Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Nuomonė
Kodėl metanas tapo karšta diskusijų tema?

Dublinas. Diskusijos apie metano emisijų mažinimą 2021-aisiais gerokai suaktyvėjo. Airijos politikos analitikė Anne Finnegan svarsto, kodėl ši tema staiga tapo karštų diskusijų objektu?

Metanas – trumpaamžės Žemės atmosferos dujos, tad sutelkę į jas dėmesį nusigręžiame nuo kitos problemos – anglies dioksido, kuris yra ilgalaikės dujos, mano A. Finnegan, kuri savo mintimis dalijasi portale farmersjournal.ie.

Metanas įvardijamas kaip vienos iš sparčiausiai besikaupiančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), kurių du trečdaliai išsiskiria dėl žmogaus veiklos.

Bioversija 2024 07 09 m7

Jungtinių tautų Klimato ir švaraus oro koalicijos (CCAC) duomenimis, nuo pramonės revoliucijos pradžios metano indėlis į visuotinį atšilimą sudaro 40 proc. Kadangi atmosferoje jis gyvuoja tik 12 metų, manoma, kad sumažinus metano išlakas bus pasiektas greitas tiesioginės naudos klimatui ir žmonių sveikatai efektas.

Metanas taip pat yra pagrindinis troposferos ozono, kuris yra galingas šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalas, pirmtakas.

Metano šaltiniai

Mokslininkai nustatė, kad metano koncentracija atmosferoje išaugo dėl žmogaus veiklos, susijusios su žemės ūkiu, įskaitant ryžių auginimą ir atrajotojų gyvulininkystę, anglies kasybą, naftos ir dujų gavybą bei paskirstymą, biomasės deginimą ir komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose.

Prognozuojama, kad išmetamųjų teršalų kiekis padidės, jei nebus imtasi skubių veiksmų. Nustatyta, kad žemės ūkis išmeta 42 proc. metano, 36 proc. išskiriama naudojant iškastinį kurą, 18 proc. - iš atliekų ir 3 proc. iš kitų šaltinių.

Metano mažinimo metodai

JT CCAC nustatė daugybę kontrolės priemonių, kurias pasauliniu mastu įgyvendinus iki 2030 m., išmetamų teršalų kiekis galėtų sumažėti net 40 proc., o daugelis sutaupytų grynųjų pinigų.

Anglies gavybos ir naftos bei dujų sektoriaus išmetamų teršalų kiekis galėtų būti sumažintas 65 proc., jei būtų užkirstas kelias dujų nuotėkiui perdavimo ir paskirstymo metu, gamybos etape ir prieš įkuriant kasyklas atliekant kasyklų degazavimą ir metano išgavimą anglies kasybos metu.

Žemės ūkyje patobulintos gyvulių šėrimo strategijos galėtų iki 2030 m. sumažinti pasaulinių išmetamųjų teršalų kiekį 20 proc. (arba 30 proc., jei auginant ryžių būtų taikomas vadinamasis pakaitinis drėkinimas ir džiovinimas).

CCAC siūlo taikyti šias priemones

Žemdirbystės srityje

• gerinti mėšlo tvarkymą ir gyvulių pašarų kokybę;

• nepertraukiamai užliejamiems ryžių laukams taikyti protarpinį aeravimą;

• auginant gyvūnus derinti bandos sveikatos, mitybos ir šėrimo valdymo strategijas.

• taikyti selektyvų veisimą, siekiant sumažinti emisijų intensyvumą ir padidinti gamybą;

• skatinti ūkio mastu anaerobinį skaidymą, siekiant kontroliuoti metano išmetimą gyvulininkystės ūkiuose.

• priimti sveikos mitybos pasirinkimo gaires.

Atliekų tvarkymo srityje

• atskirti ir apdoroti biologiškai skaidžias komunalines atliekas ir paversti jas kompostu arba bioenergija;

• atnaujinti nuotekų valymą su dujų regeneravimu ir perpildymo kontrole;

• pagerinti anaerobinį kietųjų ir skystųjų atliekų skaidymą maisto pramonėje;

• atnaujinti pirminį nuotekų valymą;

• apdoroti organines atliekas;

• surinkti, laikyti ir panaudoti sąvartyno dujas.

Pasaulinis metano pažadas

ES ir JAV pasirašė susitarimą iki 2030 m. sumažinti metano emisijas pasaulyje 30 proc. (palyginti su 2020 m.).

Pažadas įpareigoja šalis bendrai sumažinti metano išmetimą iš visų sektorių. Tai nėra atskirų šalių įsipareigojimas sumažinti po 30 proc., bet dalyviai sutinka imtis savanoriškų veiksmų, kurie kartu sumažins metano kiekį 30 proc. Susitarimą pasirašė daugiau kaip 100 šalių.

Šeštojoje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitoje padaryta išvada, kad metano mažinimas yra išskirtinė galimybė pagerinti klimato bei oro kokybę.

Šaltinis: MŪ
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos