei privalomi pagal įstatymus (pvz., mažiau bakterijų arba somatinių ląstelių);
  • už ekologišką pieną.

Žaliavinio pieno kaina taip pat priklauso nuo pieno kokybės rodiklių (bendro bakterijų (tūkst. KSV/ml) ir somatinių ląstelių skaičiaus (tūkst./ml), inhibitorinių medžiagų, užšalimo temperatūros (m°C). Tai reiškia, kad pienas turi atitikti tam tikrus rodiklius:

  • pieno somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis turi būti ne didesnis kaip 400 tūkst./ml (viršijus ribą taikoma 10–30 proc. nuoskaita už įskaitinį laikotarpį, kuris ne trumpesnis kaip viena dekada);
  • pieno užšalimo temperatūra turi būti ne aukštesnė nei -515 m°C, (viršijus ribą taikoma nuo 10 proc. nuoskaita už įskaitinį laikotarpį, kuris ne trumpesnis kaip viena dekada);
  • inhibitorinių medžiagų (pieno įrangos ploviklių ir vaistų likučių) negali būti randama piene (jų radus, taikoma 10–20 proc. nuoskaita už įskaitinį laikotarpį, kuris ne trumpesnis kaip viena dekada);
  • pieno bendras bakterijų skaičiaus geometrinis vidurkis negali viršyti 100 tūkst. KSV/ml (viršijus ribą taikoma 10–30 proc. nuoskaita už įskaitinį laikotarpį, kuris ne trumpesnis kaip viena dekada).

Žaliavinio pieno kaina taip pat labai priklauso nuo pieno sudėties rodiklių – riebalų ir baltymų kiekio piene procentais, vadinamojo koeficiento. Išanalizavus tik dviejų Telšių r. pieno supirkimo punktų, kurie priklauso skirtingoms įmonėms, duomenis apie supirkto pieno sudėties rodiklius už 2023 m. matyti, kad superkamo pieno koeficientas vienoje įmonėje svyruoja nuo 0,915 iki 1,983 (visų to pieno punkto gamintojų vidurkio reikšmė yra 1,200). Kito pieno supirkimo punkto superkamo pieno koeficientas svyruoja nuo 0,918 iki 1,935 (visų to pieno punkto gamintojų vidurkio reikšmė yra 1,292). 

Efektyvių ir pažangių pieno ūkių perskaičiavimo koeficientas žiemą siekia 1,4–1,5. Jei jis yra 1 ar mažiau, galima įtari, kad pienas yra sergančių karvių. Jei koeficientas siekia 1,9, artėjama prie nenatūralaus pieno ribos.

Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, matyti, kad dviejų ūkių, gaunančių vienodą bazinę supirkimo kainą, žaliavinio pieno kaina gali skirtis kardinaliai.

Pavyzdžiui, du ūkiai sudarė sutartį, kurioje numatyta, kad bazinė pieno supirkimo kaina yra vienoda, t. y. 35 centai. Pirmojo ūkio pieno sudėties rodikliai tokie, kad jo perskaičiavimo koeficientas yra 0,915, papildomai už visų pieno rodiklių neatitikimą jam pritaikoma didžiausia 90 proc. nuoskaita (nuoskaitos sumuojamos). Antrojo ūkio parduodamam pienui jokia nuoskaita nepritaikyta ir jo perskaičiavimo koeficientas siekia 1,935.

Taigi pirmojo ūkio žaliavinė (natūralaus) pieno kaina siekia 3,2025 ct, o antrojo – 67,725 ct už litrą. Žaliavinio pieno kaina tarp dviejų ūkininkų, kuriems mokama vienoda bazinio pieno supirkimo kaina, dėl aukščiau išvardytų aplinkybių gali skirtis net 21 kartą. Aišku, tokios nuoskaitos teorinės, nes dažniausiai taikomos 10–30 proc. nuoskaitos, jei pienas neatitinka kokybės rodiklių.

Strateginiame plane ŽŪM teigia, kad pieno ūkiai, ypač laikantys 11–50 karvių, norėdami išsilaikyti rinkoje, privalo plėstis, gerinti produktyvumą ir kokybę, t. y. atlikti karvių produktyvumo tyrimus, gerinanti bandų sudėtį ir produktyvumo, sveikatingumo rodiklius, didinant pieno gamybos efektyvumą.

Taigi, ŽŪM nuomone, ūkiai, kurie pagerino bandų sudėtį, padidino produktyvumo ir sveikatingumo rodiklius, gamina ekologinį ar aukštesnės kokybės pieną, pieno krizės nepajuto ir jiems parama nereikalinga. Šią dieną paramos skyrimo ribą (35 ct už litrą natūralaus pieno) viršija net 10–50 karvių laikantys ūkiai, kurie parduoda kokybišką pieną. O štai ūkiai, kuriems pritaikomos nuoskaitos už nekokybišką pieną ar kurių pieno sudėties rodikliai nėra aukšti, ŽŪM nuomone, turi būti remiami.

Mano manymu, visi ūkiai patyrė nuostolių dėl pieno krizės ir kiekvienam turėtų būti išmokama vienoda parama už vieną laikomą karvę.

Be to, žemės ūkio ministras K. Navickas 2023-02-27 patvirtino įsakymą Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“, kurio 32 punkte nurodyta, kad nepasibaigus išlaukai žemės ūkio veiklos subjektams draudžiama tiekti rinkai iš gydytų ūkinių gyvūnų gautus gyvūninius produktus ar skersti, parduoti skerdimui gydytus ūkinius gyvūnus. Tai reiškia, kad pardavus pieną, kuriame randama vaistų likučių, bus pažeistas valdymo reikalavimų 32 punktas.

Dar kol kas nepatvirtintoje sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikoje numatyta, kad asmeniui už 32 punkto valdymo reikalavimų pažeidimą bus skiriama 18 proc. sankcija nuo visų gaunamų išmokų (už pasėlius, ekologinį ūkininkavimą, ekoschemas ir t. t.). Jeigu toks pažeidimas bus padarytas antrą kartą per 3 metus, bus skiriama 100 proc. sankcija.

ŽŪM išlaukos nesilaikymą priskyrė tyčiniam valdymo reikalavimų pažeidimui, nors tai visais atvejais yra netyčinis pažeidimas ir už tai neturėtų būti skiriamos sankcijos.

Išlaukos nesilaikymas dažniausiai fiksuojamas dėl to, kad sumaišomos melžiamos gydytos karvės, kurių išlauka dėl gydymo dar nesibaigė, ir pamelžiamas gydytos karvės pienas į bendrą talpą. Sumaišyti galima dėl darbuotojo neatidumo, arba dėl karvės, kuri gydyta, pažymėto raiščio pametimo. Netgi yra buvę atvejų, kai melžimo robotas dėl elektros trikdžių neperplovė įrangos po gydytos karvės pamelžimo ir bendroje pieno talpoje rasta vaistų likučių.

Piene radus vaistų likučių piene (t. y. nustačius, kad nesilaikyta išlaukos), pagal pieno supirkimo taisykles ūkis ne tik už parduodamą pieną gauna 10–20 proc. nuoskaitą, bet ir privalo atlyginti pieno supirkimo įmonei už visą pieną, kuris buvo pienovežyje ir susimaišė su kokybės neatitinkančiu pienu.

Nuo šių metų ŽŪM nusprendė tokius ūkius, kurie padarė pažeidimą dėl išlaukos nesilaikymo, papildomai bausti mažinant visas gaunamas išmokas.

Manau, ŽŪM turėtų grąžinti prieš tai buvusią tvarką, kai už išlaukos nesilaikymą, patiekiant rinkai iš gydytų gyvūnų gautų gyvūninių produktų, ūkininkai nebuvo baudžiami mažinant visas gaunamas tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius. 

Autorius: Zita DARGIENĖ, Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Ko tikitės iš šiųmečio pasėlių deklaravimo?
Visos apklausos