Buferinėje zonoje auginkit ką norit, bet tik ne kiaules!
2014-08-29

Vilnius. Afrikinis kiaulių maras ne tik smarkiai mažina ūkininkų pajamas, bet ir kerta stiprų smūgį valstybės ekonomikai; pavieniai kiaulių laikytojai vis dar neįvertina realios šios ligos grėsmės, teigia žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė (nuotr.) ir siūlo žemdirbiams suskubti pasinaudoti parama, kad galėtų auginti kitus gyvulius.

Žemės ūkio ministerija užsibrėžė kuo skubiau suregistruoti visas šalyje auginamas kiaules. Kol nėra registracijos, nežinoma, kiek kiaulių yra, neįmanoma planuoti lėšų nuostoliams padengti. Kompensacijų už susirgusias neregistruotas kiaules negauna ir patys gyventojai.

Žemės ūkio ministerija kreipėsi pagalbos į šalies savivaldybes vykdant kiaulių registraciją ir aiškinant ūkininkams afrikinio kiaulių maro pavojų. „Daugelyje atokesnių vietovių žmonės gal dar apskritai nieko nežino apie afrikinį kiaulių marą, nežino, kad reikia registruoti kiaules arba nežino, kaip tai padaryti. Dar kiti baiminasi, kad įregistravę kiaules, neteks socialinių išmokų, o tai tikrai netiesa", - sakė ministrė ketvirtadienį susitikusi su rajonų savivaldybių atstovais ir paprašė jų pagalbos, kad kiekvieną pavienį kiaulių augintoją pasiektų aktuali informacija.

Linas Agro 20 11 05

Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė priminė, kad skatindama ūkininkus vietoje kiaulių auginti kitus gyvulius, ministerija iki š. m. rugsėjo 30 d. pratęsė paraiškų surinkimą pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius buferinėje zonoje).

Paramos paraiškas ir toliau galės teikti pareiškėjai, vykdantys gyvulininkystės veiklą ir įgyvendinantys investicijas valdoje, kuri yra įregistruota ir kurios daugiau negu 50 proc. patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną. Šiuo metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rengia įsakymą dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos išplėtimo.

Šios priemonės parama bus teikiama tik gyvulininkystės veiklą buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje vykdantiems pareiškėjams (didžiausia paramos suma projektui neviršys 1 381 tūkst. Lt). Paramos lėšomis ir toliau numatoma remti tik žemės ūkio pirminių produktų (mėsos, pieno ir kiaušinių) gamybą. Prioritetiniai sektoriai yra galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, triušininkystė bei paukštininkystė.

Iki rugsėjo 12 d. dar renkamos paraiškos parama verslo kūrimui ir plėtrai, kuria gali pasinaudoti ir afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje atsidūrę žemdirbiai.

Iki š. m. spalio 31 d. pratęsiamas paraiškų surinkimas pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" trečiąją veiklos sritį „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas". Trumpos rotacijos želdinių įveisimui numatoma ne didesnė kaip 5 179 Lt/ha parama. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 150 tūkst. Lt.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokius naujos valdžios sprendimus prognozuojate žemės ūkio srityje?
Orai