Basf A1 12 09 23 Basf 2023 09 08 m1
Agropolitika
Seime aptartas tolesnis ES paramos naudojimas

Vilnius, kovo 30 d. Jaunųjų ūkininkų rėmimui 2012-2013 metams yra likę 5 mln.(iš viso skirta 295 mln.) litų. Atsižvelgiant į tai, kad vienam pareiškėjui didžiausia paramos suma gali siekti 138 tūkst. litų, paramos lėšų užtektų tik 36 pareiškėjams. Todėl bus svarstoma, ar skelbti paraiškų surinkimą 2012-2013 metų laikotarpiu.

Apie tai praėjusią savaitę kalbėta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje. Žemės ūkio ministerija planuoja pasibaigus priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" paraiškų surinkimui atlikti analizę kiek lėšų nepanaudota, ar galima jas perskirstyti į kitas priemones.

Kaimo reikalų komiteto siūlymu, Žemės ūkio ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išnagrinėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų tikrinimo bei derinimo procedūras, įvertinti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius šį procesą. Šios darbo grupės vadovas Žemės ūkio viceministras E. Raugalas pristatė Komitetui išvadas ir pasiūlymus.

Bioversija 23 09 01 m7

Šiuo metu kadastro duomenų bylų patikra atliekama Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (toliau - NŽT) teritoriniuose padaliniuose - žemėtvarkos skyriuose. VĮ Registrų centras, kuris tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą, prieš registruodamas duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, taip pat atlieka kadastro duomenų bylų patikrinimą ir, nustatant neatitikimams teisės aktų reikalavimams, grąžina bylas taisymams. NŽT (be kadastro duomenų bylų patikros bei derinimo) atlieka matininkų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Darbo grupė konstatavo, jog šiuo metu žemės sklypų kadastro duomenų bylų (toliau - kadastro duomenų byla) tikrinimo bei derinimo procesas vyksta nepakankamai efektyviai. Darbo grupė siūlo

Žemės ūkio, Teisingumo ministerijai ir NŽT parengti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų bei kitų teisės aktų pakeitimo projektus, inicijuoti kadastro duomenų bylų patikros proceso perkėlimą į elektroninę erdvę.

Kaimo reikalų komitetas taip pat išklausė informaciją apie NŽT šiuo metu vykdomą elektroninių paslaugų vystymą (informacinių resursų centralizaciją, Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnalą, informaciją apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės privatizavimą ir apie patvirtintas išvadas dėl žemės, miško ir vandens telkinio perdavimo nuosavybėn neatlygintinai, laisvos valstybinės žemės apskaitą, NŽT patikėjimo teise valdomi žemės sklypai ir pan.). 

Komitetas išklausė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie socialinio draudimo išmokų, susijusių su motinyste, mokėjimą ūkininkams. Išaiškinta, kad asmenims, gaunantiems motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpas ir įregistravusiems ūkininko ūkį, šios išmokos neperskaičiuojamos ir mokamos toliau, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų iš ūkio veiklos.

Seimo Kaimo reikalų komiteto inf.

  Gudinas - 23 06 14
  Bayer 2023 08 21

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate saugomų teritorijų žemėlapius?
  Visos apklausos