Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Naujų šaukimų smulkiesiems ūkiams kol kas neplanuoja

Vilnius. Iš 12 mln. eurų europinės paramos, numatytos smulkiesiems ūkiams remti, išmokėta 10 mln. eurų. Iš viso šia parama pasinaudos daugiau kaip 800 šalies ūkių, pateikusių paraiškas 2015 ir 2016 metais. Naujo paraiškų surinkimo organizuoti nenumatoma.

„Žemės ūkio ministerija neigia, jog šiais metais bus organizuojamas kvietimas teikti paraiškas paramai pagal Kaimo plėtros programos 2014-2020 metų veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams". 2017-08-04 ministro pasirašytas įsakymas 3D-517, kuriuo patikslinamos lėšos paramai smulkiems ūkiams ir nurodoma jog 2017 metais tam skiriama 14 mln. eurų, bet šaukimai neorganizuojami", atkreipia dėmesį manoukis.lt skaitytojas, prašydamas išaiškinti, kodėl taip yra?

Anot Žemės ūkio ministerijos, pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams" 2017 m. paramos paraiškų surinkimas nenumatytas, kadangi visos lėšos, skirtos  naujoms paramos paraiškoms, jau yra panaudotos (tenkinant 2015 m. ir 2016 m. šaukimų paraiškas).

Bioversija 2024 04 26 m7

„Žemės ūkio ministerija, suprasdama šios priemonės reikalingumą, ieško įvairiausių galimybių toliau remti smulkiuosius ūkius. Kaimo plėtros programos priemonių finansavimo klausimas šiuo metu  svarstomas kompleksiškai, ieškant galimybių  perskirstyti lėšas tarp atskirų priemonių. Tačiau lėšų perskirstymas be Programos pakeitimo neįmanomas, be to, lėšų perskirstymas turi būti pagrįstas, tam turi pritarti socialiniai partneriai, Stebėsenos komitetas ir Europos Komisija", - nurodoma ministerijos atsakyme.

Smulkiesiems ūkininkams remti 2014-2020 m. laikotarpiu skirtas paramos lėšų biudžetas sudaro 16 mln. Eur (iš jų 11,8 mln. Eur skirta naujoms 2014-2020 m. paraiškoms, o 5 mln. Eur skirti 2007-2013 m. priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas" tęstiniams įsipareigojimams).

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad 2017-08-04 ministro įsakyme Nr. 3D-517 nurodyta maksimali lėšų suma 14 mln. Eur (įskaitant lėšas skirtas naujoms paraiškos (11,9 mln. Eur) bei tęstiniams 2007-2013 m. įsipareigojimams (2,22 mln. Eur), kuri buvo skirta priemonei nuo programinio laikotarpio pradžios iki 2017 m. pabaigos. Visos Programoje naujoms paraiškoms skirtos lėšos panaudotos organizuojant paraiškų rinkimo etapus 2015 ir 2016 m.,  2017 m. papildomų lėšų šiai priemonei yra neskirta.

Per 2015-2016 m. paramai smulkiesiems ūkiams gauti įvyko 3 paramos paraiškų priėmimo etapai, kurių metu pateiktos 1194 paramos paraiškos už 17 mln. eurų. Remiantis NMA 2017-08-09 duomenimis, paramos gavėjais patvirtinti 808 pareiškėjai, kuriems numatyta skirti beveik 12 mln. Eur, išmokėta paramos lėšų suma sudaro 10 mln. eurų. 

Veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams" lėšų paskirstymas pagal apskritis

Apskritis

Surinkta paraiškų

Patvirtinta paraiškų

Patvirtinta paramos suma, Eur

Alytaus

95

61

892 379

Kauno

151

110

1 620 170

Klaipėdos

75

56

827 372

Marijampolės

141

90

1 344 446

Panevėžio

113

63

917 517

Šiaulių

76

44

647 730

Tauragės

96

77

1 142 171

Telšių

62

46

684 499

Utenos

135

92

1 354 417

Vilniaus

250

169

2 490 212

Iš viso

1194

808

11 920 913

Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams" įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad į paramą gali pretenduoti ūkiai, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu ne mažesnis kaip 4000 ir ne didesnis kaip 7999 eurų. Paramos suma - ne daugiau kaip 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos