Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Gyvenimas toks...
VVG gauna trečią galimybę pasinaudoti parama bendradarbiavimui

Vietos veiklos grupės trečią kartą šiais metais gali siekti paramos tarptautiniams ir teritoriniams projektams rengti ir bendradarbiavimui.

Du ankstesni šiųmečiai kvietimai teikti paraiškas paramai gauti vyko pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Trečiojo kvietimo paraiškos priimamos nuo spalio 2 iki lapkričio 30 d., šiam etapui skirta 1 mln. 243 tūkst. eurų.

Bioversija 2024 07 09 m7

Naujuoju kvietimu siūloma pasinaudoti parama VVG tarpusavio bendradarbiavimui, tad ir paraiškos priimamos tik kartu su partneriais. Partneriais gali būti kaimo vietovių, miesto ir dvisektorės VVG, žuvininkystės VVG ir kitos viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupės. Partnerių skaičius neribojamas. 

Parama teikiama pasirengti įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo bei teritorinio bendradarbiavimo projektus. 

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai apima Lietuvos ir kitos ES valstybės narės ar trečiosios šalies VVG bendrą veiklą, kuri naudinga visoms projekto partnerėms. Šie projektai turi prisidėti bent prie vieno ES kompleksinio tikslo (inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos; aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros; klimato kaitos švelninimo) ir bent prie vieno ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimo (partnerystės, vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi, jaunimo ir jaunų žmonių problemų sprendimo).

Teritorinio bendradarbiavimo projektai tinkami finansuoti, kai investuojama į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymus), viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą; vykdoma ekonominė veikla.

Bendradarbiavimas padeda dalytis patirtimi

Jurbarko krašto VVG „Nemunas“ turi tarptautinio bendradarbiavimo projektų patirties, juose aktyviai dalyvauja nuo 2007 metų.

Pasak VVG „Nemuno“ administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Puidokienės, nuo tada užmegzti ryšiai su Lenkijos vietos veiklos grupėmis „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu“ ir „Bądźmy Razem“. Pirmieji bendradarbiavimo projektai buvo skirti jaunimui, įgyvendinti trys bendri projektai.

„Mūsų strategijų ir projektų tikslinė grupė yra jaunimas. Siekėme, kad jie užaugtų lyderiais, todėl skyrėme tam savo veiklas. Jie tokiais ir tapo, tik, deja, neliko kaime, išvyko, – atvirai dalijosi J. Puidokienė. – Tuomet pagalvojome, kodėl viskas tik jaunimui –  vyresniems žmonėms irgi reikia veiklų ir galimybių. Taip gimė tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Virtuvė mus jungia (CUU)“, kurį įgyvendinome 2020–2021 metais.

Per projektą populiarinome Jurbarko krašto ir Lenkijos partnerių VVG teritorijų tradicinius vietos produktus, skatinome verslumą kaimo vietovėse, kulinarines tradicijas, dalijomės gerąja patirtimi“.

Iš viso vyko dvejos kulinarinio paveldo dirbtuvės (viena Lenkijoje, kita – Lietuvoje) ir konferencija VVG „Lokalna Grupa Działania  – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje. 

„Projekto metu surinkti panašių, bet skirtingai gaminamų patiekalų receptai. Buvo smalsu išbandyti, kurių patiekalas skanesnis, nes gaminome ir pagal lietuvių, ir pagal lenkų papročius. Praėjus gerokai laiko po projekto, susitikę su partneriais įvairiuose renginiuose, sužinojome, kad jie tebegamina šventėms patiekalus, kurių išmoko Lietuvoje“, – džiaugėsi J. Puidokienė.

Projekto lėšomis išleistos receptų kortelės lietuvių ir lenkų kalbomis, jos dalytos renginiuose ir susitikimuose.

Svarbūs vietos projektai

VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos prioritetais numatyti darbo vietų kūrimas (verslo rėmimas) ir socialinių klausimų sprendimas kaime (užimtumas, vaikų neformalus ugdymas, turizmo projektai).

„Kadangi Jurbarko rajone stambaus verslo nėra, vyrauja smulkusis ir vidutinis, tad jį ir remiame. Prioritetas yra gamyba, tokie projektai ir gauna daugiausia balų (vertinant paraiškas), nes manome, kad tai tvariausia veikla, kuri gali ir daugiausia darbo vietų sukurti. Iš patirčių matyti, kad ateina su 3 darbo vietomis, o po projekto pabaigos ir trejų metų priežiūros laikotarpio turime ir 6, ir 10 darbo vietų“, – pasakoja J. Puidokienė.

Parama vietos poreikius tenkinančioms ir pagal principą „iš apačios į viršų“ parengtoms strategijoms numatyta ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane. Strateginio plano priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra – LEADER“ tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius.

Šiai Strateginio plano priemonei pavasarį buvo galima teikti paraiškas ir parengtas strategijas bei gauti finansavimą. Visam šios priemonės įgyvendinimo laikotarpiui skirta 76,08 mln. eurų.

Jurbarko krašto VVG „Nemunas“ yra viena iš pirmųjų trijų vietos veiklos grupių, kurių strategijoms Žemės ūkio ministerijos atrankos komitete neseniai pritarta. Iki lapkričio pabaigos planuojama priimti sprendimus dėl visų 49 strategijų.

Daugelis VVG, kurių strategijos bus patvirtintos, pradės jas įgyvendinti jau 2024 metais: skelbs kvietimus pagal strategijose nusimatytas priemones, konsultuos pareiškėjus, rinks vietos projektų paraiškas ir atrinks geriausius, kuriems skirs paramą. 

Vietos projektų pareiškėjais galės būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruoti konkrečios VVG teritorijoje. Maksimali galima paramos suma vienam vietos projektui – iki 200 tūkst. eurų.

Užsakymo Nr. 11411
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos