Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Dėl KPP reikalavimų nesilaikymo gali nukentėti ir ūkininkai, ir valstybė

Birštonas, kovo 8 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 2010 m. gavo daugiau kaip 172 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms, iš kurių beveik 103 tūkst. buvo pateiktos su klaidomis. Dar keliolika tūkstančių žemdirbių pažeidė kompleksinės paramos reikalavimus. Už tyčinius ir netyčinius pažeidimus taikomos finansinės sankcijos itin piktina ūkininkus.

Apie šias ir kitas problemas buvo kalbėta Birštone surengtoje NMA konferencijoje žemės ūkio specialistams „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių aktualijos ir nauji valdymo reikalavimai".

Priekaištavo NMA kontrolieriams

Bioversija 2024 04 26 m7

Konferencijoje naujus KPP priemonių valdymo reikalavimus pristatęs Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Išteklių ir kokybės politikos departamento direktorius Saulius Jasius, be kita ko, informavo, kad už tyčinius valdymo reikalavimų pažeidimus taikomos sankcijos siekia 19–23 proc. išmokų sumos, už netyčinius – 3–5 proc. Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Jonas Talmantas piktinosi dėl tokių baudų: „Negali gyvulys nuėsti pievos taip, kad nė stagarėlio neliktų. Į tai būtina atsižvelgti, nes dabar ūkininkai dažnai baudžiami nepagrįstai. Ir ne vienas kontrolierius turėtų nuspręsti, ar pažeidimas yra tyčinis, ar ne."

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas (kairėje) reikalavimų pasikeitimus aptarė su Žemės ūkio rūmų pirmininku Andriejumi Stančiku

Konferencijos dalyviai taip pat priekaištavo NMA atstovams, kad šie atvyksta tikrinti ūkių nepranešę iš anksto ir iškart skuba bausti. NMA direktorius Saulius Silickas atrėmė, kad, pagal galiojančią tvarką, NMA gali informuoti apie būsimą patikrą, bet ne anksčiau kaip prieš 48 val. „Tačiau mes rekomenduojame kontrolieriams apie būsimą patikrą informuoti visus pareiškėjus", – tvirtino S. Silickas.

ŽŪM atstovai įspėjo, kad nesilaikant reikalavimų, ES gali pakoreguoti šaliai skiriamos paramos dydį. Finansinės korekcijos skaičiuojamos nuo visos šaliai skirtos paramos sumos, kuri gali siekti 10 proc. Lietuvai tai sudarytų 100 mln. litų, tokią sumą prarastų visi Lietuvos žemdirbiai. Todėl juokauti, pavyzdžiui, nespėjus nušienauti žolę, jos nenuganius ar deklaruojant dirbamą žemę, kuri apaugusi krūmais ir medžiais, negalima.

Konferencijoje dalyvavęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius sakė, kad Vyriausybė svarsto galimybę už nedirbamą, apleistą žemę mokesčius padidinti iki 10 kartų.

Rengs mokymus ūkininkams

NMA Tiesioginės paramos departamento direktorė Sonata Miškinienė supažindino žemės ūkio specialistus, kokie pasitaiko dažniausi neatitikimai paraiškose tiesioginėms išmokoms gauti, kaip jų išvengti ir kokios taikomos sankcijos.

Agentūra 2010 m. gavo daugiau kaip 172 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms, iš kurių beveik 103 tūkst. buvo pateiktos su klaidomis. Didžiausias neatitikimų skaičius (beveik 60 tūkst.) dėl to, kad pareiškėjo duomenys valdų registre nebuvo atnaujinti arba valda yra išregistruota. Antras pagal klaidų gausą (per 22 tūkst.) neatitikimas paraiškose – pareiškėjas, dalyvaujantis KPP priemonėse, nesilaikė privalomo kompleksinio paramos susiejimo reikalavimo dėl sėjomainos.

Dar keliolika tūkstančių žemdirbių pažeidė kompleksinės paramos reikalavimus.

„Teisė į išmoką neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Tokiais atvejais pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai atsiranda tokia galimybė, praneša raštu NMA apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus", – aiškino S. Miškinienė.

Artimiausią mėnesį apie valdymo reikalavimus, kaip išvengti pažeidimų ir sankcijų, vyks mokymai ūkininkams visoje Lietuvoje. Beje, tie ūkininkai, kurie naudojasi konsultantų paslaugomis, bus prisikirti prie mažesnės rizikos grupės.

Tiesioginėms išmokoms 2011 m. – milijardas litų

Ministras K. Starkevičius informavo, kad 2011 m. bendra lėšų suma tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, gyvulius ir pieną mokėti turėtų sudaryti apie 1,28 mlrd. Lt,  84 mln. Lt daugiau nei 2010 m. iš ES biudžeto turėtų būti skirta apie 1,03 mlrd. Lt, iš Lietuvos valstybės lėšų – apie 250 mln. litų.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius sakė, kad šiemet iššūkis paramos prašytojams, o kartu ir savivaldybėms bus kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai

2010 m. paramos tiesioginėms išmokoms prašė 172,2 tūkst. ūkininkų. Šiuo metu jau įvertinta 88 proc. paraiškų, išmokėta per 833 mln. litų. Iš viso per 2004–2010 m. laikotarpį už pasėlius, gyvulius ir pieną žemdirbiams buvo išmokėta apie 6,5 mlrd. litų.

Ministras atkreipė dėmesį, kad šiemet iššūkis paramos prašytojams, o kartu ir savivaldybėms bus kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai. Šiemet juos papildo dar keturios naujos grupės – augalų apsaugos produktų naudojimo, maisto ir pašarų saugos bei ūkinių gyvūnų sveikatingumo reikalavimų kontrolė. Žemdirbiams šiuos reikalavimus suprasti ir jų laikytis turėtų padėti savivaldybių žemės ūkių skyrių specialistai, taip pat – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai.

LŪS pirmininkas J. Talmantas www.manoūkis.lt teigė konferencijoje nieko naujo neišgirdęs, tačiau tokios diskusijos, jo manymu, yra būtinos: „Vykstant dialogui tam tikri sprendimai vis tiek būna priimami. Mes esame arčiausiai žemdirbių, geriausiai žinome visas problemas ir į mūsų reikalavimus vienaip ar kitaip atsižvelgia ir Nacionalinė mokėjimų agentūra, ir Žemės ūkio ministerija. Tokios konferencijos turi prasmę ir, manau, jas būtų naudinga rengti ne tik pavasarį ir rudenį, bet ir po deklaravimo, prieš išmokų mokėjimą. Klausimų iškyla ne tik mums, bet ir savivaldybių žemės ūkio skyrių vedėjams, žemdirbių savivaldos organizacijoms ir patiems NMA tikrintojams."

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kokio senumo traktorių turite ūkyje?
  Visos apklausos