BASF A1 2024 06 19 Basf m1 2024 06 19
Aplinka, miškai
Ministrai sutarė dėl mėšlo laikymo tvarkos

Vilnius. Žemės ūkio ir aplinkos ministrai teigia, kad būtina griežčiau reguliuoti mineralinių trąšų naudojimą, tačiau tirštąjį mėšlą bus leidžiama laikyti laukuose ir draudžiamuoju tręšti laikotarpiu.

Pranešama, kad laikantis nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, tirštąjį mėšlą bus galima laikyti laukuose ir po lapkričio 15 d. Teigiama, kad kompromisinį sprendimą žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas priėmė įvertinę žemės ūkio sektoriaus išsakytus argumentus ir pasikonsultavę su mokslo institucijų atstovais.

Taip pat sutarta, kad tikslinga atlikti papildomą tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar nustatyti reikalavimai leidžia užtikrinti, jog mėšlo rietuvės, laikomos laukuose draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, neteršia aplinkos. Jei tyrimo rezultatai parodys, kad reikalavimai to neužtikrina, jie bus peržiūrimi ir griežtinami.

Bioversija 2024 04 26 m7

Bendru  ministrų įsakymu patvirtintose Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo nuostatose numatyta, kad nuo lapkričio 15 d. ruošiant vietą tirštajam mėšlui laukuose laikyti, pirmiausia ant dirvos paviršiaus turi būti formuojamas ne mažesnis kaip 20 cm durpių, smulkintų arba nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų sluoksnis srutoms bei skysčiams iš mėšlo sugerti.

Be to, laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kad srutos neištekėtų už jo ribų. Rietuvėse mėšlas gali būti laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, uždengiamas lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis, dangomis arba ne mažesniu kaip 10 cm storio durpių, žemių, smulkintų arba nesmulkintų šiaudų, pjuvenų sluoksniu. Rietuvė turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrinta, jog srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų, kvapų sklidimo. Rietuvės lauke įrengiamos tuose laukuose, kurie bus tręšiami.

Apraše numatytas draudimo naudoti ištaškymo technologijas tręšiant skystuoju mėšlu ir srutomis terminas atidedamas iki 2025 m., atsižvelgus į tai, kad ūkio subjektams, tokiu būdu tręšiantiems 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų, būtina įsigyti ar atnaujinti turimą techniką ir tam reikalingos investicijos.

Ministrų susitikimo metu taip pat sutarta skatinti naudoti organines trąšas ir tręšimo produktus, gaminamus iš perdirbto mėšlo, todėl papildomą dėmesį ketinama skirti mėšlo perdirbimo ir kompostavimo reikalavimams nustatyti, šių produktų sertifikavimui.

Pranešime taip pat teigiama, kad siekiant mažinti vandens telkinių taršą, susijusią su mineralinių trąšų naudojimu artimiausiu metu turėtų būti nustatyti reikalavimai rinkti ir teikti duomenis apie ūkiuose sunaudojamas trąšas, rengti tręšimo planus tręšiant tiek mineralinėmis, tiek organinėmis trąšomis, taip pat reglamentuoti didžiausią leistiną mineralinių ir organinių trąšų azoto tręšimo normą.

Siekiant paskatinti tausų trąšų naudojimą, abi ministerijos ruošia vieningą tręšimo planų rengimo metodiką bei Tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemę.

MŪ, ŽŪM, AM inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos