BASF A1 2024 06 19 Basf m1 2024 06 19
Gyvenimas toks...
Išstoję iš ES britai žemės įsigyti Bendrijos šalyse galės

Vilnius. Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, šios šalies valstybės piliečiams ir organizacijoms žemės įsigijimo tvarka Lietuvoje nesikeičia.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) teigia pastaruoju metu sulaukianti klausimų, ar Jungtinei Karalystei nutraukus narystę ES, jos subjektai tebegali įsigyti žemės mūsų šalyje.

NŽT primena, kad žemę Lietuvoje gali įsigyti ne visi užsieniečiai ir užsienio subjektai, o tik tie, kurie atitinka įstatymuose nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į juos, NŽT teigimu, Jungtinės Karalystės subjektai žemę Lietuvoje ir toliau galės įsigyti tomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo iki jos išstojimo iš Europos Sąjungos.

Bioversija 2024 04 26 m7

Visų pirma, mūsų šalies Konstitucijoje numatyta, kad žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Jis nurodo, kad įsigyti nuosavybės teise žemę, vidaus vandenis ir miškus gali būti leidžiama užsienio subjektams, atitinkantiems Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus.

Taip pat Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nurodyta, kad Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinka užsienio juridiniai asmenys, taip pat kitos užsienio organizacijos, įsteigti valstybėse, kurios neįeina į buvusios Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos pagrindu įkurtas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas arba sandraugas ir kurios yra bent vienos iš šių sąjungų, susitarimų ar organizacijų narės.

Tokiomis šalimis laikomos Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO), Europos ekonominės erdvės susitarimo bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narės.

Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus taip pat atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių piliečiai ir šių užsienio valstybių nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės.

Įsigaliojus Susitarimui dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, Jungtinė Karalystė nuo šių metų vasario nebėra ES nare ir pagal šį susitarimą ES atžvilgiu oficialiai yra laikoma trečiąja šalimi. Tačiau Jungtinė Karalystė ir toliau atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus – yra NATO bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė. Tad žemės įsigijimas šios šalies subjektams išlieka toks pats, koks ir buvo iki jai pasitraukiant iš ES.

NŽT, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos