Dimedium 22 05 01 Dimedium 22 05 01
Agropolitika
Bus parama perkantiems besitraukiančių ūkininkų ūkius

Vilnius. Žemės ūkio ministerija numato paremti ūkininkus, kurie norėtų pirkti besitraukiančių iš žemės ūkio gamybos ūkininkų ūkius. Naujos taisyklės rengiamos Žemės ūkio ministrui pasirašius įsakymą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo fiziniams asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.

Vieniems ūkininkams nusprendus baigti ūkininkauti, jų parduodamus ūkius perkantiesiems numatoma skirti finansinę pagalbą, jei jie atitiktų Žemės ūkio ministerijos rengiamose taisyklėse nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministro patarėjas Remigijus Bielinskas teigė, kad „pagalbos teikimo tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas fiziniams asmenims įsigyti turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, žemės ūkio veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui nusprendus parduoti visą ar didžiąją dalį savo su prekinės žemės ūkio gamybos vykdymu susijusio turto".

„Paprasčiau kalbant, įsakymo projektas parengtas siekiant padėti tiems, kurie nori įsigyti nebenorinčių ar nebegalinčių ūkininkauti turtą", - sakė R. Bielinskas.

Bioversija 22 02 02

Anot jo, ministrui važinėjant po Lietuvą ir bendraujant su nedidelių ūkių savininkais, išaiškėjo viena problema. „Yra ūkininkų, kurie dėl amžiaus ar kitų aplinkybių nebenori ūkininkauti, tačiau neturi kam palikti šeimos ūkio. Jie mielai parduotų savo ūkį, bet nenori jį išparceliuoti dalimis. Kitoje pusėje - jauni, mokslus baigę jaunuoliai, kurie norėtų pradėti ūkininkauti, tačiau jiems ūkininkavimo pradžia labai sudėtinga, reikalinga finansinė pagalba. Todėl kuriama tvarka, kuri galėtų padėti suvesti šias dvi grupes ir vieniems padėtų baigti ūkininkauti, o kiti galėtų pradėti", - aiškino R. Bielinskas.

Turi atitikti kriterijus

Pagal ruošiamas taisykles pagalba galės būti teikiama žemės ūkio veikla užsiimančio fizinio asmens turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti perkantiems (su kredito įstaigos kreditu ar be jo) fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.  Tačiau tik „tuo atveju, kai pareiškėjas turi žemės ūkio valdą, žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne didesnis kaip 45 000 Eur paraiškos teikimo momentu arba iki turto pirminei gamybai vykdyti įsigijimo".

Pagal taisykles pagalba teikiama, jeigu pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones turtui, kurį įsigyjant teikiama pagalba pagal Taisykles, įsigyti; pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas yra įregistravęs žemės ūkio valdą arba tuo atveju, kai pareiškėjas neturi savo vardu registruotos žemės ūkio valdos ir paraišką teikia prieš įsigydamas turtą pirminei gamybai vykdyti, įsipareigoja įregistruoti žemės ūkio valdą per tris mėnesius nuo sprendimo suteikti pagalbą priėmimo dienos ir informaciją apie įregistravimą pateikti pagalbą administruojančiai institucijai; ne mažiau kaip 5 metus nuo žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo užtikrina jos naudojimą žemės ūkio veiklai, kaip nustatyta Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme.

Pareiškėjas ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nedalyvavo įgyvendinant Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos"; taip pat nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pagalba pagal taisykles būtų teikiama, jei: įsigyjamas turtas pirminei gamybai vykdyti yra žemės ūkio paskirties žemė, pastatai ir (arba) statiniai su jiems priklausančiais žemės sklypais (gyvenamasis pastatas yra tinkamas įsigyti turtas tik tuo atveju, jei jis ribojasi su įsigyjama žemės ūkio valda), žemės ūkio technika ir ūkiniai gyvūnai.

Pagalba būtų teikiama, jei perkamos žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), ne mažesnis nei 25 000 Eur; įsigyjamo turto vertė sudaro ne mažiau kaip 70 proc. viso pardavėjo ūkio vertės pagal atliktą nepriklausomą turto vertinimą.

Numatyta skirti iki 15 tūkst. eurų

Pagal taisykles teikiamą pagalbą sudaro: dalies palūkanų, sumokėtų už kredito įstaigos kreditą turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti, kompensacija už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos ir (arba) dalies garantinės įmokos kompensacija tuo atveju, kai teikiamas kredito įstaigos kreditas su Bendrovės garantija ir (arba) dalies įsigyjamo turto pirminei gamybai vykdyti nepriklausomo vertintojo vertinimo išlaidų kompensacija.

Pagal šias taisykles kompensuojama: 80 proc. nurodytų rūšių išlaidų pareiškėjams, kurie yra jaunesni kaip 40 metų paraiškos pateikimo dieną arba pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną, 60 proc. - kitiems pareiškėjams. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pagalbos gavėjui, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur.

Suabejojo gerais ketinimais

Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius savo pranešime spaudai nuogąstavo, kad šis ŽŪM rengiamas dokumentas galėtų būti įvardijamas kaip bankroto skatinimas, nes paramą gaus ne žemės ūkio veiklą jau vykdantis į bėdą pakliuvęs „valdos valdytojas", bet tas, kuris su valstybės parama gviešis svetimo turto.

Jo manymu, tokia metodika, kuri siūloma dabar ŽŪM rengiamame dokumente, būtų paranki tik stambiesiems žemvaldžiams, kurie turėtų galimybę net su valstybės parama įsigyti bankrutuojančių ūkininkų žemes, kitą turtą.

K. Starkevičius pritartų projekte siūlomoms lengvatoms iš Žemė ūkio paskolų garantinio fondo, tačiau šių lengvatų gavėjas turėtų būti ne ūkininko ūkio turto pirkėjas, o žemės ūkio veiklą jau vykdantis valdos valdytojas, jam pristigus apyvartinių lėšų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar ganote melžiamas karves?
Visos apklausos