Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Agropolitika
Didžioji dalis veislininkystei skirtų lėšų - valstybės valdomoms įmonėms

Vilnius. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė patvirtino su Konkurencijos taryba suderintas ir Europos Komisijos aprobuotas Pagalbos veislininkystei taisykles. Šios taisyklės leis teikti pagalbą subjektams, teikiantiems gyvulių veislininkystės paslaugas. 

Šių taisyklių projektas parengtas vadovaujantis Europos  Komisijos reglamento nuostatomis. Reglamente tiksliai įvardytos pagalbos teikimo kryptys ir intensyvumas. Jame numatyta, kad leidžiama teikti valstybės pagalbą ir apmokėti: iki 70 proc. tinkamų finansuoti genetinės kokybės nustatymo ir produktyvumo tyrimų, kuriuos vykdo trečiosios šalys, išlaidų; taip pat, kaip ir ankstesniais metais, iki 100 proc. bus finansuojamos išlaidos kilmės knygoms tvarkyti ir iki 100 proc. apmokamos konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidos.  

Pagalba bus teikiama remti ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą, įskaitant ir gyvulių eksterjero vertinimus, kuriuos atliks pripažintos veislininkystės institucijos, o taip pat ir  produktyvumo tyrimus, kuriuos vykdo AB „Lietuvos veislininkystė", UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė", AB „Kiaulių veislininkystė" ir UAB „Šilutės veislininkystė".

Bioversija 2024 07 09 m7

Iš viso veislininkystei 2015 m. numatyta skirti 3,3 mln. EUR. Didžioji šių lėšų dalis - 2,67 mln. EUR atiteks minėtoms valstybės valdomoms akcinėms veislininkystės įmonėms. 291 tūkst. EUR - pripažintoms arklių ir gyvulių augintojų institucijoms, 7,9 tūkst. EUR - Lietuvos galvijų veisėjų asociacijai. Parodoms rengti ir dalyvauti numatyta 101 tūkst. EUR, gyvulių kilmės knygoms tvarkyti - 202 tūkst. EUR. Pastaroji suma gerokai mažesnė nei buvo skirta ankstesniais metais (pernai buvo skirta 1,6 mln. Lt), tačiau dalį lėšų didžiosios asociacijos galės susigrąžinti per genetinį vertinimą  (iš tos 291 tūkst. EUR sumos). Vis dėlto mažosioms gyvulių augintojų asociacijoms sumažinta parama kilmės knygoms tvarkyti skaudžiai atsilieps.

Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas (nuotr.) teigė, kad šios taisyklės iš tikrųjų ir parengtos valstybinėms įmonėms. „Bet mes, Veislininkystės komiteto nariai, su ministerija esame sutarę, kad patvirtinus tas taisykles, kartu ir konstruktyviai dirbsime, tobulinant visą šalies veislininkystės sistemą. Vis dėlto nesu tikras, ar pavyks rasti bendrą sutarimą suderinant kilmės knygos finansavimus ir ruošiant dirvą pertvarkai veislininkystėje", - sakė E. Gedgaudas, ne kartą kalbėjęs, kad didžiausia šalies veislininkystės problema - valstybinis valdymas.

Ministerija šiuo metu teigia nagrinėjanti Žemės ūkio rūmų pripažintų veislininkystės institucijų ir kitų suinteresuotų institucijų raštu teiktus pasiūlymus dėl taisyklių. Žadama atsižvelgti į konstruktyvias pastabas bei pasiūlymus ir jų pagrindu parengti veislininkystės taisyklių pakeitimo projektą, kuris bus pakartotinai derinamas su Konkurencijos taryba ir Europos Komisija.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas pastaruoju metu jums kelia daugiausia išbandymų?
  Visos apklausos