Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Agropolitika
Europos Komisija patvirtino Strateginio plano pakeitimus
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Vilnius. Europos Komisija (EK) patvirtino pirmąjį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano pakeitimų paketą. Jame – ir keičiama aktyvaus ūkininko sąvoka, į paramai tinkamų baltyminių augalų sąrašą įtraukta soja, koreguojami tarpinių pasėlių išlaikymo terminai ir kiti keitimai.

Kaip praneša Žemės ūkio ministerija, buvo pritarta daugumai siūlytų keitimų, į Planą įtrauktos papildomos priemonės ekonominių tikslų srityje, peržiūrėtas susietosios pajamų paramos teikimas  pieninių veislių karvių ir baltyminių augalų augintojams.

Keitimais į baltyminių augalų sąrašą, tinkantį susietajai paramai gauti nuo 2024 metų, įtraukta soja. Intervencinėje priemonėje „Susietoji pajamų parama pieninių veislių karvių augintojams (laikytojams)“ numatyta galimybė valdų valdytojams, kurie yra pripažintų kooperatyvų nariai, skirti nustatyto dydžio susietosios paramos išmokos priedą už pieninę karvę, bet ne daugiau kaip už 150 pieninių karvių.

Bioversija 2024 07 09 m7

Keičiamas ir „aktyvaus ūkininko“ sąvokos taikymas. Nuo 2024 m. visi ūkio subjektai, kurie už 2023 m. gavo ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur tiesioginių išmokų, bus automatiškai laikomi „aktyviais ūkininkais“. Tokią išimtį smulkesniems ūkiams numato ES reglamentas. Gavusieji daugiau kaip 2 tūkst. Eur tiesioginių išmokų turės atitikti Strateginiame plane nurodytus „aktyvaus ūkininko“ kriterijus (bent 1 iš 7 kriterijų).   

Koreguojami tarpinių pasėlių išlaikymo terminai

Pakeistame plane  numatyti tam tikri palengvinimai ekologinėse sistemose, aplinkosaugos ir klimato srities kaimo plėtros intervencinėse priemonėse.

Dalyvaujantiems  veikloje „Tarpiniai pasėliai“ ir pasirinkusiems auginti tarpinius pasėlius per žiemą, keičiami sėjos ir tarpinių pasėlių per žiemą išlaikymo terminai: pasėti ne iki rugsėjo 1 d., bet iki rugsėjo 15 d.; išlaikyti dirvoje ne iki kitų metų kovo 1 d., bet iki kovo 15 d., sudarytos galimybės nustatyti platesnį šių augalų sąrašą.

Dalyvaujantiems veikloje „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ bei dalyvaujantiems ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veikloje „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ šienavimo terminai suvienodinti su šienavimo terminais tiesioginėms išmokoms gauti (iš rugpjūčio 1 d. keičiama į rugsėjo 1 d.). Svarbu, kad dalyvaujantys šioje veikloje ir pasirinkę šienavimą kaip pievų (šlapynių) priežiūros būdą, neprivalės turėti ūkinių gyvūnų. 

Ekologinės sistemos „Gyvūnų gerovė“ veikloje „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ patikslintos nuostatos dėl minimalaus ploto. Pažymėtina, kad baigtiniu gyvuoju kiaulės svoriu neturėtų būti 120 kg, todėl keitimu nustatyta, kad Strateginiame plane yra išskiriamos 4 kiaulių grupės: 30-50 kg; 50-85 kg; 85-110 kg; virš 110 kg. 

Sumažintas atkuriamų pievų plotas 

Dalyvaujantys intervencinėje priemonėje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ galės pretenduoti į kompensacines išmokas ne tik už daugiametes pievas, bet ir už pievas iki 5 metų.  

Iš apibrėžimo „ariamoji žemė“ išbraukiami pievas apibūdinantys kodai (GPŽ, GPA), taip pat „trumpos rotacijos želdiniai“ – numatyta galimybė taikyti nacionalinių teisės aktų nuostatas, nustatančias kitokį atstumą tarp medžių bei jų kirtimo laikotarpį, nei nustatytą maksimalų 5 m atstumą tarp medžių ir ne retesnį kaip 8 m. kirtimo laikotarpį.

Jau anksčiau pranešta, kad gautas teigiamas EK atsakymas dėl daugiamečių pievų, 2018 m. referencinis daugiamečių pievų rodiklis sumažintas nuo 25,83 proc. (746 079 ha) iki 23,77 proc. (686 725,99 ha). Preliminariai atstatytinų pievų plotas sumažės iki 110 tūkst. ha.

GAAB 5 ir GAAB 6 keitimais aplinkosauginio įsipareigojimo laikotarpis pailginamas 15 dienų. Siekiant išvengti atvejų, kuomet pareiškėjams dėl meteorologinių sąlygų gali kilti sunkumų apsėti juodojo pūdymo plotus laiku, suderintas GAAB 6 pakeitimas, kuriuo apsėjimo data vėlinama vienu mėnesiu.

GAAB 8 plečiamas kraštovaizdžio elementų sąrašas, įtraukiant melioracijos griovių šlaitus. Dar vienas GAAB 8 pakeitimas, kuriuo yra patikslinamas kraštovaizdžio elemento pavadinimas: „Miškeliai, ariamoje žemėje įsiterpę medžių ir krūmų grupės, žolinė danga, želdynai ir (ar) želdiniai (įskaitant apleistas sodybvietes ar apleistus ūkinius pastatus, kurie nėra vyraujantys, tačiau galintys teikti prieglobstį faunai ir naudą biologinei įvairovei taip prisidedant prie GAAB 8 tikslo".

Mažinama administracinė našta

Priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ atsisakoma reikalavimo detalizuoti mokymus, konsultacijas, o veiklas, susijusias su aplinkosauginiu tvarumu ir išteklių naudojimo efektyvumu, reikalaujama detalizuoti, tik jei jos aktualios verslo plano įgyvendinimui. 

Priemonėse „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“, „Labai smulkių ūkių plėtra“ netinkamų finansuoti išlaidų sąraše išgryninta transporto priemonės apibrėžtis ir patikslinta, kad netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamas transporto priemonių, išskyrus žemės ūkio techniką ir transporto priemones žemės ūkio produktų gabenimui, įsigijimas. Priemonėje „Labai smulkių ūkių plėtra“ atsisakyta reikalavimo pateikti verslo planą kaip atskirą dokumentą –  jis bus integruojamas į paramos paraiškos formą.

Atmestas ambicijų mažinimas aplinkosaugos srityje

Nors EK pritarė daugumai siūlytų Strateginio plano keitimų,  atmestas Lietuvos prašymas koreguoti plane esančius šalies tikslus, susijusius su klimatu ir aplinka. Jie įvertinti kaip galintys mažinti aplinkosauginę ambiciją.

Nepritarta siūlymams dėl GAAB 5 standarto „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ , 7 standarto „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“, naujos priemonės „Melioracijos griovių tvarkymas“ priskyrimo „žaliosioms priemonėms“.   

Atmestas siūlymas tęsti išimties taikymą naujuoju laikotarpiu dėl GAAB 5 pažeidimų nefiksavimo, kai pažeidimo plotas mažesnis nei 10 proc. lauko ploto, bet ne daugiau nei 1 ha.

Nepritarta ir siūlymui įtraukti atsėliavimo galimybę (dvejus metus iš eilės auginamas tas pats pasėlis toje pačioje vietoje) ne didesnėje nei 60 proc. ariamosios žemės ploto teritorijoje įgyvendinant GAAB 7 reikalavimą. Tad ūkininkams ir toliau reikės laikytis augalų kaitos reikalavimo visame plote. Neleista priemonės „Melioracijos griovių tvarkymas” priskirti aplinkosauginėms.

Strateginis planas bus koreguojamas ir toliau. Šiuo metu dėl naujų korekcijų, ŽŪM teigimu, diskutuojama su socialiniais partneriais. Planuojama, kad antrasis Strateginio plano pakeitimas EK bus pateiktas 2024 m. pradžioje.

Parengta: pagal ŽŪM inf.
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos