Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Žemės ūkio rūmams vadovaus A. Stančikas

Kaunas, vasario 25 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininku trejų metų kadencijai šiandien įvykusiame ŽŪR suvažiavime išrinktas Andriejus Stančikas, atstovaujantis Pieno gamintojų asociacijai. Už jį balsavo 70 delegatų. Už antrą kandidatą - žemės ūkio viceministrą Aušrį Macijauską - balsavo 29 delegatai.

Pirmininko rinkimai buvo svarbiausias suvažiavimo klausimas. Ligšiolinis ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas, vadovavęs rūmams 6 metus, nusprendė nekelti savo kandidatūros į šias pareigas. Šį sprendimą nulėmė asmeninės priežastys.

Bronius Markauskas

Bioversija 2024 04 26 m7

Atsiskaitydamas suvažiavimui už kadenciją, B. Markauskas pažymėjo ne vieną žemdirbių labui nuveiktą svarbų darbą, tarp jų įšaldytą 5 proc. pelno (pajamų) mokestį, įteisintas socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo „lubas" ir „grindis", elektros galios mokesčio taikymo termino sutrumpinimą iki 3 mėnesių, savanoriško pasėlių draudimo įteisinimą, pieno perdirbimo monopolio sugriovimą. Tačiau liko ir svarbių neišspręstų problemų: apleistų žemių „įdarbinimas", parama šiltnamių ūkiui ir sėklininkystės dauginamajai medžiagai, miškų ūkinės veiklos administravimo perdavimas Žemės ūkio ministerijai.

Naujos kadencijos ŽŪR vadovybės laukia sunkus darbas - tinkamai atstovauti žemdirbių interesams formuojant ES bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 metų principus. Kiti siekiai - sudaryti palankias sąlygas vidutinių ūkių plėtrai, kad jie taptų vyraujančiais Lietuvoje, ir nustatyti aiškius šalies žemės ūkio gamybos prioritetus.

ŽŪR ir ateityje teks ginti žemdirbius nuo nepamatuotai griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų, dėl kurių didėja žemės ūkio gamintojų išlaidos, varžoma veikla, auga produkcijos savikaina. Negalima išleisti iš akiračio ir žemės ūkio specialistų ruošimo profesinėse ir aukštosiose mokyklose.

Pirmininko rinkimuose netrūko emocijų

Diskusijos dėl ŽŪR veiklos perspektyvų liko antrame plane - absoliuti dauguma delegatų siejo rūmų ateitį su būsima vadovybe ir siūlė savo kandidatus. Kadenciją baigiančią vadovybę labiausiai kritikavo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos atstovai. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas negailėjo kritikos ŽŪR administracijai ir direktoriui.

Į ŽŪR pirmininko postą buvo pasiūlyti keturi kandidatai: Bronius Markauskas, Aušrys Macijauskas, Andriejus Stančikas ir Zigmas Aleksandravičius.

Pastarasis ragino delegatus „pasinaudoti istorine galimybe ir išrauti ŽŪR įsišaknijusį administracijos diktatą, sugrąžinti į Rūmus demokratiją, o Rūmus sugrąžinti žemdirbiams". Protestuodamas prieš dabartinį ŽŪR Statutą, kuris suteikia vienodas balso teises ir smulkioms rajonų ir skaitlingoms respublikinėms organizacijoms, Z. Aleksandravičius atsiėmė savo kandidatūrą.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vardu kalbėjęs Viktoras Rinkevičius sakė palaikąs B. Markausko kandidatūrą, o jeigu atsisakysiąs - tuomet A. Stančiko. A. Macijauską jis apibūdino kaip veiklų, energingą ir puikų viceministrą, kuriam linkėjo sėkmingai darbuotis ministerijoje.

B. Markauskui paskelbus apie atsisakymą kandidatuoti, suvažiavimo delegatams teko rinktis tarp A. Macijausko ir A. Stančiko. Pirmasis žadėjo esminius pertvarkymus Rūmuose, visų pirma aiškiai atskirti ŽŪR administraciją nuo Tarybos, ir personalines permainas. Antrasis sakė, kad ŽŪR virtuvę galima pertvarkyti nekeliant didelio triukšmo.

Aušrys Macijauskas

Balsavimo metu salėje buvo 104 iš 114 deleguotų asmenų. Balsavimas buvo atviras. Už A. Macijauską balsavo 29, už A. Stančiką - 70 delegatų.

Priimdamas sveikinimus ir dėkodamas už pasitikėjimą, naujasis ŽŪR pirminikas A. Stančikas sakė nejaučiąs ypatingo džiugesio, nes žinąs, kad laukia sunkus darbas. Jo teikimu, ŽŪR vicepirmininku išrinktas buvęs ŽŪR Ekonomikos skyriaus vedėjas Sigitas Dimaitis, pastaruoju metu atstovaujantis Žemės ūkio rūmams Vyriausybėje ir Seime.

Andriejus Stančikas (kairėje)

Iš pareigų pasitraukęs B. Markauskas (dešinėje) išrinktas A. Stančiko (dešinėje) pavaduotoju visuomeniniais pagrindais.

Naujasis ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas (g. 1961) ūkininkauja Plungės rajone. Yra baigęs LŽŪU, dirbo energetiku žemės ūkio įmonėse. Ūkininkauti pradėjo 1990 m., išsinuomojęs 10 ha. Šiuo metu dirba apie 500 ha, turi pieninių ir mėsinių galvijų bandas. Ūkyje dirba tik šeimos nariai. Andriejus Stančikas su žmona Sigutė išaugino 11 vaikų.

A. Stančikas - Pieno gamintojų asociacijos pirmininkas ir kooperatyvo „Pieno gėlė" vienas iš steigėjų bei valdybos pirmininkas

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos