Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Agropolitika
Parama smulkiesiems – galimybė ar spąstai?

Vilnius. Kyla abejonių, ar smulkieji ūkininkai masiškai bandys pasinaudoti jiems numatyta papildoma parama ir rizikuos prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus.

Smulkieji ūkininkai raginami iki birželio 29 d. pretenduoti gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Lietuva iškrenta iš ES konteksto

Bioversija 22 08 31

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, apie 80 proc. įregistruotų žemės ūkio valdų yra smulkieji ūkiai. Daugelyje Europos Sąjungos (ES) šalių šie ūkiai svarbūs dėl socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių aspektų, smulkieji ūkininkai sudaro didžiąją tiesioginių išmokų gavėjų dalį. Tačiau Lietuvoje susiklostė kitokia padėtis: smulkieji ūkininkai skundžiasi, kad jiems tenka mažiausiai paramos.

Vienas pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) tikslų – remti smulkiuosius ir vidutinius ūkius, kad jie būtų konkurencingi ir galėtų išsilaikyti rinkoje.

Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, siekiant šio tikslo, imtasi veiksmų. Pirmiausia – perskirstytos lėšos ir skirti papildomi 15 mln. Eur veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“, dėl to papildomai galėtų būti paremta 1 000 smulkiųjų ūkių.

Kitas smulkiesiems ūkininkams svarbus pokytis – jau gegužės 2 d. prasidėsiančiam paramos paraiškų priėmimui numatyta leisti paramos lėšomis įsigyti naudotus, senesnius kaip 7 metų traktorius, kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą.

Smulkieji ūkininkai, siekiantys  didinti savo ūkių konkurencingumą, turėtų iki birželio 29 d. pretenduoti gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistės Agnės Kvedarienės, ši veiklos sritis – viena patraukliausių, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc., o ją gauti galima ne tik žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti ar gamybiniams pastatams statyti, bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms nusipirkti. Nuo 2018 m. parama gali būti skirta ir naudotiems traktoriams įsigyti.

Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 015 038 Eur paramos suma. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Sveikina ir perspėja

Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys sakė, kad apie naujas priemones sunku spręsti, kol parama dar negauta. „Jaunieji ūkininkai ir iki šiol turėjo galimybių gauti paramą, tačiau jie dažnai bijo prisiimti įsipareigojimus, baiminasi dokumentų rengimo. Daugelį tai atbaido. Būna atvejų, kai ūkininkas jau gauna paramą, tačiau ją grąžina, nes išsigąsta įsipareigojimų“, – pažymėjo M. Kaktys.  

Jis primena, kad jaunieji ūkininkai turėjo pageidavimų gauti paramą įsigyti seniems traktoriams. „Tačiau mano manymu vis tiek geriau pirkti naują traktorių, kuris bus patikimesnis, mažiau terš aplinką. Žinoma, smulkiems ūkininkams sunkiau nusipirkti naujus traktorius, nes kredito įstaigos ne taip noriai jiems skolina. Vis tiek aš raginčiau smulkiuosius ūkininkus būti aktyvesniais ir ryžtis prašyti paramos. Juk daugelis ūkininkų pradėjo nuo mažų ūkių ir po to truputį augo“, – sakė M. Kaktys.

Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius sako sveikinąs pasiūlymus dėl paramos smulkiesiems ūkininkams, tačiau taip pat turįs abejonių dėl idėjų praktinio įgyvendinimo.

„Smulkūs ūkiai neturi patirties rengiant projektus. Jie, prašydami paramos, turi prisiimti finansinę riziką, įsipareigojimus 5 metams.

Politikai dabar bando sudaryti geresnes sąlygas mažesniems ūkiams gauti paramą, nes statistika rodo, kad šie ūkiai gavo mažai paramos, o didžioji dalis paramos atiteko stambiems ūkiams. Dabar bandoma kaip nors tą santykį tarp smulkių ir stambių ūkių pakeisti ir taip sumažinti tvyrančią įtampą“, – mano R. Juknevičius. Anot jo, daugelis mažų ūkių praleido galimybes gauti paramą, nes nesiryžo rengti projektų ir prisiimti riziką.

R. Juknevičius atsargiai vertina galimybę įsigyti senesnę nei 7 metų techniką. „Perkant naują techniką, didelę tikimybė, kad 5 metus ji tarnaus be priekaištų. Perkant jau 7 metus eksploatuotą traktorių kur kas didesnė galimybė, kad jis suges, o tada ūkininkui teks papildomai investuoti. Dėl to ūkininkai gali nesiryžti prisiimti rizikos ir nepirkti pigesnės, bet senesnės technikos. Be to, nurodoma, kad negali būti perkamas traktorius, kuriam įsigyti jau buvo skirta parama. Čia atsiranda landų sukčiavimui. Dėl šių priežasčių turiu spėjimą, kad šia galimybe pirkti traktorius nebus plačiai naudojamasi“, – svarstė R. Juknevičius,

Tinkamos išlaidos

Kaip skelbia ŽŪM, smulkieji ūkininkai galės gauti investicijų naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus įrangą, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakų arba kitoms reikmėms, pavyzdžiui: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), naudotiems traktoriams, senesniems kaip 7 metų, turintiems galiojančią privalomąją techninę apžiūrą ir kuriems finansuoti prašoma paramos, kurie nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų, taip pat naujiems technologiniams įrenginiams, naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, susijusiai su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, skirtai verslo plano reikmėms, naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms įsigyti.

Paramos lėšomis bus kompensuojama ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas), naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms.

Taip pat pareiškėjai gali planuoti įsigyti ūkinių gyvūnų, daugiamečių augalų ir jų sodinimo paslaugų. Žemės ūkio naudmenos, kuriose bus sodinami paramos lėšomis įsigyti augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) būti nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais nuo paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 8 metus. Nuomos, panaudos sutartys paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija