Pretenduoti į paramą pasitraukus iš prekinės žemės ūkio gamybos gali tik stambesni ūkiai
2012-06-13

Vilnius, birželio 13 d. Iki birželio 29 d. priimamos paraiškos dėl paramos pagal ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę. Žemės ūkio ministerija sulaukia nusiskundimų, kad kelias į šią paramą užkirstas smulkiesiems ūkininkams.

Siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos" taikomas naujas reikalavimas - pareiškėjo valdos ekonominis dydis iki paramos paraiškos pateikimo paskutinius du metus turi būti didesnis nei 2 EDV (žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius atkreipia dėmesį, kad šis reikalavimas buvo įrašytas sulaukus pastabų po Europos Komisijos atlikto audito. Iki 2012 metų priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos" taisyklėse buvo reikalavimas, kad tuo atveju, jei Nacionalinė mokėjimo agentūra negali esamų informacinių sistemų ir registrų pagalba nustatyti, jog pareiškėjas 2 metus iki paraiškos pateikimo vertėsi prekine žemės ūkio gamyba, jis turi pateikti papildomus dokumentus, įrodančius, jog 2 metus iki paraiškos pateikimo vertėsi prekine žemės ūkio gamyba (sąskaitas faktūras, kvitus ar kitus pardavimą įrodančius dokumentus).

Linas Agro 20 09 01

Pavyzdžiui, pieno kvotų administravimo sistemoje buvo tikrinama, ar pareiškėjai buvo gamintojais ir turėjo pieno kvotą. Jos neturėję pareiškėjai buvo tikrinami Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje, siekiant nustatyti, kurie iš jų laikė gyvulius ir pardavė juos skerdimui, t. y. vykdė gyvulininkystės produkcijos tiekimą rinkai.

Supaprastintų tiesioginių išmokų administravimo informacinėje sistemoje buvo atliekamas tikrinimas, ar pareiškėjai deklaravo grūdines kultūras.Tačiau Europos Komisijos auditoriai, atlikę auditą, teigia, kad Lietuva nepakankamai tikrino, ar ūkininkas, prieš pradėdamas dalyvauti Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos schemoje, užsiėmė prekine žemės ūkio gamyba - t. y. išreikšta pastaba, kad nebuvo apibrėžta, kokio dydžio turi būti ūkis, kad ūkininkas būtų laikomas užsiimančiu prekine žemės ūkio gamyba.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą pusiau natūriniu ūkiu laikomas 1-4 EDV ūkis, užsiimančiu prekine žemės ūkio gamyba ūkiu - daugiau kaip 4 EDV.Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos mokesčių sistemoje ūkiai suskirstyti į keturias grupes: iki 2 EDV, nuo 2 iki 4 EDV, nuo 4 iki 14 EDV ir daugiau nei 14 EDV. Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, privalomojo sveikatos draudimo mokestį moka tuo atveju, kai EDV yra didesnis negu 2.

Dar vienas paraiškų rinkimo etapas planuojamas nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Iki paraiškų rinkimo bus tikslinamos priemonės įgyvendinimo taisyklės, nurodant, kad pareiškėjo valdos ekonominis dydis iki paramos paraiškos pateikimo bet kuriuos du metus per paskutinius ketverius metus turi būti didesnis nei 2 EDV. Taip siekiama praplėsti galimų pareiškėjų ratą.Žemės ūkio ministerija, siekdama išvengti finansinių korekcijų, privalėjo atsižvelgti į Europos Komisijos auditorių pateiktas pastabas, vykdyti nurodytas rekomendacijas ir patikslinti priemonės įgyvendinimo taisykles apibrėžiant, kokio dydžio turi būti ūkis, kad ūkininkas būtų laikomas užsiimančiu prekine žemės ūkio gamyba.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikia riboti tiesiogines išmokas (nustatyti „lubas“)?
Orai