Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
BŽŪP
Paramos pinigai stichijų žalai atlyginti ir kovai su plėšrūnais

Vilnius. Jeigu Europos Komisija pritars Lietuvos pasiūlymui, ES paramos lėšomis bus teikiama pagalba ūkininkams, nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių, finansuojamos plėšrių gyvūnų atgrasymo priemonės ir kuriami rizikų valdymo fondai.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) stebėsenos komitetas pritarė siūlomam programos finansinio plano pakeitimo projektui. Suderinus su Europos Komisija, programą ruošiamasi papildyti trimis naujomis priemonėmis ir veiklomis.

Kaip informuoja Žemės ūkio ministerija, naująja priemone „Parama gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimui ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymui“  bus siekiama padėti ūkiams spręsti rizikos valdymo problemas. Pagal ją numatyta ūkiams kompensuoti dalį lėšų, investuotų į prevencines biologinės saugos priemones. Tai paskatintų juos geriau prisitaikyti prie ypač pavojingų užkrečiamųjų gyvūnų ligų. Numatytas priemonės biudžetas – 3,4 mln. Eur.

Bioversija 2024 07 09 m7

Vilkų daromai žalai kasmet augant, Stebėsenos komitetas nutarė, kad KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ tikslinga papildyti nauja veikla – „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Pagal veiklą, kuriai numatoma skirti 1 mln. Eur, planuojama remti elektrinio piemens ir elektrinių tvorų, specialių aviganių šunų veislių įsigijimą.

Stebėsenos komitetas pritarė KPP papildymui nauja veiklos sritimi – „Pajamų stabilizavimo priemone (rizikų valdymo fondai)“. Šiai veiklai numatoma skirti 1,6 mln. Eur.

Atitinkamai perskirstytas ir KPP biudžetas, iš mažiau populiarių priemonių lėšas skiriant sėkmingiau įgyvendinamoms. Parama smulkiems ūkiams padidės 10 mln. Eur.

Atsižvelgęs į blogą melioracijos sistemų būklę ir lėšų iš valstybės biudžeto trūkumą, Stebėsenos komitetas pritarė, kad parama žemės ūkio vandentvarkai padidėtų beveik 1,9 mln. Eur.

Poreikis tvarkyti vietinius kelius kaime išlieka didžiulis. Tikimasi, kad Europos Komisija pritars Lietuvos siekiams paramai investicijoms į visų rūšių mažos apimtiems infrastruktūrą (t. y. savivaldybių projektams vietiniams keliams tvarkyti) papildomai skirti 10,4 mln. Eur.

Anot ŽŪM pranešimo, pakeitimai laukia priemonės „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, taip pat peržiūrėtos vietos bendruomenių administravimo išlaidos, papildytas mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąrašas, padidintos miškams skirtos priemonės išmokos.

ŽŪM, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos