Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Strateginio plano administravimo taisyklėse – naujos paramos skyrimo nuostatos
Asociatyvi Vecteezy nuotr.

Vilnius. Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, kuriose nustatyta, kad nuo šiol sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima tik Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Administravimo taisyklėse neliko nuostatų, pagal kurias Projektų atrankos komiteto (PAK), atsakingo už paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjams sprendimų priėmimą, darbas būtų organizuojamas ir vykdomas ŽŪM.

Nuo šiol intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais PAK sudaro ir jo darbą organizuoja NMA.

Bioversija 2024 04 26 m7

PAK sudarymo tvarką ir darbo organizavimą nustato su ŽŪM suderintas NMA direktoriaus įsakymu patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komitetų darbo reglamentas.

ŽŪM atstovai turi būti kviečiami dalyvauti PAK, atsižvelgiant į projekto apimtį ir paramos dydį. Taip pat ŽŪM prižiūri, kaip NMA atlieka jai pavestas paramos paraiškų vertinimo ir atrankos funkcijas.

Administravimo taisyklėse nustatyta, kokiais atvejais į PAK sudėtį įtraukiami atitinkamais klausimais kompetentingi nariai, turintys pakankamai žinių ir patirties, būtinos rekomendacijoms dėl svarstomų paramos paraiškų atrankos pateikti:

  • kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma iki 100 000 Eur (įskaitytinai), PAK sudaro NMA atstovai, suteikiant jiems balsavimo teisę;

  • kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma nuo 100 000,01 Eur iki 299 999,99 Eur, PAK sudaro NMA atstovai ir bent vienas ŽŪM atstovas, suteikiant jiems balsavimo teisę;

  • kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma yra 300 000 Eur ir daugiau, PAK sudaro NMA atstovai ir ŽŪM atstovai, suteikiant jiems balsavimo teisę, tačiau daugiau kaip pusė komiteto narių turi būti ŽŪM atstovai.

Taip pat prireikus į PAK sudėtį gali būti įtraukiami institucinių partnerių atstovai, suteikiant jiems balsavimo teises, ir stebėtojų teisėmis dalyvaujantys ekspertai.

Naujos Administravimo taisyklių nuostatos bus taikomos administruojant paramos paraiškas, dėl kurių kvietimai bus skelbiami nuo 2024 m. gegužės 31 dienos.

Su žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo pakeistos Administravimo taisyklės, galite susipažinti čia.

Šaltinis: NMA
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kokio senumo traktorių turite ūkyje?
Visos apklausos