Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Agropolitika
Sankcijos nusižengusiems paramos gavėjams – aiškesnės ir teisingesnės

Vilnius. Žemės ūkio ministerija pakeitė sankcijų nustatymo tvarką už pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Ministerija nurodo, kad sankcijų apskaičiavimas ir taikymas bus daug aiškesnis ir teisingesnis, lengviau suprantamas paramos gavėjams.

Pareiškėjui, paramos gavėjui ir partneriui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos, kitos poveikio priemonės. Tuo atveju, kai taikoma 100 proc. paramos sumažinimo ar paramos sumos susigrąžinimo sankcija, paramos sutartis nutraukiama.

Naujoji metodika papildyta nuostatomis dėl pakartotinio pažeidimo nustatymo ir sankcijos skyrimo; išskirtinių aplinkybių ir jų sąrašo; mažareikšmio pažeidimo ir jo taikymo; sankcijų dydžių ir kitų nuostatų.

Nuo šiol bus labiau atsižvelgiama į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą, tačiau ŽŪM pabrėžia, kad sankcijos už tyčinius ar piktybinius pažeidimus nešvelninamos.

Jei bus nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, sankcijos bus sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotą sankciją. Jei bendra sankcijos suma bus mažesnė nei 100,01 Eur, bus skiriama 100,01 Eur sankcija.

Jei bus nustatyta, kad vienas pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio padarytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos kitam pažeidimui padaryti, tų pažeidimų sankcijos nebus sumuojamos, o sankcija taikoma tik už tą pažeidimą, už kurį sankcija yra didžiausia.

Sankcijos nebus taikomos, jei pažeidimas padarytas dėl išskirtinių aplinkybių. Pareiškėjui reikės įrodyti dėl kokių aplinkybių (pvz., ligos, privalomosios karo tarnybos, gaisro, meteorologinių reiškinių, turėjusių didelį poveikį valdai, embargo ir kt.) jis negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Tačiau išnykus šioms išskirtinėms aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai ir partneriai privalės laikytis prisiimtų įsipareigojimų.

Bioversija 22 08 31

Metodikoje yra apibrėžti ir mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie neatneš žalos ES ar šalies biudžetui, bus padaryti netyčia ar neturės įtakos projekto tikslams pasiekti, todėl galės būti ištaisyti. Ištaisius šiuos mažareikšmius pažeidimus, sankcijos nebus taikomos.

Griežtos sankcijos laukia darančių pakartotinius pažeidimus. Pažeidimo pasikartojimas bus nustatomas pagal tai, ar per visą 2014-2020 m. programavimo laikotarpį buvo nustatyta panašių to paties pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio pažeidimų, įgyvendinant tą patį projektą ar tokią pačią priemonę, arba per pastaruosius ketverius metus buvo nustatyta panašių pažeidimų, įgyvendinant panašią 2007-2013 m. programavimo laikotarpio priemonę. Už pirmą kartą nustatytą pakartotinį pažeidimą nustatyta sankcija bus didinama 10 proc., už antrą kartą - 20 proc., o už trečią - 30 proc.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija