Basf A1 12 09 23 Basf 2023 09 08 m1
Agropolitika
Pakeistos ekologinio žemės ūkio taisyklės

Vilnius. Žemės ūkio ministerija praneša, kad atsižvelgus į Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos  priimtus sprendimus, žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pasirašė įsakymus, keičiančius ekologinį žemės ūkį reglamentuojančias taisykles.

Pakeistose ekologinio žemės ūkio taisyklėse numatyta, kad sertifikavimo įstaigai nustačius, jog dirvožemis, produkcija  buvo užteršti ekologinėje gamyboje neleistinomis naudoti cheminėmis medžiagomis, ūkininkui bus suteikta galimybė įrodyti, kad tarša sertifikuotame lauke atsirado dėl šoninės kaimyninės taršos. Yra numatyta procedūrų eiga taršai įrodyti.

Numatyta suteikti galimybę ūkio subjektui sušvelninti sankcijas užterštai lauko daliai ir jų netaikyti neužterštai lauko daliai, taip pat atsiradus taršai dėl šoninės kaimyninės taršos, sertifikuotiems laukams kituose teisės aktuose numatyta nemažinti kompensacinių išmokų.

Bioversija 23 09 01 m7

Sertifikavimo įstaigai sertifikuojamoje produkcijoje nustačius neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliuose, buvimą, detalizuojami veiksmai, kuriuos ūkio subjektas turi atlikti, norėdamas pateikti įrodymus, kad dalis tame sandėlyje ar kituose sandėliuose laikomos produkcijos neužteršta.

Kituose teisės aktuose nustatyta, kad esant pažeidimui, kai sandėlyje laikoma produkcija nesertifikuojama dėl sandėlio chemijos nustatymo, pirmą kartą bus taikomas įspėjimas, o esant pakartotiniams atvejams parama mažinama 3 proc. nuo ekologinio ūkininkavimo paraiškos.

Nustačius, kad žemė buvo užteršta neleistinais ekologinėje gamyboje naudoti patvariais organiniais teršalais, ūkininkams bus suteikta galimybė kreiptis ir gauti leidimą pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Šiuo atveju sertifikavimo įstaiga einamaisiais ir paskesniais metais lauką sertifikuoja kaip pirmųjų pereinamojo laikotarpio metų iki tol, kol ūkininkas savo ištekliais ir iniciatyva įrodys, kad tame lauke dirvožemis išsivalė.

Pakeitimais įteisinama orientacinė neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų koncentracijos dirvožemyje, augale ir produkcijoje ribinė vertė, taip pat detalizuojama tvarka, kaip sertifikavimo įstaiga turi vertinti taršos koncentraciją, atsižvelgdama į pateiktą laboratorijos tyrimo metodo paklaidą.

Siekiant ūkio subjektams suteikti daugiau galimybių dirvožemiui gerinti ir atsižvelgiant į šiltnamiuose auginamų augalų specifikaciją, nereikalaujama šiltnamiuose taikyti sėjomainos ir augalų kaitos, nurodytos Ekologinių žemės ūkio taisyklių 37 punkte.

Taip pat pakeistos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.

Pakeitus taisykles, 8 augalų, kurie tinkami kaip daugiamečių žolių įsėlis, sąrašas papildytas dar vienu – žaliuoju pūdymu.

Numatyta, kad žaliajame pūdyme pareiškėjai turėtų auginti augalų mišinius, kuriuose vyrauja šie augalai: facelija, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai. Nurodyti augalai turės būti auginami mišinyje su  migliniais ir (arba) bastutiniais augalais, taip pat tokiame pūdyme bus draudžiama nuimti derlių, t. y. čia neturės būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti.

Žemės ūkio subjektams, kurie dirvos gerinimui ekologiniuose laukuose augino įsėlines kultūras, nurodytas taisyklių 2 priedo VII skyriuje, tačiau deklaravimo metu šiems laukams nenurodė sutartinio kodo „ĮS“, bus laikoma, kad šis plotas atitinka įsėlio reikalavimą.

Taisyklėse pakeitus nuostatas dėl  finansinių sankcijų taikymo, dabar poveikio priemonės bus skirstomos pagal pažeidimų mastą, pasikartojimų dažnį. Reikalavimas grąžinti paramą bus taikomas tik trečią kartą nustačius taršą neleistinomis cheminėmis medžiagomis.

Esant pažeidimui, kai sandėlyje esanti ekologinė produkcija nesertifikuojama dėl jame rastos laikytos chemijos, pirmą kartą bus taikomas įspėjimas, o esant pakartotiniams atvejams – apskaičiuota paramos pagal priemonę suma bus sumažinama 3 proc.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios taisyklių nuostatos, susijusios su sankcijomis,  bus taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pareiškėjų pateiktoms paraiškoms.

ŽŪM, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14
  Bayer 2023 08 21

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate saugomų teritorijų žemėlapius?
  Visos apklausos