J. Kraujelis: „Užlipo ant pačių netinkamai padėto grėblio...“
2012-08-28

Vilnius, rugpjūčio 28 d. Žemės mokesčio įstatymo taikymo klausimą būtina svarstyti iš naujo. Žemės ūkio paskirties žemei, kuri naudojama žemės ūkio produkcijos gamybai, mokesčio taikymas privalo būti diferencijuojamas atsižvelgiant į žemės našumą. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija šią poziciją grindžia žemės ūkio ministro neseniai pasirašytu įsakymu, kuriuo patvirtinti žemės ūkio veiklos pajamų normatyvai.

Anot Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento Jeronimo Kraujelio (nuotr.), žemės ūkio ministro liepos 31 d. įsakymas „Dėl žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų patvirtinimo" akivaizdžiai parodo, kad tiek Asociacija, tiek kitos žemdirbių savivaldos organizacijos yra teisios, reikalaudamos, kad žemės mokestis turi būti skaičiuojamas ne nuo vidutinės žemės rinkos vertės, o nuo žemės našumo balo.

Įsakyme nustatyta, kad, pavyzdžiui, auginant kviečius žemėje, kurios našumas neviršija 35 balų, bendrųjų pajamų (be išmokų) normatyvas lygu nuliui, o 48 balų ir našesnėje žemėje - 210 litų iš hektaro. Auginant miežius žemėje, kurios našumas nesiekia 40 balų, normatyvas - nulis, o 48 balų ir našesnėje žemėje - 224 litai iš hektaro. Panašiai yra ir auginant kitas kultūras.

Net auginantiems galvijus žemėje, kurios našumas nesiekia 40 balų, normatyvas yra nulis, ir tik 48 balų žemėje normatyvas sudaro 61 litą vienam galvijui. Smulkiesiems ūkiams pajamų normos 48 balų ir našesnės žemės hektarui yra nustatytos beveik 4 kartus didesnės nei žemei iki 32 balų. Deja, vidutinė žemės rinkos vertė, nuo kurios 2013 metais numatyta skaičiuoti žemės mokestį, daugeliu atvejų gali būti kitokia nei nustatyti pajamų normatyvai. Ministro įsakymas priimtas atsižvelgiant į Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto skaičiavimus.

„Mūsų asociacijos prezidiumas numato kreiptis į institucijas, rengiančias žemės mokesčio skaičiavimo taisyklių projektą, su prašymu žemės ūkio paskirties žemei, naudojamai žemės ūkio produkcijai gaminti, žemės mokestį diferencijuoti tik nuo žemės našumo balo taip, kaip nustatyta pajamoms iš žemės ūkio veiklos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. 3D-636 „Dėl žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų patvirtinimo", įsigaliosiančiame nuo š. m. rugsėjo 1 d. Manau, kad šiuo atveju tiktų posakis: užlipo ant pačių netinkamai padėto grėblio", - sako LŽŪBA prezidentas Jeronimas Kraujelis.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikia riboti tiesiogines išmokas (nustatyti „lubas“)?
Orai