Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Agropolitika
Nelegalių AAP naudotojų nėra ar jie nepagaunami?

Vilnius. Nors neretai kalbama apie dideliais kiekiais nelegaliai naudojamus augalų apsaugos produktus, pernai Lietuvoje nustatytas tik vienas neregistruotų augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo atvejas, šiemet du.

Kyla natūralus klausimas, kas yra tie ūkininkai, kurie naudoja mūsų šalyje neregistruotus produktus.

Valstybinė augalininkystės tarnyba informavo, kad  remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), atskleisti šių asmenų pavardžių negali.

Bioversija 22 08 31

Šis pertekliniais reikalavimais pripildytas reglamentas jau tapo įvairių institucijų pagalbininku, atsisakant suteikti informaciją visuomenei aktualiais klausimais.

Tačiau Anykščių laikraštis „Anykšta“ atskleidė, kad su neregistruotais AAP įkliuvo ir buvęs Anykščių rajono tarybos narys.

Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino, kad šiemet vykdant augalų apsaugos produktų naudojimo priežiūrą Anykščių rajono ūkininkui R. P. priklausančiame sandėlyje buvo rasti Lietuvoje neregistruoti augalų apsaugos produktai: herbicidas Tribenuron-metilas 75 proc., herbicidas Grodil ir vienas neidentifikuotas produktas.

Ūkininkas taip pat nepateikė jokių augalų apsaugos produktų įsigijimo dokumentų. Taip jis pažeidė Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių reikalavimus. Už nustatytus pažeidimus anykštėnui buvo surašytas administracinių nusižengimų protokolas ir skirta 30 eurų bauda.

Už minėtą nusižengimą pagal LR administracinių nusižengimų kodeksą skiriama nuo 60 iki 120 eurų bauda. Ūkininkas anksčiau nebuvo baustas, savo kaltę pripažino ir gailėjosi dėl padaryto nusižengimo, jam buvo skirta pusė numatytos minimalios baudos.

Anykščių laikraštis „Anykšta“ pranešė, kad tyrime dalyvavo ir visuomeninės organizacijos – Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) ekspertas.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija